Списък на публикациите

статии

  1. Manukova A., M. Grozeva, M. Marinov. Criteria for evaluation, methodology and analysis of electrocardiographic signal results from experimental studies in preventive control of clinically healthy people..// „Electronics - design, technology, applications”, Poland,, 2018, No vol. 59, nr., pp. 40-44, ISSN 0033-2089.
доклади
  1. Grozeva M. Methods of depending the t-waves at the electrocardographic signals. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Ruse University, 2017, pp. 5, ISBN 1311-3321.
  2. Manukova A., M. Grozeva. Methods for increasing the reliability of analysis for treatment of electrocardiographic signals. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize of 55th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, University of Ruse, University of Ruse, 2016, ISBN 1311-3321.
  3. Манукова А., М. Грозева. Критерии за анализ на кардиологичните заболявания при изграждане на система за превантивен контрол. В: Научни трудове на Русенски Университет том 54, серия 3.1, Русенски Университет ”А. Кънчев”, Издателски център при Русенски Университет ”А. Кънчев”, 2015, стр. 8, ISBN 1311-3321.
  4. Манукова А., М. Грозева, М. Тополова. Методика за моделиране на кардиологични заболявания и отражението им върху ЕКГ сигнал. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, том 53, серия 3.1 (приета за отпечатване), Русе, Издателски център при Русенски Университет ”А. Кънчев”, 2014, ISBN 1311-3321.
  5. Манукова А., М. Топалова, М. Грозева. Моделиране на ЕКГ сигнал за електронен мониторинг на кардиологични сигнали с цел превантивен контрол. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, том 53, серия 3.1 (приета за отпечатване), Русе, Издателски център при Русенски Университет ”А. Кънчев”, 2014, ISBN 1311-3321.