Списък на публикациите

доклади

  1. Обрешков Д., М. Войкова. Динамика на морфо-функционалните промени у момичета и девойки системно занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: Международна конференция 5-6 юни, Стара Загора, 2008, стр. 13-16