Списък на публикациите

статии

 1. A. Cabada and N. Dimitrov. Multiplicity results for nonlinear periodic fourth order difference equations with parameter dependence and singularities.// J. Math. Anal. Appl., 2010, No 371, pp. 518–533, ISSN 0022-247X. (Impact factor: 1.174 /2010, Thomson Reuters)
 2. A. Cabada, N. Dimitrov. Existence results for singular φ-Laplacian problems in presence of lower and upper solutions.// Anal. Appl., 2015, No 13, pp. 135-148, ISSN 1793-6861. (Impact factor: 0.796 /2015, Thomson Reuters)
 3. Cabada A., N. Dimitrov. Positive homoclinic solutions of n‐th order difference equations with sign‐changing Green's function.// Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2018, No 41, pp. 4763-4775 (Impact factor: 1.18 /2017, Clarivate Analytics)
 4. Cabada A., N. Dimitrov. Existence of solutions of nonlocal perturbations of Dirichlet discrete nonlinear problems.// Acta Mathematica Scientia, 2017, No 37, pp. 911-926, ISSN 0252-9602. (Impact factor: 0.483 /2016, Clarivate Analytics)
 5. Dimitrov N., St. Tersian. Some inequalities for Sobolev integrals.// Electronic Journal of Differential equations, 2009, No 2009, pp. 1-11 (Impact factor: 0.427 /2009, TRWK)
 6. N. Dimitrov. Multiple solutions for a nonlinear discrete fourth order p-Laplacian equation.// Proceedings of Union of Scientists, Ruse, 2016, No 13, pp. 16-26
 7. N. Dimitrov. Existence of solutions of second order nonlinear difference problems.// Proceedings of Union of Scientists, Ruse, 2016, No 13, pp. 26-33
 8. Nikolay D. Dimitrov. Existence of periodic solutions for a nonlinear discrete p-Laplacian system.// American Institute of Physics CP, 2018, No 2048, pp. 050001 (SJR rank: 0.165 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 9. Nikolay D. Dimitrov and Stepan A. Tersian. Homoclinic solutions for a class of nonlinear fourth order p-Laplacian differential equations.// Applied Mathematics Letters, 2019, No 96, pp. 208-215, ISSN 0893-9659. (Impact factor: 3.487 /2018, Clarivate Analytics)
доклади
 1. Калчева Е., Н.Димитров. Върху някои свойства на функцията sin(n.arctgx). В: Научни трудожве на РУ'10,том 49, серия 6.1, РУ, Печатна база РУ, 2010, стр. 28-32
учебни пособия
 1. Терзиян С., М. Колева, Ю. Чапарова, И. Ангелова, А. Михова, Н. Димитров. WEB базиран курс за дистанционно обучение по Математичен анализ II за студенти от специалност Компютърни науки. Русе, -, 2013, ISBN -.
 2. Терзиян С., М. Колева, Ю. Чапарова, И. Ангелова, А. Михова, Н. Димитров. WEB базиран курс за дистанционно обучение по Висша математика II за студенти от специалност Земеделска техника и технологии. Русе, -, 2013, ISBN -.