Списък на публикациите

статии

 1. Ferdinandov N. V., D. D. Gospodinov, M. D. Ilieva, R. H. Radev. Mechanical properties of arc welded in vacuum Ti-6Al-4V alloy.// Proceedings of ICAMS 2018, 2018, No 7, pp. 319 - 324, ISSN 2068-0783.
 2. Ferdinandov N. V., D. D. Gospodinov, M. D. Ilieva, R. H. Radev. Structure and pitting corrosion of Ti-6Al-4V alloy and Ti-6Al-4V welds.// Proceedings of ICAMS 2018, 2018, No 7, pp. 325-330, ISSN 2068-0783.
 3. FERDINANDOV N., D. GOSPODINOV, St. DIMITROV. Welding of Titanium and Titanium Alloys with Hollow Cathode Arc in Vacuum.// International Journal “NDT Days”, 2019, No Volume II, pp. 519-527, ISSN 2603-4018.
 4. Gospodinov D. D., N. V. Ferdinandov, M. D. Ilieva, R. H. Radev, St. P. Dimitrov. Welding of Grade 1 titanium by hollow cathode arc discharge in vacuum.// Proceedings of III International Scientific Conference Industry 4.0, 2018, No 1, pp. 39 - 41, ISSN 2535-0153.
 5. ILIEV S., R. MINEV, N. FERDINANDOV. Possibilities and Limitations of Modern Technologies and Equipment for Welding in a Protective Gas Environment.// International Journal “NDT Days”, 2019, No Volume II, pp. 528-534, ISSN 2603-4018.
 6. N.V. Ferdinandov, D.D. Gospodinov. Conditions of steady arc ignition in vacuum and hollow cathode operational life.// Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2016, No Volume 79. I
 7. Драганов И., Н. Фердинандов, Д. Господинов, Р. Радев, С. Милева. Числено симулиране на заваряване на титанова сплав чрез електродъгов разряд във вакуум.// Машиностроене и машинознание, 2019, брой 1, стр. 29-33, ISSN 1312-8612.
 8. Трифонов, М.Ц., Х. Маринов , Н.В.Фердинандов. Състояние и перспективи на технологията за електродъгово заваряване и наваряване във вакуум. Curent state and perspectives of arc welding and building up by welding in vacuum technology..// “Машиностроене&електротехника”, 2005, брой 12, стр. 43 – 45
 9. Фердинандов Н. В, Д. Д. Господинов. ПОВЪРХНОСТНО ЗАКАЛЯВАНЕ НА СТОМАНА X210Cr12 ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОДЪГОВ РАЗРЯД ВЪВ ВАКУУМ.// Машиностроене и машинознание, 2018, брой 1, стр. 32-36, ISSN 1312-8612.
доклади
 1. Danail Gospodinov, Nikolay Ferdinandov, Stoyan Dimitrov. Classification, properties and application of titanium and its alloys. IN: Научна конференция РУ & СУ, том 55, серия 2, Русе, 2016, pp. 27-32, ISBN 1311-3321.
 2. Draganov I, N Ferdinandov, D Gospodinov, R Radev, S Mileva, Y Angelov. NUMERICAL MODELING AND CALIBRATION OF STEEL PLATE WELDING IN VACUUM. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 2.1, RUSE, 2019, pp. 65-73, ISBN ISSN 2603-4123 (o.
 3. Ferdinandov N., D. Gospodinov, M. Ilieva, R. Radev. Increasing the Heat-Resistance of X210Cr12 Steel by Surface Melting with Arc Discharge in Vacuum. IN: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - Metal 2018, Brno, Czech Republic, Tanger, 2018, pp. 137, ISBN 978-80-87294-83-3.
 4. Ferdinandov N., D. Gospodinov, M. Ilieva, St. Dimitrov. EFFECT OF THE PROCESS PARAMETERS ON MECHANICAL PROPERTIES OF TITANIUM ALLOY TI-6AL-4V WELDS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 5. Gospodinov D., N. Ferdinandov. POSSIBILITIES FOR PRODUCING EQUAL STRENGTH WELDS OF COPPER WIRE BY COLD PRESSURE WELDING. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 6. Iliev Sasho, Nikolay Ferdinandov, Roussi Minev. TECHNOLOGY MATURITY STUDIES OF EQUIPMENT FOR WELDING IN A PROTECTIVE GAS ENVIRONMENT. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 2.1, RUSE, 2019, pp. 59-64, ISBN ISSN 2603-4123 (o.
 7. S.Iliev, N. Ferdinandov, R. Minev. Technology Maturity Studies of Equipment for Pulse Welding in a Protective Gas Environment. IN: Annual Scientifis Conference of University of Ruse and Union of Scientists, Ruse, 2019
 8. Вичев С., К. Иванов, М.Ц. Трифонов, Н.В.Фердинандов. Износване на стругарски ножове с режеща част, изработена чрез наваряване с електроди от бързорежеща стомана. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2009, стр. 13 – 16.
 9. Господинов Д., Н. Фердинандов. Повърхностно термично уякчаване на инструментална стомана Х12Ф1 с електродъгов разряд с кух катод във вакуум. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 10. Господинов Д., Н. Фердинандов. Възможности за повърхностно термично обработване на инструментални стомани чрез електродъгов разряд с кух катод във вакуум. В: МЕЖДУНАРОДНA НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ" „НЕРАВНОВЕСНИ ФАЗОВИ ПРЕВРЪЩАНИЯ” 14-16.09.2015, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ, Научни известия на НТС по машиностроене”, София, 2015, ISBN 1310-3946.
 11. Драганов И., Н. Фердинандов, Д. Господинов. Р. Радев, С. Милева. Числено симулиране на заваряване на титанова сплав чрез електродъгов разряд във вакуум. В: НКМУ, Сливен, Технически университет - София, 2018
 12. Матеев Б., Фердинандов Н. Изследване на основните енергетични характеристики на заваръчни преобразуватели.. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев”, Русе, 2002
 13. Н. Фердинандов. Електромагнитно управление на разряда с кух катод във вакуум. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 14. Николай Фердинандов, Венцислав Добринов. Изследване влиянието на параметрите на режима на работа върху дълбочината на стопяване при използване на електродъгов разряд с кух катод във вакуум.. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2010
 15. Николай Фердинандов, Данаил Господинов, Стоян Димитров. Особености при заваряване и термично обработване на титан и неговите сплави. В: Научна конференция РУ & СУ, Русе, 2016
 16. П. Данев, Н. Фердинандов. Вакуумно оксикарбонитриране на твърди наварени слоеве с електроди ESAB.. В: Сборник доклади на 25 Юбилейна научна конференция с международно участие МТФ 2007, том 1, Созопол, 2007, стр. 177-183
 17. П. Данев, Н. Фердинандов. Повърхностно уякчаване с ТВЧ на твърди наварени слоеве.. В: Сборник доклади на 25 Юбилейна научна конференция с международно участие МТФ 2007, Созопол, 2007, стр. 171-177
 18. П. Петров, Н. Фердинандов, Ст. Димитров. Изследване възможностите за повишаване на точността и качеството при газокислородно термично рязане.. В: . Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2008
 19. Трифонов М.Ц. , Н.В. Фердинандов, С.Вичев, К. Иванов. Относно технологията на наваряване на металорежещи инструменти чрез електродъгов разряд с кух катод във вакуум. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2009, стр. 8 - 12
 20. Трифонов М.Ц., Маринов Х., Фердинандов Н. Състояние и перспективи на технологията за електродъгово заваряване и наваряване във вакуум.Curent state and perspectives of arc welding and building up by welding in vacuum technology.. В: Fourth Internacional congress “Mechanical engineering technologies ’04, Varna, Bulgaria, 2004, стр. 147 – 149
 21. Трифонов М.Ц., Н. В. Фердинандов. Изследване на някои основни характеристики на електродъговия разряд във вакуум с кух катод. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”,, Русе, 2007
 22. Трифонов М.Ц., Н.В. Фердинандов, Х.Й. Маринов. Усъвършенствана горелка с кух катод за обработване във вакуум. В: Научни трудове на Русенския университет “Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2005, стр. 245 - 249, ISBN -.
 23. Фердинандов Н. Относно ресурса на работа на кухи катоди от танталово фолио, използвани при електродъгово обработване във вакуум.. В: Научна конференция РУ & СУ, Русе, 2014
 24. Фердинандов, Н. Изследване влиянието на параметрите на режима на работа върху широчината и формата на стопяване при използване на електродъгов разряд с кух катод във вакуум.. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2010
 25. Фердинандов, Н.В. Условия за устойчиво възбуждане на електродъговия разряд във вакуум при различни диаметри на кухия катод.. В: Научна конференция РУ & СУ, Русе, 2012
учебници
 1. Трифонов, М.Ц., Фердинандов, Н.В. Заваряване и сродни процеси. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 130, ISBN 978-954-712-618-3.