Списък на публикациите

статии

  1. Костов Хр., Пл. Станчев. Взаимоотношениние между честотата на загребване, разстоянието и скоростта при плуване.// Спорт и наука, 1996, брой 5
  2. Костов Хр., Пл. Станчев. Оптимални силови и скоростни характеристики при брустовото плуване - съотношение между моментна и средна скорост.// Спорт и наука, 1996, брой 8
  3. Костов Хр., Пл. Станчев. Някои предварителни изследвания относно качествените изменения при определени действия на човека.// Спорт и наука, 1995, брой 7
учебни пособия
  1. Момчилова А., Б. Стефанов, Д. Андонов, П. Станчев,Д. Обрешков, М. Войкова В. Пейчев, М. Григорова. Ръководство по физическо възпитание и спорт. Русе, Издателски център на РУ, 2006, ISBN 978-954-712-362-5.