Списък на публикациите

доклади

  1. Ангелов Р.,И.Иванов. Поява и развитие на Водноспасителната служба в Разградска област.. В: Авиационна, морска и космическа медицина 2011/1, с. 15-18, гр. Варна, Българско сдружение по авиационна,морска и космиче, 2011, стр. 15-18