Списък на публикациите

студии

 1. Иванов, Р.П. Изследване износването на гумите на управляемите колела при работа на трактора на транспорт. Автореферат на кандидатска дисертация. Русе, ПБ на ВТУ, 1994, стр. 34, ISBN хххх.
статии
 1. Borri C., R. Ivanov, H. Beloev, B. Angelov, V. Pencheva. Engineering Education of 21 st Century- Challenges of Curricula Development.// QUALITY OF HIGHER EDUCATION IN BULGARIA – PROBLEMS AND PERSPECTIVES, 2009, No 2, pp. 113-124, ISSN 1314-0051.
 2. Evtimov I., R. Ivanov, G. Staneva, G. Kadikyanov. A Study on Electric Bicycle Energy Efficiency.// TRANSPORT PROBLEMS, 2015, No 3, pp. 131-140, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.21 /2015, Scopus)
 3. Evtimov, I., R. Ivanov, G. Kadikyanov, G. Staneva. Energy Consumption and CO2 Emissions for Life Cycle of Electric and Conventional Cars.// MATEC Web of Conferences, 2018, No 234, 02007, pp. 1-5, ISSN ISSN 2261-236x. (SJR rank: 0.151 /2017, Scopus)
 4. Florin NICOLAE, Rosen IVANOV, Cătălin POPA, Filip NISTOR, Alexandru COTORCEA. THE RELATIONS BETWEEN THE PORT BUSINESS FRAMEWORK AND THE QUALIFIED MANPOWER COMPENTENCIES – LITERATURE REVIEW AND PROPOSED GUIDELINES.// “Mircea cel Batran” Naval Academy Scientific Bulletin, Volume XX – 2017 – Issue 1, 2017, No 1, ISSN 86-93.
 5. Ivan Evtimov, Rosen Ivanov and Milen Sapundjiev. Energy consumption of auxiliary systems of electric cars.// MATEC Web of Conferences 133, 06002 (2017), 2017, No 133, pp. 1-5, ISSN DOI: 10.1051/mate. (SJR rank: 0.21 /2017, BulTrans-2017)
 6. Ivanov R. Tire wear modeling.// Transport Problems, 2016, No vol.11,Issue, ISSN ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.21 /2016, Scopus)
 7. Ivanov R. Analytical research on the grip variation of two-axle car..// Transport Problems, 2016, No vol.11,Issue, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0 /2015, Scopus)
 8. Ivanov R., K. Georgiev, G. Kadikyanov, G. Staneva. An Experimental Research on the Wear of Truck Tire.// TRANSPORT PROBLEMS, 2015, No 4, pp. 91-98, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.21 /2015, Scopus)
 9. Ivanov R., Roussev R. Ilchev P. The influence of normal tire forces on the vehicle’s critical speed.// Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Vol.221 Part D: Journal of Automobile Engeneering, 2007, No (DO1: 10.124, pp. 13-23 (Impact factor: 0.254 /2006, Thomson Reuters)
 10. Ivanov R., Rusev R., Ilchev P. A laboratory investigation of tyre sliding grip coefficient.// Litvania, Research Journal”TRANSPORT”, 2006, No No 3, pp. 172-181, ISSN 1648-4142. (Impact factor: 2 /2007, Thomson Reuters)
 11. Ivanov R., S.Liubenov. Possibilities for reduction of the tires wear through the design parameters of the steering axle.// Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engeneering,, 1995, No 209, pp. 111-115 (Impact factor: 0.33 /1995, Thomson Reuters)
 12. Ivanov R.P., T.T.Todorov. A Method for Optimization of Design Parameters of a Steering Axle.// Heavy Vehicle Systems: Intrnational Journal of Vehicle Design, Vol.5, 1998, No 2, pp. 97-105 (Impact factor: 0.26 /1998, Thomson Reuters)
 13. Ivanov, R., M. Sapundzhiev, G. Kadikyanov, G. Staneva. Energy Characteristics of Citroen Berlingo Converted to Electric Vehicle.// Transport Problems, 2018, No 3, pp. 151-161, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
 14. Ivanov, Y., R. Ivanov, G. Kadikyanov, G. Staneva, I. Danilov. Study the fuel consumption of hybrid car Toyota Yaris.// Transport Problems INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL ISSN 1896 - 0596, 2019, No 1, pp. 155-167, ISSN 2300-861X. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
 15. Ivanov, Y., R. Ivanov, G. Kadikyanov, G. Staneva, I. Danilov. A study of the fuel consumption of hybrid car Toyota Yaris.// Transport Problems, 2019, No 1, pp. 155-167, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
 16. Koev К., A. Krasteva, R. Ivanov. Potential of the Renewable Energy Resources and Their Energy in Bulgaria.// Ecology and Future, 2012, No 2, pp. 3-14
 17. M. Sapundzhiev, I. Evtimov and R. Ivanov2. Determination of the needed power of an electric motor on the basis of acceleration time of the electric car.// Car 2017 International congress of Automotive and Transport Engineering, 2017, No 1, pp. 1-7, ISSN doi:10.1088/1757-. (SJR rank: 0.21 /2017, SIAR)
 18. Minkovska, I., G. Kadikyanov, R. Ivanov, R. Rusev. Improving ATV’s stability by means of a gyroscopic mechanism.// MATEC Web of Conferences, 2017, No 133 02005, pp. 1-4, ISSN 2261-236x. (SJR rank: 0.151 /2017, Scopus)
 19. Rusev R., I. Braykov, R. Ivanov. The models for investigation of a wheeled tractor seat vibrations.// Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors, paper code MVM20060103, 2006, No I, pp. 88, ISSN 86-80581-94-.
 20. Rusev R., I. Braykov, R. Ivanov. A study on the parameters and the optimization of the vibration protective system of a wheeled tractor seat.// Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors, paper code MVM20060115, 2006, No I, pp. 89, ISSN 86-80581-94-.
 21. Rusev R., R. Ivanov, G. Staneva, G. Kadikyanov. A Study of the Dynamic Parameters Influence over the Behavior of the Two-Section Articulated Vehicle during the Lane Change Maneuver.// TRANSPORT PROBLEMS, 2016, No 1, pp. 29-40, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.284 /2016, Scopus)
 22. Staneva G., G. Kadikyanov, R. Ivanov, R. Rusev, L. Kunchev. Application of Communication Systems for Investigation of the Vehicle Performance.// INTERNATIONAL Scientific Journal Machines, Technologies, Materials, 2012, No Issue 2, pp. 26-29, ISSN 1313-0226.
 23. Авакян Х., Р. Иванов, А. Смрикаров, Д. Станчев, Н. Василев. Микрокомпютърна система за определяне на динамичните качества на автомобили, трактори и кари.// Електропромишленост и приборостроене, 1988, брой 11, стр. 30-32
 24. Авакян,Х., А. Смрикаров, Д. Станчев, Р. Иванов. Микрокомпютърна система за оценка на динамичните свойства на мотокари.// Машиностроене, 1991, брой 1, стр. 10-12
 25. Ангелов Б, Р. Иванов, С. Енчев. Нова десетстепенна предавателна кутия за малогабаритния трактор ТМ-14.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия Технически науки, 1998, брой 1, стр. 56-57
 26. Божков С., Р. Иванов. ЕНЕРГОНАСИТЕНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ТРАКТОРИ – ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРАКТИКАТА, СЪСТОЯНИЕ, ПРОГНОЗИ.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS, 2010, брой 8-9, стр. 10-12, ISSN 1313-0226.
 27. Евтимов И., Р. Иванов. Замърсяването на въздуха и възможности за намаляване дела от автомобилния транспорт.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS, 2010, брой 8-9, стр. 44 – 47, ISSN 1313-0226.
 28. Иванов Р. Определение коэффициентов сцепления пневматических шин с дорогой при помощи нейронной сети..// Россия, Саратов,Научная мысль, 2016, брой № 3, стр. 166-171
 29. Иванов Р., Д.Иванов. Теоретична оценка на горивната икономичност на транспортни машини с дизелов ДВГ, с всережимен регулатор.// Селскостопанска техника", 1991, брой 1, стр. 77-81
 30. Иванов Р.П., Д.Й. Станчев, Б.Г. Ангелов. Основни тенденции в развитието на Западно-Европейските трактори в началото на 90-те години.// Селскостопанска техника, 1998, брой 1, стр. 35-39
 31. Иванов, Р.П. За повишаване точността при теоретично построяване на икономическата характеристика на автомобила.// Селскостопанска техника, 1998, брой 2, стр. 32-34
 32. Петров, В., Р. Иванов, Д. Иванова, Н. Станчева. Многофакторно изследване на механичните загуби на празен ход в тракторна трансмисия.// Известия на съюза на учените - Русе, серия Технически науки, 2013, брой X, стр. 74-78, ISSN 1311-106X.
 33. Р.Русев, Ст.Стоянов, Р.Иванов. Моделиране на динамичните процеси в навесен агрегат при случайни въздействия.I. Динамичен модел.// Механика на машините, 2006, брой 14 (65), стр. 89-92, ISSN 0861-9727.
 34. Русев Р. Г., И.Б.Иванов, Р.П.Иванов. Изследване на изглаждането микропрофила на почвата от пневматичната гума на колесен трактор.// Машиностроителна техника и технологии, 2008, брой 1, стр. 41-47, ISSN 1312-0859.
 35. Русев Р. Г., Р.П. Иванов, В. С. Николов. Възможност за подобряване на устойчивостта на автовлак при смяна лентата на движение чрез въвеждане на съпротивителен момент в съчленението.// Машиностроителна техника и технологии, 2004, брой 2, стр. 69-72, ISSN 1312-0859.
 36. Русев Р., С. Стоянов, Р. Иванов. Изследване влиянието на геометрията на навесната система върху динамичните характеристики на почвообработващ агрегат.// Селскостопанска техника, 2006, брой №1, стр. 3-9, ISSN 0037-1718.
 37. Русев Р.Г., С. Г. Стоянов, Р. П. Иванов, В. С. Николов. Изследване влиянието на някои експлоатационни фактори върху курсовата устойчивост на движение на съчленен автовлак с полуремарке.// Машиностроителна техника и технологии, 2004, брой №2, стр. 62-65, ISSN 1312-0859.
 38. Русев Р.Г., С. Г. Стоянов, Р. П. Иванов, В. С. Николов. Изследване курсовата устойчивост на движението на автовлак при извършване на маневрата “смяна на лентата на движение” при скорост по-висока от 70 km/h.// Машиностроителна техника и технологии, 2004, брой 2, стр. 66-69, ISSN 1312-0859.
 39. РусевР., Р. Иванов, В. Николов. Определяне коефициентите на напречното увличане на мостовете на автовлак.// Известия на СУ-Русе,Серия 1“Технически науки”, т.5, 2004, брой 56-60
 40. Стоянов С.,Р. Русев, Р. Иванов. Mоделиране нa дисипативните сили в навесната система на трактор. I. Eкспериментално-теоретично изследване.// Механика на машините, 2005, брой книга 1, стр. 88-91, ISSN 0861-9727.
доклади
 1. Evtimov I., R. Ivanov, M. Gichev. ENERGY CONSUMPTION OF ELECTRIC CAR. IN: ТУРСКО-БЪЛГАРСКА младежка международна научна конференция, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИОННИ РЕШЕНИЯ, Тракийски университет, гр. Одрин, Турция, 2011
 2. Ivanov R. Appropriate Tires - Possibility of Energy Saving and Safety Improvement. IN: Plenary presentation. , Transport Problems’16, Katowice, Poland, 2016
 3. Ivanov R., G. Kadikyanov, R. Rusev, T. Totev. A Mobile Testing System for Vehicle Performance Estimation. IN: Quality and Reliability of Technical Systems, Nitra, 2010, pp. 256-259, ISBN 978-80-552-0390-4.
 4. Ivanov R., Hr. Beloev, E. Marinov. The Bologna process and some aspects of engineering. IN: International scientific symposium Professional traiding of transport personnel in accordance with the European standards, Dnipropetrovsk, Ukraina, 23-24 april, 2009, pp. 50-63
 5. Ivanov R., I. Evtimov, G. Kadikyanov. Electric vs Conventional Car. IN: CAR2011, Piteshti, 2011, ISBN 1453-1100.
 6. PETKO MASHKOV, BERKANT GYOCH, ROSEN IVANOV. INVESTIGATION OF CHARACTERISTICS AND THERMAL LOADING OF LED BULBS FOR AUTOMOTIVE HEADLIGHTS. IN: Transport Problems, Полша, 2017, pp. 1-11
 7. Petrov V., N. Stancheva, R. Ivanov, D.Stanchev. An Investigation of the Idle Running Losses in Tractor Transmissions. IN: Proceedings of the 3RD International Conference POWER TRANSMISSIONS ’09, Kallithea, Greece, 2009, pp. 611-615, ISBN 978-960-243-662-2.
 8. R.Ivanov, H.Beloev, E. Marinov. The three steps of international collaboration.. IN: Proceedings of 5th International Symposium of Transport Faculties,pp.45-49, Zilina, Slovakia, 2011
 9. Rosen Ivanov, Ivan Evtimov, Yavor Ivanov. "Investigation of the fuel consumption of a hybrid car in inter-city route". IN: International Seintifik Conference - 11 - 12.11.2015, Ruse, 2015, pp. 355 - 359, ISBN http://eeae-conf..
 10. Rusev R., R. Ivanov, R. Capitani, B. Angelov. Variation of the vehicle grip coefficient in braking and driving regimes. IN: Atti del DMTI, Italy, Firenze, 2006
 11. Rybinska, E, A. Dobreva, R. Ivanov. Contributions of Intensive Program for the Education of Students in the Area of Energy Efficiency and Ecology of Vehicles. IN: Proceedings of Danube Rectors’ Conference, Ruse, Publishing center of the University of Ruse, 2010, pp. 72-77
 12. Valev R., R. Ivanov, R. Rusev. Describing of the Road Interaction with a Pneumatic Tyre by using Tyre Brush Model. IN: Buletin stiintific-2006, Seria Autovehicule Rutiere, Romania, Pitesti, Universitatea din Pitesti, Anul XII, Numarul 16, 2006, pp. 179-185, ISBN 1453 – 1100.
 13. Авакян Х., Р. Иванов, А. Смрикаров, Д. Станчев. Микрокомпьютерная система для определения динамических качеств автомобилей, тракторов и мотопогрузчиков. В: Третей польско-советской научно-технической конференции, Вроцлав - Полша, 1988
 14. Ангелов Б.Г., Р.П. Иванов. Влияние на наклона на колелото върху сцеплението на пневматичната гума с пътя. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'97", Русе, 1997, стр. 7-12
 15. Ангелов Б.Г., Р.П. Иванов. Относно сцеплението в напречна посoка на наклонено пневматично колело.. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски", кн. 58, В.Търново, 1997, стр. 47-51
 16. Ангелов Б.Г., Р.П. Иванов. Влияние на налягането на въздуха в гумите и нормалното натоварване върху сцеплението с пътя на колесен трактор. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'96", vol.II, Варна, 1996, стр. 1-4
 17. В. Петров, Р. Иванов, Н. Станчева, Д. Станчев. Експериментално изследване на загубите в тракторна трансмисия. В: Сборник доклади на XV научно-техническа конференция с международно участие, Варна, т. 16, 2009, стр. 132-141, ISBN 954-20-00030.
 18. Вълев Р., Иванов Р., Русев Р. Използване на модела “четка” за описване взаимодействието на пневматична гума с пътя. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2006
 19. Вълев, Р., Р. Иванов, Д. Зафиров, Т. Грозева. Модел за определяне реакциите върху колелата на двуосен автомобил. В: Сборник с научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 241-247
 20. Георгиев Г.Г., Д.Й. Станчев, Г.К. Габровски, Р.П. Иванов. Оптимизиране геометричните параметри на пътеизмервателно колело. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски", кн. 32, В.Търново, 1993, стр. 214-218
 21. Георгиев К., Р. Иванов, Г. Кадикянов, Г. Станева. Аналитично изследване влиянието на налягането на въздуха в гумата върху износването й. В: BULTRANS-2015, ТУ-София, 2015, стр. 113-116, ISBN 1313-955Х.
 22. Георгиев Кр., Р. Иванов, Ив. Евтимов, Vu Zuy Zung. Стендове за изпитване на пневматични гуми за автомобили.. В: Сб. доклади на НТК с международно участие, Варна, 2012
 23. Д. Станчев, Н. Станчева, Р. Иванов, Б. Томов. Университетските системи за качество на висшето образование – цели, състояние, бъдеще. В: Научни трудове на Научна конференция, Русе, 10-11 Ноември 2006, Русе, Русенски университет “А. Кънчев” ,2006, 45, серия , 2006, стр. 175-179, ISBN 1311-3321.
 24. Евтимов И., Р. Иванов. Влияние на някои експлоатационни фактори върху рахода на гориво на автомобилите. В: РУ "Ангел Кънчев"-Русе, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев"-Русе, 2015, стр. 121 - 130, ISBN 1311-3321.
 25. Евтимов И., Р. Иванов. Анализ на принципите на управление и ефективността на регенеративно спиране при електромобилите. В: Сборник доклади на II-ра научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, РУ "Ангел Кънчев", ПРИМАКС-Русе, 2012, стр. 18-25, ISBN ASBN 978-954-8675.
 26. Евтимов И., Р. Иванов. Система за контрол на зареждането и разхода на енергия на електромобил. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев", Русе, РУ "А.Кънчев", 2011
 27. Евтимов И., Р. Иванов. Електромобилите и замърсяването на околната среда. В: Сб. доклади на I-ва научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, Русе, РУ”А.Кънчев”, 2011, стр. 74-77
 28. Евтимов И., Р. Иванов. Aaвтомобилният транспорт и замърсяването на въздуха. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, ТУ Варна, 2010
 29. Евтимов И., Р. Иванов. Относно избора на акумулаторни батерии при проектиране на автономни фотоволтаични системи. В: Сб. доклади от МНК BULTRANS-2010, Созопол, ТУ София, 2010, стр. 109-113, ISBN 1313-955Х.
 30. Евтимов И., Р. Иванов. Възможности за намаляване замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, ТУ Варна, 2010
 31. Евтимов И., Р. Иванов. Използване на слънчевата енергия за зареждане на акумулаторната батерии за електромобили. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев, Русе, РУ, 2010, стр. 8-13, ISBN 1311-3321.
 32. Евтимов И., Р. Иванов. Горивните клетки и перспективата за използването им в електромобилите. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев", Русе, РУ "А.Кънчев", 2009, стр. 100-107, ISBN 1311-3321.
 33. Евтимов И., Р. Иванов. Сравнителна оценка за ефективността от използването на електромобилите и автомобилите. В: Сб. доклади от МНК BULTRANS-2009, Созопол, ТУ София, 2009, стр. 94-96, ISBN 1313-955Х.
 34. Евтимов И., Р. Иванов. Използване на слънчевата и вятърната енергия за производство на електроенергия. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев", Русе, РУ "А.Кънчев", 2009, стр. 108-113, ISBN 1311-3321.
 35. Евтимов И., Р. Иванов, Б. Ангелов. ЕЛЕКТРОМОБИЛЪТ- НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, ТУ Варна, 2009, стр. 122-131
 36. Евтимов И., Р. Иванов, Б. Ангелов, Т.Тотев. Изпитателни цикли за моделиране движението на електромобилите в градски условия. В: Сб. доклади от МНК BULTRANS-2009, Созопол, ТУ София, 2009, стр. 97-100
 37. Евтимов И., Р. Иванов. М. Гичев. Зареждане на акумулаторни батерии за електромобили. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, ТУ Варна, 2010
 38. Евтимов И., Р. Иванов., Б. Ангелов. Акумулаторни батерии за електромобнили и хибридни автомобили. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев", Русе, РУ”А.Кънчев”, 2009, стр. 82-88, ISBN 1311-3321.
 39. Евтимов Ив., Р. Иванов, К. Морев, М. Сапунджиев и Б. Беганов. Изследване на енергийните характеристики на конвертиран лек автомобил "Ситроен Берлинго" в електромобил. В: BulTrans-2015, София, Технически университет - София, 2015, стр. 121 - 125, ISBN 1313-955X.
 40. Евтимов Ив., Р. Иванов. Предимства и недостатъци на съвременните технологии за съхраняване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. В: Сборник доклади на научна конференция,том 51, серия 4, Русе, РУ”А.Кънчев”, 2012, стр. 107-115
 41. Евтимов, И., Р. Иванов, Н. Вълов. ИЗСЛЕДВАНЕ РАЗХОДА НА ЕНЕРГИЯ НА ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД ПРИ РАЗЛИЧНИ РЕЖИМИ НА ДВИЖЕНИЕ. В: BulTrans-2012, Sozopol, ТУ-София, 2012, стр. 212-216, ISBN 1313-955X.
 42. Евтимов, Ив., Р. Иванов и Г. Кадикянов. Сравнителен анализ на енергийните свойства на превозните средства. В: BULTRANS-2016, ТУ-София, 2016, стр. 91-104, ISBN 1313-955Х.
 43. Евтимов, Ив., Р. Иванов, Г. Кадикянов. Изследване на регенеративното спиране на електровелосипед. В: Сб. доклади от МНК, Созопол, BULTRANS-2012, ТУ-София, 2012, стр. 217-221, ISBN 1313-955X.
 44. И.Евтимов, Р.Иванов, Я.Иванов, Хр.Станчев. "Изследване разходa на гориво на хибриден автомобил в извънградски условия на движение". В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2014, стр. 69-75, ISBN 978-954-8675-38-3.
 45. Иванов Р. Сравнителен анализ на модели за взаимодействие на пневматична гума с пътя. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2016
 46. Иванов Р. Изследване на устойчивостта срещу унасяне на двуосен автомобил при ускорително движение по път с надлъжен наклон. В: МНК BULTRANS’16, Созопол, 2016
 47. Иванов Р, Станчев Д., Петков П, Шопов Д. Опитно изследване на разхода на гориво на железопътен влекач. В: Научни трудове на Русенски университет, том 45, серия 2, Русе, 2006, стр. 165-168
 48. Иванов Р., Ив. Евтимов. Приложение на електрическото задвижване в самоходни машини за земеделието. В: Сб. доклади на I-ва научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, Русе, РУ”А.Кънчев”, 2011, стр. 31-38
 49. Иванов Р., Б. Ангелов. Сравнително изследване на експлоатационните свойства на самосвалите IVECO – CURSOR 13. В: Сборник от научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев“, Русе, Печатна база на Русенския университет „А. Кънчев“, 2003, стр. 79-84, ISBN 1311-3321.
 50. Иванов Р., Б. Ангелов. Развитие на парка, производството и пазара на автомобили. В: НТ на РУ’2003, том 40,серия 8, Русе, 2003, стр. 157-164
 51. Иванов Р., Вълев Р., Русев Р. Модели за взаимодействие на пневматична гума с пътя. В: trans&MOTAUTO’05, vol.2, Велико Търново, 2005, стр. 56-59
 52. Иванов Р., Г.Георгиев. Относно избора на обема на порцията на разходомери от фамилията РТГ. В: НТ на ВТУ, т.ХХХIV,серия4, Русе, 1990, стр. 81-85
 53. Иванов Р., Д. Иванова, Р. Русев. Прогнозиране на разхода на гориво на леки автомобили чрез невронна мрежа. В: Транспорт, екология - устойчиво развитие, Варна, 2006, стр. 257-264
 54. Иванов Р., Д.Иванова. Моделиране на нормалните реакции при неустановено движение на двуосен автомобил. В: Сб. доклади на МНТК BulTrans-2010, Созопол, 2010
 55. Иванов Р., Е. Аврамов, Р. Русев. Сцепление на пневматичната гума с пътя – основни влияещи фактори. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2011
 56. Иванов Р., Е. Аврамов, Р. Русев. . ,. Влияние на някои фактори върху контактното петно на пневматична гума. В: Сборник доклади от научната конференция РУ’ 2011,65-70с, Русе, РУ”А.Кънчев”, 2011
 57. Иванов Р., И. Евтимов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Сравнителен анализ на показателите на малки градски електромобили. В: Сборник доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев, Русе, РУ”А.Кънчев, 2009, стр. 89-99, ISBN 1311-3321.
 58. Иванов Р., И. Евтимов, И. Стоянов, М. Гичев. Изследване зареждането на акумулаторната батерия на електромобил от слънчев панел. В: Сброник с доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев, Русе, 2011
 59. Иванов Р., Ив. Евтимов. Изследване възможностите за използване на електровелосипед в условията на град Русе. В: Сборник доклади на научна конференция, 2012, том 51, серия 4, Русе, РУ”А.Кънчев”, 2012, стр. 16-21
 60. Иванов Р., Ив. Евтимов, Евг. Аврамов, Р. Русев. Определяне реакциите върху колелата на двуосен товарен автомобил. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2012
 61. Иванов Р., Ив. Евтимов, М. Сапунджиев. Модел за изследване на икономичните свойства на конверсиран електромобил. В: Електромобили, V-та международна научна конференция, Русе, 2016
 62. Иванов Р., Иванова Д. , Русев Р. Приложение на невронните мрежи за определяне на коефициентите на сцепление на пневматична гума с пътя. В: trans&MOTAUTO’04, vol.3, Пловдив, 2004, стр. 21-25
 63. Иванов Р., К. Георгиев , Г. Кадикянов, Г. Станева. Аналитично изследване влиянието на напречното увличане и степента на блокиране върху износването на гумите. В: BULTRANS-2015, ТУ-София, 2015, стр. 117-120, ISBN 1313-955Х.
 64. Иванов Р., П. Илчев, Р. Русев, Р. Вълев, Русев Б. Експериментална проверка на модел за изследване на устойчивостта срещу унасяне на колесна машина. В: НТ на РУ’2004, том 41, серия 4, Русе, 2004, стр. 13-16, ISBN 1311-3321.
 65. Иванов Р., П. Илчев, Р. Русев. Промяна на критичните скорости срещу унасяне на четириколесна транспортна машина вследствие преразпределянето на вертикалните реакции върху колелата. В: НК РУ’04, Русе, 2004, стр. 8-12
 66. Иванов Р., П. Илчев. Теоретико-експериментално изследване на сцеплението на автомобил в режим на спиране. В: НТ на РУ’2003, том 40,серия 8, Русе, 2003, стр. 165-169
 67. Иванов Р., П. Илчев. Изменение сцеплението на автомобила при различни режими и условия на движение. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'01, vol.III, Варна, 2001, стр. 15-17
 68. Иванов Р., Р. Русев, Д. Павлов, В. Красналиев. Система за поддържане налягането на въздуха в спирачната система на противопожарни автомобили. В: Сб. доклади на XV НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2009, стр. 115-121
 69. Иванов Р., Р.Русев, Д.Иванова. Използване на Magic formula за описване характеристиките на автомобилите. В: РУ»А.Кънчев», Сборник доклади на научна конференция, Русе, 2008, стр. 95-100, ISBN 1311-3321.
 70. Иванов Р., Р.Русев, К.Хаджиев, Т.Тотев. Схеми за поддържане на налягането в спирачната система на товарен автомобил от външен източник на сгъстен въздух. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2007, стр. 471-476
 71. Иванов Р., Т. Тотев. Изследване еластичната характеристика на диафрагмена пружина от автомобилен съединител. В: НТ на РУ’А. Кънчев, серия4, том 37, Русе, ПБ на РУ, 1999, стр. 7-10
 72. Иванов Р., Т. Тотев. Някои тенденции в развитието на работното обзавеждане на тракторите. В: Сборник с доклади от ЮНК "50 години НИМЕСС", т. 7, с. 1, София, 1999, стр. 149-154
 73. Иванов Р., Т. Тотев. Относно коефициента на полезно действие на механична автомобилна трансмисия. В: Сборник с доклади от МНК "МОТАУТО '97", Русе, 1997, стр. 103-106
 74. Иванов Р., Т. Тотев, Г. Станева. Г. Кадикянов. Една възможност за изследване горивната икономичност на автомобилите в експлоатационни условия. В: Trans&MOTAUTO’12, Варна, 2012, стр. 255-258, ISBN 1310-3946.
 75. Иванов Р., Х. Грозев, Д. Зафиров, Т. Грозева, Д. Иванова. Възможности за използване на слънчевата енергия за задвижване на мини електромобил в условията на България. В: TRANS&MOTAUTO’ 05, В. Търново, 2005
 76. Иванов Р., Я. Иванов, Г. Кадикянов, Г. Станева. Изследване на динамичните показатели на хибриден автомобил с радарна система “DRS 1000”. В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2015, стр. 113-125, ISBN 978-954-8675-38-3.
 77. Иванов Р., Я. Иванов, Т. Тотев, Г. Кадикянов, Г. Станева-Златкова. Изследване на динамичните и спирачните показатели на хибриден автомобил с пътеизмервателно колело “Peiseler”. В: МНК „ЕЛЕКТРОМОБИЛИ”, Русе, 2015
 78. Иванов Р., Я. Иванов, Т. Тотев, Г. Кадикянов, Г. Станева. Изследване на динамичните и спирачните показатели на хибриден автомобил с пътеизмервателно колело “Peiseler“. В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2015, стр. 105-112, ISBN 978-954-8675-38-3.
 79. Иванов Р.П., Б.Г. Ангелов. Влияние на конструктивните особености на пневматичната гума върху зависимостта на сцеплението от наклона на колелото. В: НТна ВВОВУ"В. Левски", кн. 58, В.Търново, 1997, стр. 57-63
 80. Иванов Р.П., Б.Г. Ангелов. Сравнително изследване на сцеплението на пневматични автомобилни гуми при различен наклон на колелото. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'97", Русе, 1997, стр. 97-102
 81. Иванов Р.П., Б.Г. Ангелов. Влияние на нормалното натоварване и налягането на въздуха върху сцеплението с пътя на пневматична гума. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'96",vol.II, Варна, 1996, стр. 47-50
 82. Иванов Р.П., Б.Г.Ангелов. Сравнително изследване сцеплението на пневматични гуми. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски", кн. 48, В.Търново, 1996, стр. 55-61
 83. Иванов Р.П., Г.Г. Георгиев. Регулируем кормилен трапец за трактор МТЗ-80. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски", кн. 40, В.Търново, 1995, стр. 151-157
 84. Иванов Р.П., Русев Р.Г., Стоянов С.Г. Возможности автоматизированного управления устойчивостью движения и улучшения управляемости тягача с полуприцепом. В: Сборник научных трудов "Актуальные вопросы машиноведения" Выпуск 2, Минск, 2013, стр. 72-76, ISBN 2306-308.
 85. Иванов Р.П., С. Любенов. Влияние на натоварването, налягането на въздуха в гумите и страничния наклон на тракторни управляеми колела върху коефициента на напречно увличане. В: Механизация на земеделието, N3, София, 1994, стр. 20
 86. Иванов, Р. Разпределение на загуби при търкаляне на пневматична тракторна гума по твърда повърхност. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2011
 87. Иванов, Р. Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили. В: Сборник доклади от научната конференция РУ’11, 71-75с., Русе,РУ”А.Кънчев”, 2011
 88. Иванов, Р. Уредба за изследване на елементи от пневматична спирачна система. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие",, Варна, 2009, стр. 142-146
 89. Иванов, Р., Ив. Евтимов, Г. Кадикянов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Експериментален електромобил. В: Сб. доклади на НТК с международно участие, Варна, ТУ Варна, 2010, стр. 333-338, ISBN 954 - 20 - 00030.
 90. Иванов, Р., Е. Аврамов, Д. Иванова. Моделиране на реакциите и изследване на устойчивостта на двуосен товарен автомобил при неустановено движение. В: Proceedings, Bul-Trans-2013, Sofia, 2013, стр. 58-63
 91. Иванов, Р., Ив. Евтимов, Г. Кадикянов, Евг. Аврамов. Изследване на сцеплението на гума за товарен автомобил с мобилна експериментална уредба. В: Сб. доклади от МНК, BULTRANS-2014, ТУ-София, Созопол, 2014, стр. 182-186, ISBN 1313-955X.
 92. Иванов, Р., Р. Русев, Т. Тотев, Г. Кадикянов, Цв. Георгиев. Изследване на динамичните свойства на автомобил с мобилна измервателна система. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 49, серия 4, Русе, 2010, стр. 82-87, ISBN 1311-3321.
 93. Иванов, Р.П. Загуби за вътрешно триене и за триене с пътя при търкаляне на пневматична гума по твърда повърхност. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски", кн. 40, В.Търново, 1995, стр. 141-144
 94. Иванов, Р.П. Условия за минимално износване на гумите на управляемите колела. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски", кн. 40, В.Търново, 1995, стр. 145-150
 95. Иванов, Р.П. Изменение на контактното петно в зависимост от натоварването , налягането на въздуха в гумите и страничния наклон на тракторни управляеми колела. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски", кн. 32, В.Търново, 1993, стр. 169-173
 96. Иванов, Р.П. Влияние на някои конструктивни и експлоатационни фактори върху износването на гумите на тракторни управляеми колела при право-линейно движение. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски",кн.32, В.Търново, 1993, стр. 163-168
 97. Иванов, Р.П. Многофакторно изследване на износването на гумите на управляемите колела при движение в завой. В: Сб. доклади на Международната НК по ДВГ и автомобили "MOTOAUTO'93", София, 1993, стр. 196-201
 98. Иванов, Р.П. Оптимизиране на горивната икономичност при теглителното изчисление на автомобила. В: Сб. доклади "Производство и изследване на ДВГ", Русе, 1992, стр. 30-34
 99. Иванов, Р.П. Методика за построяване на икономическата характеристика на транспортни машини с дизелов ДВГ и всережимен регулатор. В: НТ на ВТУ, серия 6, Русе, 1989, стр. 171-176
 100. Илиев С., Г. Кадикянов, Р. Иванов, И. Eвтимов, Д. Гунев. Разработване на електромобил за студентско състезание Shell Eco-Marathon. В: Сборник доклади на IV-та международна научна конференция ЕЛЕКТРОМОБИЛИ'14, Русе, РУ ”А.Кънчев”, 2014, стр. 51-55
 101. Илчев П., В. Николов, Р.Иванов, Р.Русев. Уредби за изпитване на пневматични гуми. В: НТ на РУ’2001, том 38, серия 2, Русе, 2001, стр. 38-43, ISBN 1311-3321.
 102. Илчев П., Р. Иванов, Р.Русев. Модел за изследване изменението на сцеплението на автомобила. В: НК "MOTAUTO'03, НТС-София, 2003, стр. 57-62
 103. Илчев П., Р. Иванов, Р.Русев, В. Николов. Изследване сцеплението на пневматична гума при съвместното действие на надлъжна и напречна сила. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'03, vol.II, НТС-София, 2003, стр. 46-48
 104. Кадикянов Г., Я. Иванов, Р. Вълев, Р. Иванов, Т. Тотев, И. Евтимов. Сравнение на два различни метода за изследване на спирачните свойства на автомобили. В: Научни трудове на РУ’2013, том 52, серия 4, Русе, 2013, стр. 107-112, ISBN 1311-3321.
 105. Любенов С., Р.П. Иванов. Интензивност на износване по ширина на гумите на управляеми тракторни колела при движение в завой. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски", кн. 32, В.Търново, 1993, стр. 174-179
 106. Николов В., Р.Русев, Р. Иванов, П. Илчев. Изследване на устойчивостта на двуосна самоходна машина при отклоняване на управляемите колела за извършване на завой. В: НТ на РУ’2001, том 38, серия 9, Русе, 2001, стр. 32-37, ISBN 1311-3321.
 107. Николов В., Р.Русев, Р. Иванов, П. Илчев, Ж. Гелков. Моделиране на движението на автомобил при смяна на лентата на движение. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'03, vol.II, НТС-София, 2003, стр. 53-56
 108. Николов В., Р.Русев, Р. Иванов, П. Илчев, М. Маринов. Изследване на закона на отклонение на управляемите колела при маневра смяна на лентата на движение. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'03, vol.II, НТС-София, 2003, стр. 50-52
 109. Петров В., Р. Иванов, Н. Станчева, Д. Станчев. Относно влиянието на конструктивните и експлоатационни фактори върху загубите в тракторни механични трансмисии. В: Сборник научни трудове на Международна конференция по Общо машиностроително конструиране, Русе, 2009, стр. 181-185, ISBN 1313-9193.
 110. Р. Иванов, Р. Русев, П. Илчев, В. Николов. Уредба за изпитване на пневматични гуми. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'02, vol.II, Русе, 2002, стр. 101-104
 111. Р.Иванов, Б. Ангелов. Сравнително изследване на експлоатационните свойства на самосвалите IVECO–CURSOR13. В: НТ на РУ’2002, том 39,серия 8, Русе, 2002, стр. 79-84
 112. Р.Иванов, И.Евтимов, Я.Иванов. "Изследване разхода на гориво на хибриден автомобил в градски условия на движение". В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2014, стр. 76-82, ISBN 978-954-8675-38-3.
 113. Р.Иванов, И.Евтимов, Я.Иванов. "Изследване разхода на гориво на хибриден и класически автомобил в градски условия на движение". В: Научни трудове на Русенски Университет, том 55, серия 4, Русе, 2016, ISBN 1311-3321.
 114. Р.Иванов, Колев А., Русев Р. Маневрени локомотиви на фирма “ЕКСПРЕС СЕРВИЗ”ООД. В: НТ на РУ’2005, том 44, серия 4, Русе, 2005, стр. 17-21, ISBN 1311-3321.
 115. Р.Иванов, Русев Р., Балчев А. Изследване на отказите и неизправностите в буксовия възел на талига БТ-6. В: НТ на РУ’2005, том 44, серия 4, Русе, 2005, стр. 7-11, ISBN 1311-3321.
 116. Р.Иванов, Русев Р., Борисов И., Панайотов М. Изследване на дефектите по ЖП релси. В: НТ на РУ’2005, том 44, серия 4, Русе, 2005, стр. 12-16, ISBN 1311-3321.
 117. Р.Иванов, Т.Тотев, Я.Иванов. "Изследване ускорението на хибриден автомобил". В: Научни трудове на Русенски Университет, том 55, серия 4, Русе, 2016, ISBN 1311-3321.
 118. Р.Русев, Тодоров Т., Александров Д., Иванов Р. Акустично изчисление на камера за снемане на шумовите характеристики на движещи мостове. В: НТ на РУ’2004, том 41, серия 4, Русе, 2004, стр. 17-20, ISBN 1311-3321.
 119. Русев Р. Г., Р.П. Иванов, В. С. Николов. Математични модели на съпротивителни моменти реализирани при относително завъртане на звената на автовлак. В: Транспорт, екология – устойчиво развитие, Варна, 2004, стр. 70-74, ISBN 954 - 20 –.
 120. Русев Р., Б. Русев, Р. Иванов, Ст. Стоянов. Анализ на системите за виброзащита на тракторни кабини. В: trans&MOTAUTO’05, vol.2, Велико Търново, 2005, стр. 52-55
 121. Русев Р., Иванов Р. Вероятностно определяне на часовия разход при експлоатация на трактор. В: trans&MOTAUTO’04бvol.3, Пловдив, 2004, стр. 26-29
 122. Русев Р., Иванов Р., Тотев Т., Стефанов М. Изследване на отказите на механичната част от задвижването на трансмисията на електровози. В: Сборник доклади на научна конференцияна РУ"А.Кънчев", Русе, РУ»А.Кънчев», 2006, стр. 238-240, ISBN 1311-3321.
 123. Русев Р., Р. Иванов. Изследване отказите на електронните системи на автомобилите. В: trans&MOTAUTO’06, vol.2, Варна, 2006, стр. 14-17, ISBN 954-9322.
 124. Русев Р., Р. Иванов, В. Николов. Изследване динамичните и гориво-икономичните свойства на мотокар в процеса на ускоряването му. В: НТ на РУ’2001,том 38, серия 2, Русе, 2001, стр. 33-37, ISBN 1311-3321.
 125. Русев Р.Г., Р.П.Иванов, Т.Т.Тотев. Система за управление на повдигателна уредба с рекупериране на енергия. В: ЮНС 50 години НИМЕСС, том VII, Серия 1, София, 1999, стр. 25-30
 126. Русев Р.Г., Т.Т. Тотев, Р.П. Иванов, Д.И.Иванова. Система за управление на самоходна транспортна количка СТК-1. В: НТ на ВТУ "А.Кънчев", т. XXXV, серия 7, Русе, ВТУ "А.Кънчев"-Русе, 1994, стр. 87-91
 127. Русев, Р. Г., С. Г. Стоянов, Р. П. Иванов, В. С. Николов. Изследване курсовата устойчивост на движението на автовлак при извършване на маневрата "смяна на лентата на движение при скорост по-висока от 70 km/h. В: Машиностроителна техника и технологии, Варна, 2004, стр. 66-69.
 128. Русев, Р. Г., Т. Т. Тотев, Р. П. Иванов, Д. И. Иванова. Система за управление на самоходна транспортна количка СТК - 1. В: Научни трудове ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, т. XXXV, серия 7, 1994, стр. 87-91
 129. Светослав Пенчев, Росен Иванов. Сравнителен анализ на двупътни превозни средства. В: МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ - ЕКО ВАРНА 2011, Варна, България, ТУ-Варна, 2011, стр. 187-192, ISBN 954-20-00030.
 130. Станчев Д., Р. Иванов, Н. Станчева. Относно методиката за избор на двигател с вътрешно горене при проектиране на мобилни машини. В: “Еко-Варна`97”, Сборник доклади “Транспорт, екология, устойчива развитие, Варна, 1997, стр. 75-79
 131. Станчев Д., Р.Иванов, М.Тодоров. Емпирични зависимости за описване на външните характеристики на ДВГ. В: НТ на ВНВУ "В. Левски", кн.4, В. Търново, 1988, стр. 36-41
 132. Станчев Д., Станчева Н. Иванов Р,Томов Б. Университетските системи за качество на висшето образование – цели, състояние и бъдеще. В: Научни трудове на Русенски университет , том 45, серия 2, Русе, 2006, стр. 175 – 179
 133. Станчев, Д., Р. Иванов, Х. Авакян, А. Смрикаров. Относно опитното определяне на динамичните показатели на автомобила с дискретни първични преобразуватели. В: Научна конференция с международно участие, Шумен, 1990
 134. Хаджиев К., Р.Иванов, Р.Русев. Влияние на предварителното подгряване върху разхода на гориво и вредните емисии от автомобилните двигатели. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2007, стр. 477-483
учебници
 1. Евтимов И., Р. Иванов. Мотоциклети. Второ преработено и допълнено издание. Русе, Издателски сентър на РУ, 2016, стр. 247, ISBN 978-954-712-688-6.
 2. Евтимов И., Р. Иванов. Електромобили. Второ преработено и допълнено издание. Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев"-Русе, 2016, стр. 232, ISBN 978-954-712-682-4.
 3. Евтимов И., Р. Иванов. Мотоциклети. Русе, РУ "А.Кънчев", 2011, pp. 204, ISBN 978-954-8467-39-1.
 4. Евтимов И., Р. Иванов. Електромобили. Русе, РУ "А.Кънчев", 2011, pp. 176, ISBN 978-954-712-521-6.
 5. Иванов Р, Д. Иванова. Системи за управление на автомобилната техника – част 1. Русе, ИЦ на РУ, 2011, стр. 95, ISBN 978–954–712–519–3.
 6. Иванов Р., Ив. Евтимов, Ив. Миленов, О. Кръстев, К. Велков. Електрически превозни средства за обществен транспорт. Русе, Издателски център при РУ „Ангел Кънчев", 2016, стр. 402, ISBN 978-954-712-691-6.
 7. Иванов Р., Р. Русев, И. Евтимов, Т. Тотев, К. Хаджиев, Г. Кадикянов, Г. Станева. Устройство на автомобилната техника. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2016, стр. 339, ISBN 978-954-712-690-9.
 8. Иванов, Р. Железопътна техника (второ издание, на хартиен и на електронен носител). Русе, ПБ на РУ, 2005, стр. 272, ISBN хххххххх.
 9. Иванов, Р. Железопътна техника. Русе, ПБ на РУ, 2003, стр. 272, ISBN 954-712-215-0.
учебни пособия
 1. Иванов Р., Б. Ангелов, Р. Вълев, Б. Русев. Автомобили. Технически данни (на хартиен и на електронен носител). Русе, ПБ на РУ, 2003, стр. 320, ISBN 954-712-219-3.
 2. Иванов Р.П., Б.Г. Ангелов, Т.И. Тодоров, К.Д.Дочев. Автомобили. Технически данни. Русе, ПБ на Русенски Университет, 1997, стр. 160, ISBN 954-712-219-3.
 3. Иванов, Р. Железопътна техника. Атлас конструкции. Русе, ПБ РУ, 2010, стр. 143, ISBN 978-954-712-482-0.
 4. Тотев Т., Р. Иванов, Б. Ангелов. Трактори технически данни. Русе, Печатна база на ВТУ, 2000, стр. 144, ISBN 954-712-053-0.
 5. Тотев, Т., Р. Иванов, Г. Кадикянов. Ръководство за упражнения по Изпитване на автомобили и трактори и Системи за управление на автомобилната техника. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2010, ISBN 978-954-712-481-3.
патенти и др.
 1. Андонов, К. Й., Кр. Ениманев, Д. Иванова, Р. Иванов, К. Коев, В. Стоянов, Д. Димов. Устройство за сушене и съхранение на селскостопанска продукция, патент BG, No 64325 В1,2004.
 2. Иванов, Р., Р. Русев, Е. Аврамов, Г. Кадикянов, Г. Станева. Уредба за изпитване на пневматични гуми, СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ, No 2338 U1,2016.
 3. Русев Р.Г.,Стоянов С.Г.,Иванов Р.П.,Русев Б.Д. Навесно устройство за теглителни машини, Патент, No 51)Int.CL., A01B ,2006.
 4. Станчев Д., Р. Иванов, Д. Иванов. Метод за определяне на коефициентите на условно увеличение на масата на транспортни машини., Автоско свидетелство, No N47759, G01L 5/13,1990.
 5. Станчев,Д., Д.Иванов, Р.Иванов, Г.Тодоров, А.Смрикаров. Метод за определяне на натоварването на двигател с вътрешно горене, Авторско свидетелство за изобретение, No 46251,1992.