Списък на публикациите

статии

 1. Abate G., D. Perez, D. Martinez Krahmer, R. Bigot, R. Radev. Forja en caliente en matriz cerrada: Influencia del flash y el peso del material de partida sobre la fuerza de conformado y el llenado de la matriz.// Técnica y tecnología, 2017, No 49, pp. 22-28, ISSN 2462-6090.
 2. Ferdinandov N. V., D. D. Gospodinov, M. D. Ilieva, R. H. Radev. Mechanical properties of arc welded in vacuum Ti-6Al-4V alloy.// Proceedings of ICAMS 2018, 2018, No 7, pp. 319 - 324, ISSN 2068-0783.
 3. Ferdinandov N. V., D. D. Gospodinov, M. D. Ilieva, R. H. Radev. Structure and pitting corrosion of Ti-6Al-4V alloy and Ti-6Al-4V welds.// Proceedings of ICAMS 2018, 2018, No 7, pp. 325-330, ISSN 2068-0783.
 4. Gagov V., B. Tomov, R. Radev, E. Yankov. About the sheet metal testing by hydraulic bulging.// International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2009, No 6, pp. 640-648, ISSN 1741-8410. (Impact factor: 0.32 /2009, Inderscience Enterprises Ltd.)
 5. Gagov V., R. Radev, M. Stanoeva, D. Gospodinov, E. Yankov. Some backgrounds of obtaining ultrafine grained metals by severe plastic deformation.// Машиностроене и машинознание, 2011, No 14, pp. 61-65, ISSN 1312-8612.
 6. Gospodinov D. D., N. V. Ferdinandov, M. D. Ilieva, R. H. Radev, St. P. Dimitrov. Welding of Grade 1 titanium by hollow cathode arc discharge in vacuum.// Proceedings of III International Scientific Conference Industry 4.0, 2018, No 1, pp. 39 - 41, ISSN 2535-0153.
 7. M. Ilieva, R. Radev. Effect of severe plastic deformation by ECAP on corrosion behaviour of aluminium alloy AA 7075.// Archives of Materials Science and Engineering, 2016, No 81(2), pp. 55-61, ISSN 18972764. (SJR rank: 0.294 /2015, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19500157808&tip=sid&clean=0)
 8. Mednev A., I. Radoslavov, R. Radev. Using RP Patterns from Abroad for Investment Casting is Infectious.// SARE - Newsletter of the Thematic Network Incorporation of New Technologies in the European Precision Foundry Industry, 2004, No 10, pp. 2-3
 9. Mednev A., R. Radev. Modern Investment Casting and RP: the Role of Education.// SARE - Newsletter of the Thematic Network Incorporation of New Technologies in the European Precision Foundry Industry, 2004, No 12, pp. 2-4
 10. Radev R. Numerical Investigations Regarding Necessity of Preforming Steps for Hot Closed Die Forging of Axisymmetrical Parts.// Journal for Technology of Plasticity, 2013, No 38 (2), pp. 125-130, ISSN 0354-3870. (SJR rank: 0.105 /2013, http://www.journalmetrics.com)
 11. Radev R., V. Gagov , D. Gospodinov, E. Yankov. Metal Forming Simulation of Ultrafine-Grained Aluminum Alloys.// Journal for Technology of Plasticity, 2014, No 39 (1), pp. 1-10, ISSN 0354-3870. (SJR rank: 0.105 /2013, http://www.journalmetrics.com)
 12. Tomov B., R. Minev, R. Radev, V. Gagov. About the input data selection at FEM analysis of bulk forming.// Journal of Materials Processing Technology, 2003, No 133, pp. 199-202, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.45 /2003, Elsevier)
 13. Tomov B., R. Radev. Shape complexity factor for closed die forging.// International Journal of Material Forming, 2010, No 3(1), pp. 319-322, ISSN 1960-6206. (Impact factor: 0.509 /2010, http://www.springer.com)
 14. Tomov B., R. Radev. An Example of Determination of Preforming Steps for Hot Die Forging.// Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 157-158, pp. 617-619, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.578 /2004, Elsevier)
 15. Tomov B., R. Radev, V. Gagov. Influence of flash design upon process parameters of hot die forging.// Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 157/15, pp. 620-623, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.578 /2004, Elsevier)
 16. Tomov B., R. Radev, V. Gagov. About the preforming steps design for die forging using FEM simulation.// Journal of Technology for Plasticity, 1999, No 24, pp. 79-84, ISSN 0354-3870.
 17. Tomov B., V. Gagov, E. Yankov, R. Radev. Research highligths of sheet metal testing by hydraulic bulging.// Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2011, No 46, pp. 65-70, ISSN 1734-8412.
 18. Tomov B., V. Gagov, R. Radev. Numerical simulations of hot die forging processes using finite element method.// Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 153/15, pp. 352-358, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.578 /2004, Elsevier)
 19. Valentin Gagov, Rossen Radev, Danail Gospodinov, Emil Yankov. Severe Plastic Deformation of Ultrafine Grained Metals and Alloys.// Journal of Fundamental Sciences and Applications, 2009, No 15, pp. 111-118, ISSN 1310-8271.
 20. Гагов В., Б. Томов, Р. Радев. Съвременни изследвания върху производството на зъбни колела чрез пластично деформиране.// Машиностроене и машинознание, 2008, брой 4, стр. 99-102, ISSN 1312-8612.
 21. Гагов В., Е. Минев, Р. Радев. Изследване на нестационарни деформационни процеси с помощта на координатни мрежи.// Машиностроене и машинознание, 2011, брой 13, стр. 36-39, ISSN 1312-8612.
 22. Гагов В., Е. Янков, Д. Господинов, Р. Радев. Експериментално изследване на анизотропията на листови метални материали.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой 18, стр. 42-45, ISSN 1312-8612.
 23. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков, М. Станоева. Особености на пластичното течене на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави.// Инженерни науки, 2012, брой 4, стр. 48-55
 24. Гагов В., Р. Радев, Е. Янков. Физическо и числено моделиране на нестационарни деформационни процеси.// Машиностроене и машинознание, 2008, брой 4, стр. 103-106, ISSN 1312-8612.
 25. Гагов В., Р. Радев, Е. Янков. Силов анализ на процеса дълбоко изтегляне.// Известия на Съюза на учените – Сливен, 2006, брой 11, стр. 40-43, ISSN 1311-2864.
 26. Гагов В., Р. Радев, Е. Янков, Д. Господинов. Моделиране на процеса аксиално сплескване на цилиндрични заготовки.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 11, стр. 68-71, ISSN 1312-8612.
 27. Драганов И., Д. Господинов, Р. Радев. Числено моделиране на охлаждането на медна сфера.// Топлотехника, 2018, брой 1, стр. 18-23, ISSN 1314-2550.
 28. Драганов И., Д. Господинов, Р.Радев. Числено моделиране на охлаждането на медна сфера.// Топлотехника, 2018, брой 13, стр. 18-23, ISSN 1314-2550.
 29. Драганов И., Н. Фердинандов, Д. Господинов, Р. Радев, С. Милева. Числено симулиране на заваряване на титанова сплав чрез електродъгов разряд във вакуум.// Машиностроене и машинознание, 2019, брой 1, стр. 29-33, ISSN 1312-8612.
 30. Радев Р., В. Гагов, Д. Господинов, Е. Янков, М. Станоева. Деформационно поведение на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 15, ISSN 1312-8612.
 31. Радев Р., В. Гагов, Е. Янков, Д. Господинов. Моделиране на пластичното течене на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 17, стр. 14-17, ISSN 1312-8612.
 32. Радев, Р. Някои нови възможности за проектиране на предварителни преходи при горещо щамповане.// Известия на Съюза на учените - Русе, Серия 1 "Технически науки", 2000, брой 3, стр. 20-22, ISSN 1311-106X.
 33. Станоева, М., Радев, Р. Сравнителен анализ на методи за избор на материал.// Машиностроенне и машинознание, 2010, брой 12, стр. 41-44, ISSN 1312-8612.
 34. Томов Б., В. Гагов, Р. Радев. Критерии за подобие при физическо моделиране на деформационни процеси.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 15, ISSN 1312-8612.
 35. Шишков, Р., Р. Радев, А. Меднев, Д. Господинов, В. Гагов. Съвместни научни изследвания в областта на материалознанието и технологията на материалите с европейски партньори.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 56-59, ISSN 1312-8612.
 36. Янков Е., В. Гагов, Р. Радев, Д. Господинов. Уредба за изпитване на листови метални материали чрез хидравлично издуване.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 17, стр. 10-13, ISSN 1312-8612.
доклади
 1. Abate G., D. Perez, D. Martinez Krahmer, R. Bigot ,R. Radev,. Forja en caliente en matriz cerrada: Influencia del flash y el peso del material de partida sobre la fuerza de conformado y el llenado de la matriz. IN: 15 Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales CONAMET/SAM 2015, Concepcion, Chile, 2015
 2. Ferdinandov N., D. Gospodinov, M. Ilieva, R. Radev. Increasing the Heat-Resistance of X210Cr12 Steel by Surface Melting with Arc Discharge in Vacuum. IN: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - Metal 2018, Brno, Czech Republic, Tanger, 2018, pp. 137, ISBN 978-80-87294-83-3.
 3. Gagov V., E. Yankov, R. Radev. Some features of the sheet metals testing by hydraulic bulging. IN: Proceedings of the 14th International Metallurgical and Materials Conference METAL 2005, Hradec nad Moravicí, Czech Republic, 2005
 4. Gagov V., R. Radev, D. Gospodinov, E. Yankov. Severe plastic deformation of comercial pure aluminium using equal channel angular pressing. IN: 12th Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, Varna, Bulgaria, 2010
 5. Gagov V., R. Radev, M. Stanoeva. Some backgrounds of obtaining ultrafine grained metals by severe plastic deformation. IN: Book of abstracts of the International Conference of Young Researchers on New Trends in Enviromental and Materials Engineering TEME 2011, Galati, Romania, 2011, pp. 10
 6. Gagov V., Tomov B., R. Radev, E. Yankov. About the sheet metal testing by hydraulic bulging. IN: Conference Proceedings of 6th International Conference on Industrial Tools and Materials Processing Technologies, Bled-Celje, Slovenia, 2007, pp. 107-112, ISBN 978-961-6692-00-7.
 7. Gagov V., Tomov B., R. Radev, E. Yankov. Review of the sheet metal testing by hidraulic bulging: backgrounds and recent applications. IN: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 2007, pp. 174-179, ISBN 1311-3321.
 8. Radev R., B. Tomov. Preform Design in Hot Die Forging. IN: Proceedings of 11th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Zakopane, Poland, 2002, pp. 455 - 458, ISBN 83-914458-7-9.
 9. Radev R., V. Gagov, D. Gospodinov, E. Yankov. Contemporary methods for fabricating of nanostructured and ultra-fine-grained metals by severe plastic deformation. IN: Proceedings of the 11th Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, Varna, Bulgaria, 2009, pp. 206-210
 10. Radev R., V. Gagov, D. Gospodinov, E. Yankov, M. Stanoeva. Flow curves of ultra-fine grained aluminum alloys in regard to forming simulation software. IN: Proceedings of the World Congress on Engineering and Technology CET 2011, vol. 4, Shanghai, China, 2011, pp. 319-322
 11. Radev R., V. Gagov, E. Yankov, D. Gospodinov. Investigations of mechanical properties of ultra-fine grained commercial pure aluminum. IN: Proceedings of the 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2011, Brno, Czech Republic, 2011, ISBN 978-80-87294-29-1.
 12. Radev R., V. Gagov, E. Yankov, D. Gospodinov, M. Stanoeva. Flow Curves of Al 7075 Alloy Processed by Equal Channel Angular Pressing. IN: Proceedings of the 21st International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2012, Brno, Czech Republic, Tanger, 2012, ISBN 978-80-87294-29-1.
 13. Radev, R. Some Aspects of Bulk Forming Simulation by Using Model Materials. IN: Proceedings of 14th International Metallurgical & Materials Conference METAL 2005, Hradec nad Moravicí, Czech Republic, 2005, ISBN 80-86840-13-1.
 14. Radev, R. H. Process planning support for intermediate steps design of axisymmetric hot close-die forging parts. IN: Proceedings of Intelligent Production Machines and Systems - 2nd I*PROMS Virtual International Conference, Cardiff, Elsevier, 2006, pp. 413-418, ISBN 0-08-045157-8.
 15. Radev,R., V. Gagov, D. Gospodinov, E. Yankov. Metal forming simulation of ultrafine-grained commercial pure aluminum. IN: Conference DVD with abstracts of European Congress on Advanced Materials and Processes Euromat 2011, Montpellier, France, 2011
 16. Tomov B., R. Minev, R. Radev, V. Gagov. About the input data selection at FEM analysis of bulk forming. IN: Proceedings of 7th International Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Wisla, Poland, 1998, pp. 535-539, ISBN 83-908916-1-1.
 17. Tomov B., R. Radev. Preform Design for Axis-symmetrical Hot Die Forgings. IN: Conference Proceedings ICIT 2003 4th International Conference on Industrial Tools, Bled-Celje, Slovenia, 2003, pp. 175 - 182, ISBN 961-90401-7-1.
 18. Tomov B., R. Radev. An Example of Determination of Preforming Steps for Hot Die Forging. IN: Proceedings of 10th Jubilee International Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Cracow-Zakopane, Poland, 2001, pp. xlv - xlviii, ISBN 83-914458-4-4.
 19. Tomov B., R. Radev, V. Gagov. Influence of flash design upon process parameters of hot die forging. IN: Proceedings of 9th International Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Sopot-Gdańsk, 2000, pp. 561-564, ISBN 83-914458-0-1.
 20. Tomov B., R. Radev, V. Gagov. About the Preforming Steps Design for Die Forging Using FEM Simulation. IN: Proceedings of 5th International Conference on Advanced Mechanical Engineering and Technology, Plovdiv, Bulgaria, 1999, pp. 576-581, ISBN 1310-8689.
 21. Tomov B., R. Radev. Shape complexity factor for closed die forging. IN: Proceedings of Advances In Production Engineering Conference, Warsaw, Poland, 2007, pp. 164-170, ISBN 978-83-916234-7-3.
 22. Tomov B., V. Gagov, R. Numerical Simulations of Hot Die Forging Processes Using Finite Element Method. IN: Proceedings of the International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, Dublin, Ireland, 2003, pp. 415 - 418, ISBN 1-8723-2739-7.
 23. Гагов В., Е. Янков, Д. Господинов, Р. Радев. Моделно изследване върху деформирането на листови материали при двумерен опън. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 2005, стр. 175-180, ISBN 1311-3321.
 24. Гагов В., Р. Минев, Р. Радев. Влияние на входните данни върху компютърното симулиране на процесите на обемно пластично деформиране. В: Научни трудове на ВВОУ, Велико Търново, България, 1998, стр. 477-484, ISBN 0861-0312.
 25. Гагов В., Р. Радев, Б. Томов. Симулиране на процеси на обемно деформиране по метода на крайните елементи. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 49, серия 2, Русе, 2010, стр. 60-64, ISBN 1311-3321.
 26. Гагов В., Р. Радев, Б. Томов, Е. Минев. Сравнителен анализ на предварителни преходи за горещо щамповане. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 1999, стр. 74-80, ISBN 1311-3321.
 27. Гагов В., Р. Радев, Б. Томов. Симулиране на процеси на горещо щамповане по метода на крайните елементи. В: Сборник научни трудове на ТУ-Габрово, Габрово, България, 2001, стр. 160-165
 28. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Аналитични модели за реологичното поведение на метални материали при горещо деформиране. В: Сборник доклади от XXVII международна научна конференция МТФ’2012, София, България, 2012, стр. 91-96, ISBN 978-954-438-994-9.
 29. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Някои тенденции в изследването и приложението на ултрадребнозърнести метални материали. В: Сборник доклади от 9 международна конференция по Авангардни материали и обработки АМО’2009, том 1, Кранево, България, 2009, стр. 119-125
 30. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Свойства и възможности за приложение на ултрадребнозърнести метали. В: Сборник доклади от международна научна конференция УНИТЕХ’09, том 2, Габрово, България, 2009, стр. 228-233
 31. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков, М. Станоева. Особености на пластичното течене на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави. В: Сборник доклади на Втора национална конференция с международно участие "Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика", 31 May – 1 June 2012, София, Институт по металознание, съоръжения и техн, 2012, ISBN ISSN 1313-8308.
 32. Гагов В., Р. Радев. Влияние на уякчаването върху теченето на метала при нестационарно обемно деформиране. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 2002, стр. 46-50, ISBN 1311-3321.
 33. Гагов, В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Интензивно пластично деформиране на алуминий чрез равноканално ъглово пресоване. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, България, 2010, стр. 55-59, ISBN 1311-3321.
 34. Меднев А., Р. Радев. Бързо прототипиране и висше образоване. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 2004, стр. 133-138, ISBN 1311-3321.
 35. Минев Е., Р. Радев, В. Гагов, П. Данев, Р. Радева. Приложение на компютрите за подпомагане на учебната и научната дейност. В: Сборник научни трудове на ТУ-Габрово, Габрово, България, 2001, стр. 65-70
 36. Радев Р., В. Гагов, Е. Янков. Относно симулирането на технологичния процес дълбоко изтегляне. В: Сборник резюмета от Юбилейна научна конференция „Машиностроителна и уредостроителна техника и технологии”, ТУ – София, филиал Пловдив, 2006, стр. 20
 37. Радев, Р. Определяне на технологичната последователност при горещо щамповане. В: Сборник доклади - 25 Юбилейна научна конференция МТФ, Созопол, България, 2007, стр. 120-125, ISBN 978-954-438-624-5.
 38. Радев, Р. Числено изследване на необходимостта от предварителни преходи при горещо щамповане на ососиметрични изковки. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, България, 2005, стр. 199-204, ISBN 1311-3321.
 39. Томов Б., В. Гагов, Е. Янков, Р. Радев. Механично състояние при изпитване на тръбни и плоски проби чрез хидравлично издуване. В: Сборник доклади - 25 Юбилейна научна конференция МТФ, Созопол, България, 2007, стр. 126-131, ISBN 978-954-438-624-5.
учебници
 1. Радев, Р. Избор на материал – принципи, методи, примери. Русе, РУ “А. Кънчев”, 2008, стр. 75, ISBN 978-954-712-415-8.
 2. Томов Б., Р. Радев, Е Янков. Коване и щамповане на горещо. Русе, Русенски университет, 2011, стр. 380, ISBN 978-954-8467-35-3.
учебни пособия
 1. Данев П., Д. Господинов, Р. Радев, Р. Радевa. Термична обработка на материалите. web базирано учебно пособие, -, 2004, ISBN -.