Списък на публикациите

доклади

  1. Цонева Р. Участниците в традиционен и кибер тормоз и виктимизация от връстниците. Сравнение. В: Научна конференция СУ – РУ „Ангел Кънчев”, РУСЕ, 2015