Списък на публикациите

монографии

 1. Досев Св. Цитомегаловирусната инфекция – недоразбрана и винаги актуална. Русе, Русенски университет, 2014, ISBN 978-619-7071-56-6.
статии
 1. 18. Досев Св. Детската смъртност в Русенска област – България за периода 1946-2012.// Педиатрия, 2014, брой 2
 2. Dosev Sv. Infant mortality and birthrate rates in the Ruse region – Bulgaria for the period 1946 – 2012.// Gyermekgyogyaszat, 2014, No 1
 3. Kiryazov K., Sv. Dossev, M. Georgieva, M. Stefova, P. Shivachev, R. Pancheva-Dimitrova. Hepatic vascular shunts in a newborn.// Gyermekgyogyaszat, 2014, No 1
 4. Георгиева М., Д. Найденова, Р. Панчева, Р. Станчева, Св. Досев. Хранителни влакнини и ролята им в диетата на възрастни и деца.// MEDINFO, 2014, брой 2, стр. 31-36
 5. Георгиева М., Н. Рашева, Кр. Колева, Б. Балев, А. Атанасова, М. Желева, Д. Константинова, М. Гаевски, Св. Досев. Остра чернодробна недостатъчност при болестта на Wilson.// Спешна педиатрия неонатология, 2012, брой 1, стр. 91-100
 6. Георгиева М., Н. Рашева, Кр. Колева, Св. Досев. Хронична чернодробна болест в педиатрията.// Спешна педиатрия гастроентерология, 2014, брой 1, стр. 385-397
 7. Гълъбов И., М. Гълъбова, В. Колева, Св. Досев. Субхордален ларингит – диагноза и терапевтично поведение.// Наука пулмология, 2012, брой 4, стр. 5-7
 8. Гълъбов Ив., М. Гълъбова, Св. Досев. Инфекции на горните дихателни пътища.// MEDICAL, 2014, брой 6, стр. 10-11
 9. Досев Св. Температурни състояния при деца.// НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – РУ & СУ’15, 2015, брой 1, ISSN 1311-3321.
 10. Досев Св. Науката за пробиотиците.// НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – РУ & СУ’15, 2015, брой 1, ISSN 1311-3321.
 11. Досев Св. Епидемиология, патогенеза и терапия на пирексията, хиперпирексията и болката в детската възраст.// Наука пулмология, 2014, брой 1, стр. 33-36
 12. Досев Св. Как да победим спастичната болка.// GP News, 2014, брой 1
 13. Досев Св. Esberitox добрата профилактика срещу инфекции и през лятото.// Наука пулмология, 2014, брой 2
 14. Досев Св. Профилактика на HPV свързани заболявания.// GP news, 2014, брой 7, стр. 6-7
 15. Досев Св. Можем ли да засилим естествените човешки съпротивителни сили с бактериални лизати.// Педиатрия, 2014, брой 2
 16. Досев Св. Нов подход при лечението на диария с желатинов танат.// Наука пулмология, 2014, брой 2, стр. 24-26
 17. Досев Св. Детската смъртност в Русенска област през периода - 1946 – 2006 г.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2011, брой 2, стр. 14-19
 18. Досев Св. Недоносеността в русенска област като проблем за намаляването на детската смъртност.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2011, брой 2, стр. 11-13
 19. Досев Св., Б. Манчев. Бързо и ефективно лечение на острите гастроентерити при кърмачета и малки деца с пероралния рехидратиращ разтвор на HIPP(ORS 200).// Известия на Съюза на учените – Русе, 2014, брой 4
 20. Досев Св., Б. Манчев. HIPP чай – нови формули.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2014, брой 4
 21. Досев Св., М. Георгиева. Не подценяваме ли риска от поява на ротавирусен гастроентерит.// GP News, 2014, брой 1
 22. Досев Св., М. Георгиева. Приложение на Ка-Вит с оглед профилактиката на късната фаза на витамин К дефицит.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2014, брой 4
 23. Миланова В., Св. Досев, В. Недкова. Социално-психологични фактори на кърменето.// Практическа педиатрия, 2014, брой 2, стр. 20-22
 24. Митрова Р., Св. Досев. Стволови клетки – настояще и бъдеще.// Практическа педиатрия, 2014, брой 7
 25. Недкова В., Н. Коларова-Янева, Св. Досев. Гастроезофагеален рефлукс в детска възраст.// Медик арт пулмология и педиатрия, 2014, брой 1, стр. 76-78
 26. Свилен Досев, Кина Велчева. Противопоказания по време на терапия при някои кортикостероидни препарати.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2018, брой Серия 4, ISSN 1311-1078.
 27. Стоева Т., Р. Митрова, Й. Узунова, М. Ганева, Св. Досев. Риск от астма при малки деца с обструктивни симптоми.// Практическа педиатрия, 2014, брой 7
 28. Стоева Т., Р. Митрова, Л. Бояджиева, В. Данкова, М. Ганева, Св. Досев. Белодробна резистентност и бронходилататорен отговор при деца в предучилищна възраст с астма.// Наука пулмология, 2011, брой 2, стр. 62-67
 29. Стоева Т., Р. Митрова, М. Ганева, В. Данкова. Л. Бояджиева, Св. Досев. Фракция на издишан азотен оксид (FeNO) при деца под 7 години.// Наука пулмология, 2011, брой 1, стр. 30-35
доклади
 1. Гамакова-Радкова Н, Досев Св. Оценяване на груповото представяне при симулационно базирано обучение. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове том 55, серия 8.3, Русе, 2016, стр. 33-36, ISBN 1311-3321.
 2. Досев Св. Температурни състояния при деца. В: Научно–практична конференция „Горещи точки в педиатрията“, Русе, 2015
 3. Досев Св. ДЕСИБЕЛ в помощ на педиатъра. В: Научно–практична конференция „Горещи точки в педиатрията“, Русе, 2015
 4. Досев Св. Съвременна имуномодулация от Sevex Pharma. В: Научно–практична конференция „Горещи точки в педиатрията“, Русе, 2015
 5. Досев Св. Esberitox и Elephant помощници в ежедневната профилактична и лечебна дейност. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2013
 6. Досев Св. Профилактика на HPV свързаните заболявания с четири валентна ваксина Silgard. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2013
 7. Досев Св. Пирексията и болката в детската възраст. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2013
 8. Досев Св. Профилактика и лечение при децата през есенно-зимния сезон. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2010
 9. Досев Св. Ротавирусна инфекция. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2010
 10. Досев Св. Съвременен научно-изследван медикамент за лечение на кашлицата – Prospan. В: Семинар на фирма „Либра”, Русе, 2009
 11. Досев Св. Prevenar – показания и необходимост за прилагането на ваксината. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2008
 12. Досев Св. Rotarix – нов момент във ваксиннопрофилактиката. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2008
 13. Досев Св. Пет годишен клиничен опит при прилагането на „Ериус” във второ детско отделение – МБАЛ гр. Русе. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2007
 14. Досев Св. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ИНФЕКЦИОЗНА МОНОНУКЛЕОЗА. В: Х – ти Юбилеен Конгрес по Педиатрия с международно участие, София, 2005
 15. Досев Св. Съвременни дезинфектанти и съвременно използване на дезинфектанти в клиничната практика. В: Национална конференция по инфекциозни болести, Русе, 2005
 16. Досев Св. Цитомегаловирусна инфекция при новородени /ЦМВИ/, клинико-имунологични и лабораторни аспекти. В: IX педиатричен конгрес с международно участие, Пловдив, 2001
 17. Досев Св., Д. Досев. Детска смъртност при недоносени деца в Русенски регион /бивш Русенски окръг/ през периода 1977 – 1989г.. В: Трети Дунавски симпозиум по профилактика и социална медицина, Русе, 1990
 18. Досев Св., Д. Досев. Детска смъртност в Русенски окръг през периода 1970 – 1986год.. В: VI Национален педиатричен конгрес с международно участие, Бургас, 1988
 19. Свилен Досев, Кина Велчева. ТРАДИЦИ И НОВОСТИ ПРИ ИНХАЛАТОРНИ КОРТИКОСТЕРОИДИ. В: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, Ruse, Русенски университет под ппечат, КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ, 2018, ISBN 1311-3321.
други трудове
 1. Досев Св. Съвременна имуномодулация и ваксинно профилактика. Какво трябва да знае майката на малкото дете, Вестник Бряг, 2009
 2. Досев Св. Broncho vaxom – модерна необходимост в есенно-зимния период, Вестник Бряг, 2008
 3. Досев Св. От какво боледува най-често детето през първите 6 години, лекция в директно здравно телевизионно предаване по ТВ „Кис 13”, 2007
 4. Досев Св. Ролята на фармацевта в клиничната педиатрия – профилактика, информация и конултация, лекция в програма Pharmassist, 2005