Списък на публикациите

статии

  1. Alipiev O., S. Marinov, T. Uzunov. Optimal tooth profile design of a gear shaper cutter when meshing with internal straight splines.// Mechanism and Machine Theory, 2018, No Vol.129, pp. 70-79, ISSN 0094-114X. (Impact factor: 2.796 /2018, Scopus)
  2. Маринов С., О. Алипиев, Т. Узунов. Относно избора на брой зъби на зъбодълбачните колела при формообразуване на вътрешни правостенни шлици.// Механика на машинитие, 2019, брой 123, стр. 100-107, ISSN 0861-9727.
  3. Маринов, С., Алипиев, О., Узунов Т. Профилиране на зъбодълбачни колела за формообразуване на вътрешни правостенни шлици.// Механика на машините, 2018, брой 120, стр. 21-25, ISSN 0861-9727.