Списък на публикациите

статии

 1. K. Zaharieva, T. Atanasova, D. Zambeva, O. Sherbanov. Psychological Problems of Women with Breast Cancer.// Multidisciplinary Scientific Edition, International Academy Journal, Web of Scholar, 2017, No 8(17), pp. 105-109, ISSN 2518-167X.
 2. Захариева К Т Атанасова О Шербанов. СИНДРОМ НА РАЗБИТОТО СЪРЦЕ – МИТ, МЕТАФОРА ИЛИ РЕАЛНОСТ.// Юбилейна научна конференция „Съвременни тенденции в здравните грижи“ гр. СливенВарненски медицински форум том 4, 2018, под печет, 2018, брой том 4
 3. К. Захариева, О. Шербанов, Т. Атанасова. Хиперактивност и дефицит на внимание – често свързани проблеми.// Известия на Съюза на учените - Русе серия 4, 2018, брой том 8, ISSN 1311-1078.
 4. Кадирова З Е. Неджиб Кр. Захариева Т Атанасова. ЕЛЕФАНТИАЗА /СЛОНСКА БОЛЕСТ/ eдна от 10 –те най-странни болести на съвремието.// Варненски медицински форум Юбилейна научна конференция „Съвременни тенденции в здравните грижи“ гр. Сливен,, 2018, брой брой том 4
 5. Кристина Захариева Татяна Атанасова Огнян Шербанов. НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО КАТО РИСКОВ ФАКТОР ЗА ЗДРАВЕТО В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия 4, 2018, брой том 8, ISSN ISSN 1311-1078.
доклади
 1. Айкова В Т Атанасова. Сънна апнея. Същност на заболяването и лечение. В: В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Университетски издателски център при Русенски университет, ISBN 1311-3321, 2018, гр.Русе, 2018
 2. Атанасова Т. Отравяния в детската възраст. В: ХІІ Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2016, стр. 127, ISBN 978-619-221-081-6.
 3. Атанасова Т К Захариева А Спасова. Дейности на медицинската сестра при хранене и грижи за деца с вродена цепнатина на устната и небцето. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, Русенски университет том 56 8.3., 2017, стр. 97ст., ISBN ISSN 2603-4123.
 4. Атанасова Т. К. Захариева К. Велчева. Детска смъртност в Русенска област. В: Национална конференция Общественото здраве - глобален приоритет в науката и практиката, Варненски медицински форум, 2017, ISBN view 4203 3761.
 5. Атанасова Т. М. Марчева. Акценти в храненето на кърмачетата. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 8.3, том 51, РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2012, стр. 71, ISBN 1311-3321.
 6. Захариева К К Велчева Т Атанасова. Здравно възпитание –фактор за формиране на сексуален мироглед при подрастващите в гр. Русе. В: XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, БАПЗГ, Варненски медицински форум том 4, 2018, стр. под печет., 2018
 7. Захариева К К Велчева Т Атанасова. Бременността и нейното развитие през погледа на медицинския специалист. В: ХІІ Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2016, стр. 64, ISBN 978-619-221-081-6.
 8. Захариева К Т Атанасова К Велчева О Шербанов. Здравно образование и неговото значение за здравословният начин на живот на подрастващите. В: ХІІІ Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, Шумен, 2017, стр. под печат, ISBN 97861997861922116.
 9. Захариева К Т Атанасова К Кутровска. Орален мукозит - нежелана реакция при лъчетерапия и химеотерапия Задачи и дейности на медицинската сестра. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, Русенски университет том 56, 8.3., 2017, стр. 108 ст, ISBN ISSN 2603-4123.
 10. Мустафа С Т Атанасова. Гейминг поведение. IN: В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Университетски издателски център при Русенски университет, ISBN 1311-3321, 2018, гр Русе, 2018
 11. Мустефа С Т Атанасова. Интернет зависимост и номофобия - модерното психично разстройство. В: В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Университетски издателски център при Русенски университет, ISBN 1311-3321, 2018, гр. Русе, 2018
 12. Спасова A. Т. Атанасова. ЕСТЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ В КЪРМАЧЕСКА ВЪЗРАСТ– ФАКТОР ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 55, серия 8.3, том 55, РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2016, стр. 83, ISBN 18.SAT-2G.105-2-.
учебни пособия
 1. Кристна Захариева Татяна Атанасова. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ В ПЕДИАТРИЯ. Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ ПЛЕВЕН, 2018, ISBN 978-619-207-155-4.