Списък на публикациите

доклади

  1. Shenkova, Tsvetana. The Use of Metacognitive Strategies in English Language Classes. IN: Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес, Варна, Наука и икономика, 2009, pp. 33 - 40, ISBN 978-954-21-0425.
  2. Shenkova, Tsvetana. Researching Learning Strategies. IN: НаучниТрудове на Русенски Университет, том 44, серия 6.2, Русе, 2005, ISBN 1311-3321.
  3. Stefanova, D., T. Shenkova. Theoretical Aspects of Researching Beliefs about Language Learning. IN: Научни трудове на Русенския университет том 49 серия 6.3, Русе, 2010, pp. 146-151
  4. Цветозар Георгиев, Стоянка Смрикарова, Цветана Шенкова. Еvaluation of Distance Learning Materials (Based on the Trailling of the Active Learning Techniques Module Developed as Part of the Teachers in Action Leonardo Project. IN: Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, 2009, ISBN 978-954-23-0427-2.
  5. Шенкова, Цв. Проблеми на изучаването на стратегиите за учене. Срявняване на съществуващите класификации. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 41, серия 6.2, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.