РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно добавени публикации

статия Irinka Hristova, Despina Georgieva, Greta Koleva. Skills and competences of the interventional radiological nurse in preparing a patient for an invasive cardiovascular procedure-condition in Bulgaria.// International Journal of Medical Physiology, 2019, No 4
статия Greta Koleva, Despina Georgieva, Irinka Hristova. Pedagogical observation of students for applying scales of assessing clinical states and symptoms in palliative nursing care.// International Journal of Medical Physiology, 2019, No 4
статия Д.Георгиева, С Тончева, Р Дойновска, Г Колева, И Христова, М Бачева. Състояние на хигиенните здравни грижи в УМБАЛ „Канев”–Русе, МБАЛ–Шумен и МБАЛ–Благоевград.// Social Medicine, 2019, брой 3/4, стр. 55-60
учебник Лехов,Г., Д. Иванова. Теория на управлението - част I. Русе, Академично издателство на Русенския университет, 2019, стр. 252, ISBN 978-954-712-772-2.
доклад Луканова, Й. Модели за оптимизиране на клиничната практика на студентите акушерки чрез прилагане на практическо ръководство за клинична практика "Реагирай бързо". В: 58 научна конференция на Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюз на учените, Гр. Русе, 2019
доклад Луканова, Й., Ц.Христова. Физическа активност по време на бременност,. В: 11-та международна научна конференция, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, София, 2019
статия Marinov, M., I. Valova. Component Interaction in Distributed Knowledge-Based Systems.// TEM Journal, 2019, No 8(3), pp. 721-727, ISSN 2217-8309.
доклад Йорданова, З. ОСЪЖДАНЕТО НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ. В: Сборник от НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по повод 120 години от рождението на проф. Цеко Торбов, НБУ, 15 май 2019 г., София, под печат, 2019
доклад Йорданова, З. ОСЪЖДАНЕТО КАТО КОНСТИТУЦИОННО ОСНОВАНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ПУБЛИЧНА ДЛЪЖНОСТ. В: Сборник от Научни четения на Пловдивския университет по повод 140г. Търновска конституция, под печат, 2019
монография Павел Витлиемов. Симулационен модел на жилище, включващ най-често използваните в бита електроуреди и тяхното косвено и пряко влияние върху енергийния и температурен баланс в дома. Русе, МЕДИАТЕХ, 2019, ISBN 978-619-207-177-6.
статия Gjore Nakov, Vezirka Jankuloska, Mariya Georgieva-Nikolova. Influence of food by-products addition on the spectral characteristics of bakery products.// Innovation and entrepreneurship, 2019, No VII(3), pp. 138-149, ISSN 1314-9253.
статия Бебенова-Николова, Д., Попова, Ю., Михайлова, Л. Диалектически подход при синтезиране на „Интегриран процесен модел на интеркултурна компетентност”.// Реторика и комуникации, 2019, брой 40, стр. 105-116, ISSN 1314-4464.
учебник Митев, Г., Б. Колев, М. Михайлов, К. Братоев. Технологии и системи за земеделско производство. Специфичност на системите за земеделско производство. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 233, ISBN 978-954-712-765-4.
статия Vassilev, T.I. Comparison of Several Computing Paradigms for Smartphones.// Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, 2019, No Vol 72-2, pp. 234-243, ISSN 1310–1331.
статия Nunev S T. Forming positive attitudes towards people from different ethnic backgrounds in social work students – education model and opportunities.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 08 (76), pp. 158-171, ISSN 2308-4944.
статия Nunev S T. Providing supervision for social workers in the current professional and institutional environ-ment.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 08 (76), pp. 147-157, ISSN 2308-4944.
статия Nunev S T. Attitudes of social work students towards the application of supervision model in their practi-cal training.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 07 (75), pp. 301-313, ISSN 2308-4944.
доклад G. Atanasova, P. Hristova. PROGRAMMING CONTESTS FOR STUDENTS AND A TRAINING SYSTEM PROJECT. IN: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies, 1-3 July, Palma, Spain, 2019, pp. 8609-8613, ISBN 978-84-09-12031-4.
доклад G. Atanasova. STUDENTS’ CRITICAL THINKING SKILLS IMPROVEMENT VIA ALGORITHMIC PROBLEMS SOLVING. IN: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies, 1-3 July, Palma, Spain, 2019, pp. 8333-8340, ISBN 978-84-09-12031-4.
доклад Paunov N., V. Pencheva, As. Asenov. ANALYSIS OF TRAINING MODELS OF NEW DRIVERS IN THE EUROPEAN UNION. IN: Сборник с доклади, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, volume 57, book 4, 2018, pp. 138-147, ISBN ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.