РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Последно добавени публикации

доклад Минчев Д. Изводи от едно методологическо изследване. В: Икономическо развитие и политики (реалности и перспективи), София, Издателство на БАН Проф. Марин Дринов, 2020, стр. 54-60, ISBN ISBN 978-619-245-.
статия Georgieva T. The Biblical Code in the Serafim Story by Yordan Yovkov / Библейският код в разказа "Серафим" на Йордан Йовков.// KNOWLEDGE - International journal. Scientific Papers, 2020, брой Vol. 39.1, стр. 43 - 47, ISSN ISSN 2545 - 4439 .
статия Хубчев Г. Ендометриоза - хирургично лапароендоскопско лечение и постоперативни заключения.// Репродуктивно здраве, 2020, брой 31, стр. 11-13, ISSN 1312-6180.
статия Хубчев Г. Рискови фактори за рецидив при ендометриални кисти на яйчника.// Репродуктивно здраве, 2020, брой 31, стр. 14-15, ISSN 1312-6180.
статия Хубчев Г. J-ПЛАЗМА -ПРИЛОЖЕНИЕ.// Medical Magazine, 2020, брой 77, стр. 32-37, ISSN 1314-9709.
статия Хубчев Г. Приложение на системата REMEEX(изкуствен сфинктер) при тежки форми на уринарна инконтиненция при жените.// Medical Magazine, 2020, брой 77, стр. 48-51, ISSN 1314-9709.
статия Хубчев Г. Роля на сентинелните лемфни възли при хирургичното лечение на рак на шийкатана матката.// Medical Magazine, 2020, брой 77, стр. 52-55, ISSN 1314-9709.
книга Хубчев Г. Усложнения при оперативно лечение на стрес уринарна инконтиненция при жените. РУ "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - ПЛЕВЕН, 2020, стр. 142, ISBN 978-619-207-191-2.
студия Хубчев Г. Свръхактивен пикочен мехур. РУ "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - ПЛЕВЕН, 2020, стр. 40, ISBN 978-619-207-203-2.
монография Хубчев Г. Съвременно оперативно лечение на стрес уринарна инконтиненция при жените. РУ "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - ПЛЕВЕН, 2020, стр. 167, ISBN 978-619-207-192-9.
монография Хубчев Г. Стрес уринарна инконтиненция и свръхактивен пикочен мехур при жените-съвременни аспекти. РУ "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - ПЛЕВЕН, 2020, стр. 114, ISBN 978-619-207-202-5.
статия Hristova, Tsv. ДИДАКТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА РОЛЯ НА CASE STUDY В КОРЕЛАЦИЯТА КЛИНИЧНО МИСЛЕНЕ ─ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ АКУШЕРКИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ.// SCIENCE & TECHNOLOGIES (S&T), Стара Загора, 2020, брой под печат
монография Дончева Ю. Дигиталните технологии в помощ на образователно-възпитателния процес по Околен свят, Човекът и обществото, Човекът и природата. Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев", ПРИМАКС, 2020, стр. 317, ISBN 987-619-7242-73-7.
монография Вълчев, Кр. ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ. Русе, Лени Ан, 2020, стр. 304, ISBN 978-619-7058-89-5.
доклад Kirova, M., I. Petrova. METHODOLOGY FOR EMPIRICAL RESEARCH ON BENCHMARKING APROACH IN BULGARIAN FIRMS. IN: 11th International Scientific Conference “Business and Management 2020”, Vilnius, LITHUANIA, 2020, pp. 358-364, ISBN 978-609-476-230-7.
доклад Железова-Миндизова, Диана. НОВИ РОЛИ НА УЧИТЕЛЯ ПО ЧУЖД ЕЗИК ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ДИГИТАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ. В: KNOWLEDGE – International Journal Vol.40.2, 26th International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE, Institute of Knowledge Management, 2020, стр. 393-398, ISBN 2545 –4439.
доклад Terziev, V. Family’s role in the adaptation of children in school. IN: 56th International Scientific Conference on Economic and Social Development Aveiro, 02-03 July 2020, Aveiro, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 2020, pp. pp. 194-200, ISBN ISSN 1849-7535.
доклад Terziev, V. Significant factors in the process of adaptation of a first grader to the school environment. IN: 56th International Scientific Conference on Economic and Social Development Aveiro, 02-03 July 2020, Aveiro, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 2020, pp. 184-193, ISBN ISSN 1849-7535.
доклад Terziev, V. Family’s role in the adaptation of children in school. IN: 56th International Scientific Conference on Economic and Social Development Aveiro, 02-03 July 2020, Aveiro, Economic and Social Development (Book of Abstracts), 2020, pp. 27, ISBN ISSN 1849-7543.
доклад Terziev, V. Significant factors in the process of adaptation of a first grader to the school environment. IN: 56th International Scientific Conference on Economic and Social Development Aveiro, 02-03 July 2020, Aveiro, Economic and Social Development (Book of Abstracts), 2020, pp. 26, ISBN ISSN 1849-7543.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.