РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно добавени публикации

други трудове Душкова, М. „Не се гаси туй, що не гасне“, [Фийчър]. – Култура. Портал за култура, изкуство и общество, 2019,http://kultura.bg/web/%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%B9-%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5/?fbclid=IwAR0Zvh4HLWVu5tFDy1zy4YE3-ST9A8gocS0YQK4mg
монография Стефка Миндова, Александър Андреев, Юлияна Пашкунова, Елица Великова. Функционални тестове и методи за изследване в неврорехабилитацията. Русе, Хелт Консулт Русе, 2019, ISBN 978-619-7092-10-3.
доклад Aylin Jusufova, Shengul Murtaza, Irina Karaganova. Kinesitherapy and functional evaluation in post-stroke states. IN: Научни трудове на Русенския университет – 2018, Том 57, Серия 8.4., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2018, pp. 52 - 57, ISBN ISSN 1311-3321.
доклад Krassimir Kossev, Encho Zlatanov, Plamen Velikov, Irina Karaganova. Functional diagnostics and kinesitherapy in facial nerve damage. IN: Научни трудове на Русенския университет – 2018, Том 57, Серия 8.4., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2018, pp. 18 - 22, ISBN ISSN 1311-3321.
доклад Ivan Nikolov, Irina Karaganova. Bowen technique. IN: Научни трудове на Русенския университет – 2018, Том 57, Серия 8.4., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2018, pp. 12 - 17, ISBN ISSN 1311-3321.
доклад Raychev J., G. Hristov, D. Kinaneva, P. Zahariev. Cloud Connected Smart Birdhouse for Environmental Parameter Monitoring. IN: 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO, Opatija, Croatia, 2019
доклад Raychev J., G. Hristov, D. Kinaneva, P. Zahariev. Workflow for development and integration of digital content for holographic displays. IN: 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO, Opatija, Croatia, 2019
доклад Kinaneva D., G. Hristov, J. Raychev, P. Zahariev. Early Forest Fire Detection Using Drones and Artificial Intelligence. IN: 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO, Opatija, Croatia, 2019
студия Златев, Л. Русе в периода между двете световни войни – демография и градска среда. Алманах за историята на Русе, т. 19, Лени АН – Русе, 2019, стр. с. 140–164, ISBN ISSN 1312–0980.
статия Златев, Л. Румънски документи за ограничаване четническата пропаганда на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО).// Алманах за историята на Русе, 2019, брой т. 19, стр. с.383–392, ISSN ISSN 1312–0980.
статия Todorov V., J. Kandilarov, I. Dimov, L. Vulkov,. High-accuracy numerical methods for a parabolic system in air pollution modeling.// Neural Comput & Applic., Springer London, 2019, No XXX, ISSN 1433-3058.
статия Kandilarov J., L. Vulkov. Front Fixing Finite Difference Method for Pricing a Corporate Bond with Credit Rating Migration.// Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin, Heidelberg, 2019, No 11189, pp. 416-423, ISSN 978-3-030-10692-8.
статия Dimov I., J. Kandilarov, V. Todorov, L. Vulkov. Numerical Analysis of a Pollution and Environment Interaction Model.// Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin, Heidelberg,, 2019, No 11189, pp. 383-391, ISSN 978-3-030-10692-8.
статия Koleva M.N., L.G. Vulkov,. Two-grid Newton algorithms for a system of heat conducting gas equations.// Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin, Heidelberg, 2019, No 11386, pp. 337-345, ISSN 978-3-030-11539-5.
статия Koleva M.N., L.G. Vulkov. Positivity preserving numerical method for optimal portfolio in a power utility two-dimensional regime-switching model.// Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin, Heidelberg, 2019, No 11189, pp. 424-432, ISSN 978-3-030-10692-8.
статия Чернева, П. Средното механо-електрическо училище – първият голям принос на РТИК за развитието на професионалното образование в Русе.// Алманах за историята на Русе - Под печат, 2019, брой XIX
други трудове Алипиев, О. Геометрия и формообразуване на епи- и хипоциклоидни колела от коригирани циклопредавки, Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "кандидат на науките", 1990
монография Алипиев, О. Циклоидни предавки с вътрешно зацепване. Русе, Дема прес, 2019, стр. 183, ISBN 978-954-92964-8-8.
други трудове Алипиев, О. Обобщена теория на еволвентното зацепване., Дисертация за присъждане на научната степен "Доктор на науките", 2018
доклад Йорданова, З. ПРЕДСРОЧНОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ – АКТУАЛНА НОРМАТИВНА УРЕДБА И ПРАКТИКА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД. В: Сборник от конференция "Санкциите в правото", проведена на 15-16.04.2019 г. в СУ, София, 2019, стр. под печат

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.