РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно добавени публикации

учебник Петрова Н., К. Захариева, Т. Атанасова. Неврологични заболявания. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2019, ISBN 978-619-207-154-7.
статия Sokolov T., B. Valentinov, J. Andonov, S. Angelov, P. Kosev. Contaminated problematic skin wounds in diabetic patients treated with autologous platelet – Rich Plasma ( PRP ) : A case report.// Journal of IMAB, 2016, No vol. 22, iss
статия Sokolov T., B. Valentinov, J. Andonov, S.Angelov, P. Kosev. Pletelet – rich Plasma (PRP) and its application in the treatment of chronic and hard – to – heal skin wounds. A Review.// Journal of IMAB, 2015, No vol. 21, iss, pp. 982 – 986., ISSN , ISSN : 1312-773.
доклад Angelov S, Aleksandrov D, Valentinov B, Gramaticov S, Vanov I. Coronal shear fractures of the distal humerus – outcomes after operative treatment. IN: . FESSH Milan 17-22 June 2015 , Italy, Milan, Italy, 2015
доклад Ангелов С., Вл. Петров, С. Георгиев, В. Филипов, Ев. Бурмов, Т. Колев. Приложение на регионална интравенозна анестезия с лидокаин и тилкотил в хирургията на ръката. В: IX конгрес на българските ортопеди и травматолози с международно участие, София, 2014
доклад 31. П. Косев, Й. Андонов, Ев. Бурмов, С. Ангелов, Т. Колев, Д. Александров. Транскутанен интрамедуларен имплант за лечение на латералните малеоларни фрактури – предварително съобщение. В: IX конгрес на българските ортопеди и травматолози с международно участие, Sofiq, 2014
доклад Angelov S., D. Aleksandrov, B. Hristov. Coronoid Process Fractures With Elbow Instability - Results After Operative Treatment. IN: EFFORT Congress, London , England, London , England, 2014
доклад Angelov S., D. Aleksandrov, B. Valentinov. Coronoid process fractures with elbow instability the significance of the associated injuries. IN: FESSH Paris, France, FESSH June 18 – 21 , 2014, Paris, France, 2014
доклад Ангелов С., Д. Александров, Б. Валентинов, Р. Чуров. Капитуло – трохлеарни фрактури на хумеруса.. В: IV Национална конференция н а” Дружеството по хирургия на ръката - България „ с международно участие, София, 2014
доклад Валентинов Б., С. Ангелов, Д. Александров, Р. Чуров, В. Цонев, А. Хайдар. Техниката на Metaizeau при счупване на радиалната шийка – 10 годишен опит. В: IV Национална конференция н а” Дружеството по хирургия на ръката - България „ с международно участие, София, 2014
доклад Kosev, P ,Angelov, S. , ,Sokolov, C., - Aleksandrov, D. Chronic distal radioulnar subluxation treated with direct repair ¬ - a case report. IN: FESSH , Belek Antalya, Turkye, Belek Antalya, Turkye, 2013
доклад Андонов Й., С. Ангелов, Д. Александров, Ив. Ванов, Вл. Цонев. Достъп с разделяне на triceps brachii, като алтернатива на остеотомията на олекранона при фрактури на дисталния хумерус.. В: XII Национален Конгрес на БОТА, София, 2013
доклад Валентинов Б, Косев П, Ангелов С, Георгиев С, Граматиков С. Дистракционно-ангулираща остеотомия на улната и открита репозиция на радиалната глава при деца с неразпознати хронични Monteggia-увреди. В: XII Национален Конгрес на Българската Ортопедична и Травматологична Аоциация (БОТА) с международно участие, София, 2013
доклад Валентинов Б, Косев П, Ангелов. Хронични неглижирани Monteggia-увреди в детската възраст – предизвикателства и решения. В: XIX Дни на Българската Ортопедия и Травматология, Трявна, София, 2012
доклад Angelov S., D Aleksandrov. Complex and unstable hand fractures - Results after operative repair. IN: FESSH , Antwerp, Belgium, Antwerp, Belgium, 2012
доклад Валентинов Б., Ц. Соколов, С. Ангелов, Е. Донев, В. Цонев, Р. Чуров, П. Косев. Приложение на минимално инвазивни техники за възстановяване при пресни руптури на Ахиловото сухожилие.. В: Дни на Българската Ортопедия и Травматология , Трявна, София, 2011
доклад Angelov S., D. Aleksandrov. The Treatment of Comminuted Intra – articular Fractures of the Distal Radius with Loking Plates Techniques. IN: IFSSH , Seoul, Korea, Seoul, Korea, 2010
доклад Angelov S., D. Alexandrov, S. Gramatikov, I. Vanov, R. Churov. Our Experience with Polyacial Locking Distal Radial Plate. IN: Congress of Bulgarian Orthopedic and Traumatologic Association and EFFORT FORA with International participation, Sofia, 2010
доклад Angelov S., D. Alexandrov, B. Valentinov, S. Gramatikov. – Fractures of the Head of Radius – Results after open Reposition and internal Fixation. IN: XI National Congress of Bulgarian Orthopedic and Traumatologic Association and EFFORT FORA with International participation, Sofia, 2010
доклад 17. Валентинов Б, Ангелов С, Георгиев С, Андонов Й, Донев Е, Чуров Р, Косев П. Техниката на Metaizeau при фрактури на радиалната шийка: високо ефективна при деца, възможна алтернатива при възрастни. В: XI Национален Конгрес на Българската Ортопедична и Травматологична Аоциация (БОТА) с международно участие, София, 2010

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.