РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно добавени публикации

статия Янкова Д. Специфични особености на документирането, счетоводното отчитане и данъчното облагане на дейността на електронен магазин.// списание Бизнес управление, 2019, брой 2, стр. 14, ISSN ISSN 0861-6604.
статия ILIEV S., R. MINEV, N. FERDINANDOV. Possibilities and Limitations of Modern Technologies and Equipment for Welding in a Protective Gas Environment.// International Journal “NDT Days”, 2019, No Volume II, I, pp. 528-534, ISSN ISSN: 2603-4018.
статия FERDINANDOV N., D. GOSPODINOV, St. DIMITROV. Welding of Titanium and Titanium Alloys with Hollow Cathode Arc in Vacuum.// International Journal “NDT Days”, 2019, No Volume II, I, pp. 519-527, ISSN ISSN: 2603-4018.
статия Koleva M.N., L.G. Vulkov. A new mixed derivative terms removing numerical method for option pricing in the Heston model.// American Institute of Physics CP, 2019, No 2172, pp. 070012, ISSN 978-0-7354-1919-3.
статия Koleva M.N., Y. Poveschenko, L. G. Vulkov. Numerical treatment of nonlinear thermoelastic waves propagation in fluid saturated porous media with memory.// American Institurte of Physics CP, 2019, No 2172, pp. 070013, ISSN 978-0-7354-1919-3.
статия J. Kandilarov, L. Vulkov. A Transformation Method for Numerical Identification of the Time-Dependent Diffusion Coefficient in Parabolic Equations.// AIP Conference Proceedings, 2019, No 2172, pp. 070008
доклад Терзиев, В. Политики и инструменти за социално развитие и изграждане на ефективен капацитет. В: Дни на науката’2018, Сборник с доклади от научните конференции на СУБ - Велико Търново, Мартенски научни четения (16 март 2018 г.) и „Дни на науката’2018“ (31 май 2018 г.), посветени на 140-годишнинат, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, Велико Търново, 2019, стр. 28-94, ISBN ISSN 1314 – 2283.
монография Нунев, С. Супервизия в социалната работа и практическото обучение на студенти. Актуални проблеми, нагласи за провеждане и възможни решения. София, Издателство „Парадигма“, 2019, стр. 403, ISBN 978-954-326-400-1.
статия Dunev V., N. Kolev, B. Stoykov, P. Genov, J. Atanasov, A. Vanov, P. Tonchev, I. Rachev. Postoperative complications following plastic surgery for paraffinomas of male genitalia.// Eur Urol Suppl, 2018, No 17-2
статия Genov P., N. Kolev, V. Dunev. A rare case of Bellini duct carcinoma.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 25, pp. 100899, ISSN 2214-4420.
статия Dunev V., N. Kolev, P. Genov. Late results of bilateral scrotal flap.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 27, pp. 100920, ISSN 2214-4420.
статия Dunev V., N. Kolev, P. Genov. A rare clinical case of penile gangrene in a patient with chronic renal failure and diabetes mellitus.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 23
статия Dunev. V., N. Kolev, P. Genov, M. Sachdeva, M. Karaivanov. Classical form of Kaposi sarcoma localized in penis.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 24, pp. 100856
статия Атанасов Б., Н. Колев, П. Генов. Импотентност през вековете.// Урология и Ендоурология, 2019, No 25/2, pp. 45-47
статия Genova . P., N. Kolevb, V. Dunev. Premature ejaculation-operative management after failure of conservative treatment.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 26, pp. 100937
статия Genov. P., D. Georgieva, G. Koleva, N. Kolev, V. Dunev, B. Stoykov. Management of Leydig cell tumors of the testis- a case report.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 26
статия Stoykova B., N. Koleva, V. Duneva, P. Genovb. A rare case of iatrogenic vesicovaginal fistula arising from a forgotten gauze strip during Caesarean section.// , Urology Case Reports, 2019, No 26, pp. 101061
статия Nunev, S. T. Social work supervision with students as an environment for forming sensitivity towards clients and providing opportunities for change and development.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 10 (78), pp. 453-462, ISSN 2308-4944.
статия Nunev, S. T. Social work supervision with students and creation of conditions for stimulation and development of critical analysis and reflection.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 10 (78), pp. 444-452, ISSN 2308-4944.
статия Иванов М М. Принципи на дефанзивното контраразузнаване.// Национална сигурност, 2019, брой 1, ISSN 2682-941X.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.