РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно публикувани

монография Pencheva V, A. Sladkowski, A. Asenov, I. Georgiev, I. Beloev, K. Ivanov. Modelling of the Interaction of the Different Vehicles and Various Transport Modes Chapter: The Danube River, Multimodality and Intermodality. Switzerland AG, Springer International Publishing, 2019, pp. 527, ISBN 978-3-030-11511-1.
монография Алипиев, О. Нетрадиционни зъбни предавки със симетрично и несиметрично зацепване. Русе, Дема прес, 2019, стр. 445, ISBN :978-954-92964-95.
монография Алипиев, О. Циклоидни предавки с вътрешно зацепване. Русе, Дема прес, 2019, стр. 183, ISBN 978-954-92964-8-8.
монография Димитрина Игнатова-Цонева. Моделиране на фонемната система на съвременния български книжовен език /Второ преработено и допълнено издание/. Русе, Димитрина Цонева-издател, 2019, стр. 130, ISBN 978-619-90981-1-0.
монография Миндова, С., А. Андреев, Ю. Пашкунова, Е.Великова. Функционални тестове и методи за изследване в неврорехабилитацията. Русе, Хелт Консулт Русе, 2019, ISBN 978-619-7092-10-3.
монография Михайлова, Л. Вътрешният контрол в управлението на лечебните заведения. Русе, Авангард принт, 2019, стр. 1-193, ISBN 978-954-337-359-8.
монография Недялков, А. Информационни системи в операционния мениджмънт на услугите. Русе, Авангард принт, 2019, стр. 154, ISBN 978-954-337-367-3.
монография Николов М. Възстановителни вибронаварени покрития в защитни газове и техните смеси. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2019, стр. 144, ISBN 978 954 712 756 2.
монография Нунев, С. Модел на антидискриминационно обучение по социална работа. Съвременна теория и практика.. София, Издателство "Парадигма", 2019, стр. 412, ISBN 978-954-326-384-4.
монография Парашкевова П., И. Стефанова, П. Минчева, Р. Делева, И. Караганова, Д. Василева. Функционално изследване в неврорехабилитацията при слединсултни състояния. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 134, ISBN 978-954-712-759-3.
монография Пенчева В., А. Асенов. Политики в областта на безопасността на автомобилното движение и обучение на кандидати за водачи на МПС. Русе, Издателски център на Русенския университет "А. Кънчев", 2019, стр. 260, ISBN 978-954-712-761-6.
студия Papazov, E., Mihaylova, L. Strategic Groups: Identification Techniques for Entrepreneurial Medium-Sized Enterprises. IN: Strategic Optimization of Medium-Sized Enterprises in the Global Market. USA, IGI Global (Indexed in: SCOPUS), 2019, pp. 287-311, ISBN 9781522557845.
студия Златев, Л. Русе в периода между двете световни войни – демография и градска среда. Алманах за историята на Русе, т. 19, Лени АН – Русе, 2019, стр. с. 140–164, ISBN ISSN 1312–0980.
статия Andreeva Magdalena. THE CLOUD COMPUTING – AN APPLICATION OF GOOGLE APPS IN E-LEARNING.// International Journal Knowledge (IKM), 2019, No 30.6, pp. 1655-1662, ISSN 2545-4439.
статия Anna Wojcik-Karpacz, Jaroslaw Karpacz, Daniel Pavlov, Joanna Rudawska. Wplyw orientacji przedsiebiorczej na wynik przedsiebiorstwa - moderujaca rola dynamizmu rynku.// PRZEGLAD ORGANIZACJI, 2019, No 1, pp. 11-18, ISSN 0137-7221.
статия Benin, N.,I. Benina. The Personlity of Academician Mikhail Arnudov in the context of the ten Arnaudov readings.// "Best Paper" Crystal Prize’18, 2019, No 18, pp. 122 – 127, ISSN 978-954-712-753-1.
статия Bogomilov, B., B. Kolev. METHODOLOGY FOR STUDYING OF SOME BASIC PARAMETERS IN THE GRANULATION PROCESS OF POULTRY MANURE Part 2 Analysis of the results of the study.// JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN FOOD, AGRICULTURE AND ENVIRONMENTAL SCIENCE, 2019, No Volume-5 | I, pp. 1-12, ISSN 2208-2417.
статия Dimov I., J. Kandilarov, V. Todorov, L. Vulkov. Numerical Analysis of a Pollution and Environment Interaction Model.// Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin, Heidelberg,, 2019, No 11189, pp. 383-391, ISSN 978-3-030-10692-8.
статия Evstatiev B., T. Balbuzanov, I. Beloev, V. Pencheva. Intelligent System For Improved Safety Of Pedestrian Traffic Lights.// Transport problems, 2019, No 14(1), pp. 35-43, ISSN 1896-0596.
статия Genbach A.A.,D.Yu.Bondartsev,I.K.Iliev. Heat Transfer Crisis in the Capillary-Porous Cooling System of Elements of Heat and Power Installations.// Thermal Science, 2019, No 2A, vol.23, pp. 849-860, ISSN 0354-9836.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.