РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Последно публикувани

статия Pavlov, D., Avramova, D. OPPORTUNITIES OF A BUSINESS FACULTY TO INITIATE A PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A CHANGE MANAGEMENT TOOL /ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ ДА ИНИЦИИРА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА У.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2021, брой 12, стр. (под печат)
монография Fleaca, E., B. Leustean, C. Simion, D. Serban, D. Antonova, F. Paragina, G. Suba, I. Kostadinova, M. Stas, M. Iordache, M. Pascadir, R. Stanciu, S. Kunev. Social Responsibility and Civic Knowledge: Edu4Society United Answer from Romania, Bulgaria and Slovenia. Bulgaria, Primax Publishing House, 2020, pp. 156, ISBN 978-619-7242-72-0.
монография Pencheva V, A. Asenov, I. Georgiev, A. Sładkowski. Ecology in Transport: Problems and Solutions Chapter:Research on the State of Urban Passenger Mobility in Bulgaria and Prospects for Using Low Carbon Energy for Transport. Switzerland AG, Springer International Publishing, 2020, pp. 441-504, ISBN 978-3-030-42323-0.
монография Petrova, Roumyana. Beyond The Proverb: What Proverbs and Phrases Mean in Swedenborg's Theological Doctrine. The University of Rousse, https://uni-ruse.academia.edu/, 2020, pp. 70 pages, ISBN 0000.
монография Андонов К., Б. Манолова, Б. Евстатиев, Цв. Наумов. Модели на ефективността на енергопотреблението и еластичността на товарите и висшите хармоници. Русе, Академично издателство “Русенски университет”, 2020, стр. 297, ISBN 978-619-7546-31-6.
монография Баева Д. Интегриране на хетерогенни онтологии, свързани с културно-историчското наследство. Русе, печатна база на Русенски университет, 2020, стр. 135, ISBN 978-619-91659-0-4.
монография Белоев Х., П. Сигалов. Прецизни технологии и системи в земеделието. София, Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020, pp. 304, ISBN 978-619-245-067-0.
монография В. Добрев. ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ. Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2020, стр. 110, ISBN 978-954-712-812-5.
монография Василева Д. Кинезитерапия след първична тотална колянна артропластика по повод на гонартроза. Печатна база при Русенски университет, Академично издателсто на Русенски университет, 2020, стр. 212, ISBN 978-954-712-818-7.
монография Войноховска, В. РЕФЛЕКСИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ. Русе, Медиатех, Плевен, 2020, стр. 158, ISBN 978-619-207-195-0.
монография Вълчев, Кр. ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ. Русе, Лени Ан, 2020, стр. 304, ISBN 978-619-7058-89-5.
монография Геoргиева, Д.,Г. Колева, И. Христова. Концепция за промяна на традиционните с алтернативни методи и средства за хигиена на пациенти. Университетски издателски център при Русенски университет, Медиатех - Плевен, 2020, стр. 137, ISBN 978-619-207-193-6.
монография Георгиева, С. и кол. МОТИВАЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩНОСТ В УСЛОВИЯ НА ГРУПОВА РАБОТА С ДЕЦА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КУЛТУРНО РАЗНООБРАЗИЕ, проект на кат ППИ, по фонд Научни изследвания на РУ. Русе, Печатна база -РУ, 2020, ISBN под ечат.
монография Грозева, Т. ФОРМООБРАЗУВАНЕ ПРОФИЛИТЕ НА ЗЪБИТЕ НА АРКОИДНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА С НАДЛЪЖНА ЦИКЛОИДНА ЛИНИЯ НА ЗЪБА. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2020, стр. 120, ISBN 978-954-712-795-1.
монография Даниел Ликаса Бекана. Оптимизиране поддържането на аграрно-индустриалната техника. Русе, Академично издателство Русенски университет "А. Кънчев" Русе, 2020, стр. 136, ISBN 978-954-712-800-2.
монография Динолов О. Моделиране на електроенергийната ефективност при промишлени транспортиращи системи. Русе, Дема Прес, 2020, стр. 110, ISBN 978-619-7546-28-6.
монография Дончева Ю. Дигиталните технологии в помощ на образователно-възпитателния процес по Околен свят, Човекът и обществото, Човекът и природата. Primax, ПРИМАКС, 2020, стр. 317, ISBN 987-619-7242-73-7.
монография Евгения Горанова. Изследване на възможностите за създаване на адаптивна мултимедийна среда за обучение по информационни технологии, Второ допълнено издание. Издателски център на Русенски университет „Ангел Кънчев“, РИТТ Силистра, 2020, стр. 205, ISBN 978-954-759-2.
монография Иванов М М. Телохранителят - последната защитна линия. Плевен, НИМА, 2020, стр. 268, ISBN 978-619-162-692-2.
монография Иванов М М. Инфраструктура на разузнаването, 2 прераб. и доп. изд.. Плевен, НИМА, 2020, ISBN 978-619-162-698-4.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.