РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно публикувани

монография Pencheva V, A. Sladkowski, A. Asenov, I. Georgiev, I. Beloev, K. Ivanov. Modelling of the Interaction of the Different Vehicles and Various Transport Modes Chapter: The Danube River, Multimodality and Intermodality. Switzerland AG, Springer International Publishing, 2019, pp. 527, ISBN 978-3-030-11511-1.
монография Алипиев, О. Нетрадиционни зъбни предавки със симетрично и несиметрично зацепване. Русе, Дема прес, 2019, стр. 445, ISBN :978-954-92964-95.
монография Алипиев, О. Циклоидни предавки с вътрешно зацепване. Русе, Дема прес, 2019, стр. 183, ISBN 978-954-92964-8-8.
монография Димитрина Игнатова-Цонева. Моделиране на фонемната система на съвременния български книжовен език /Второ преработено и допълнено издание/. Русе, Димитрина Цонева-издател, 2019, стр. 130, ISBN 978-619-90981-1-0.
монография Михайлова, Л. Вътрешният контрол в управлението на лечебните заведения. Русе, Авангард принт, 2019, стр. 1-193, ISBN 978-954-337-359-8.
монография Недялков, А. Информационни системи в операционния мениджмънт на услугите. Русе, Авангард принт, 2019, стр. 154, ISBN 978-954-337-367-3.
монография Николов М. Възстановителни вибронаварени покрития в защитни газове и техните смеси. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2019, стр. 144, ISBN 978 954 712 756 2.
монография Стефка Миндова, Александър Андреев, Юлияна Пашкунова, Елица Великова. Функционални тестове и методи за изследване в неврорехабилитацията. Русе, Хелт Консулт Русе, 2019, ISBN 978-619-7092-10-3.
студия Papazov, E., Mihaylova, L. Strategic Groups: Identification Techniques for Entrepreneurial Medium-Sized Enterprises. IN: Strategic Optimization of Medium-Sized Enterprises in the Global Market. USA, IGI Global (Indexed in: SCOPUS), 2019, pp. 287-311, ISBN 9781522557845.
студия Златев, Л. Русе в периода между двете световни войни – демография и градска среда. Алманах за историята на Русе, т. 19, Лени АН – Русе, 2019, стр. с. 140–164, ISBN ISSN 1312–0980.
статия Andreeva Magdalena. THE CLOUD COMPUTING – AN APPLICATION OF GOOGLE APPS IN E-LEARNING.// International Journal Knowledge (IKM), 2019, No 30.6, pp. 1655-1662, ISSN 2545-4439.
статия Benin, N.,I. Benina. The Personlity of Academician Mikhail Arnudov in the context of the ten Arnaudov readings.// "Best Paper" Crystal Prize’18, 2019, No 18, pp. 122 – 127, ISSN 978-954-712-753-1.
статия Dimov I., J. Kandilarov, V. Todorov, L. Vulkov. Numerical Analysis of a Pollution and Environment Interaction Model.// Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin, Heidelberg,, 2019, No 11189, pp. 383-391, ISSN 978-3-030-10692-8.
статия Evstatiev B., T. Balbuzanov, I. Beloev, V. Pencheva. Intelligent System For Improved Safety Of Pedestrian Traffic Lights.// Transport problems, 2019, No 14(1), pp. 35-43, ISSN 1896-0596.
статия Genbach A.A.,D.Yu.Bondartsev,I.K.Iliev. Heat Transfer Crisis in the Capillary-Porous Cooling System of Elements of Heat and Power Installations.// Thermal Science, 2019, No 2A, vol.23, pp. 849-860, ISSN 0354-9836.
статия Gjore Nakov, Marko Jukić, Nastia Vasileva, Viktorija Stamatovska, Ivan Dimov, Daliborka Koceva Komlenić. THE INFLUENCE OF DIFFERENT SWEETENERS ON IN VITRO STARCH DIGESTION IN BISCUITS WITH WHEAT FLOUR AND WHOLE BARLEY FLOUR.// Scientific Study & Research Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry, 2019, No 20, pp. 053-062, ISSN 1582-540X.
статия Gjore Nakov, Viktorija Stamatovska, Marko Jukić, Ljupka Necinova, Nastia Ivanova, Ana Šušak, Daliborka Koceva Komlenić. Beta glucans in biscuits enriched with barley flour made with different sweeteners.// Journal of Hygienic Engineering and Design, 2019, No 26, pp. 88-92, ISSN 1857- 8489.
статия Grozev D.,I. Georgiev, M. Milchev. EVALUATION OF A STRATEGY FOR REDUCING OF REFUSALS OF REQUESTS RECEIVED IN UNIVERSAL AUTOMOTIVE SERVICE, TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT.// XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, 2019, No V1, pp. 25-28, ISSN 2535-0196.
статия Hristova,Ir., D. Georgieva, Gr. Koleva. Interventional procedures in cardiovascular diseases—Training of nurses to work in a catheterization laboratory.// Journal of Vascular Nursing, 2019, No 1, ISSN doi.org/10.1016/j.
статия Ivanov, Y., R. Ivanov, G. Kadikyanov, G. Staneva, I. Danilov. Study the fuel consumption of hybrid car Toyota Yaris.// Transport Problems INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL ISSN 1896 - 0596, 2019, No 1, pp. 155-167, ISSN 2300-861X.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.