РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно публикувани

статия Genov P.P., I. V. Kirilov, I.A. Hristova, N.H. Kolev, V.R. Dunev, B.A. Stoykov. Management and diagnosis of Nutcracker syndrome- a case report.// Urology Case Reports, 2020, No 29, ISSN 2214-4420.
статия T.P. Rajendran, N.R.J. Hynes, M.P. Nikolova, T. Christopher, D. Nikolov. Influence of heat treatment on friction‑welded joints made of high‑carbon high‑chromium tool steel/low‑carbon steel for tooling applications.// Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2020, No 42:87, pp. 1-13
статия Бенина, И., Н. Бенин. Книгите по българска литература след Освобождението в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов – изследователски търсения и библиографски ценности.// Арнаудов сборник, 2020, брой 11
доклад Terziev, V. Management control as an effective instrument in implementation of the social program. IN: 30th EBES Conference - Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia, EBES - Eurasia Business and Economics Society , Istanbul, Turkey, 2020, pp. 44-45, ISBN ISBN: 978-605-800.
доклад Terziev, V. Dependencies between social programming as a basis of regulating social development and the concept of controlling. IN: 30th EBES Conference - Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia, EBES - Eurasia Business and Economics Society , Istanbul, Turkey, 2020, pp. 84, ISBN ISBN: 978-605-800.
доклад Voinohovska V. REFLECTIVE MODEL FOR TEACHER TRAINING IN THE DISCIPLINE COMPUTER MODELING IN THE 3RD AND 4TH GRADE. IN: 14th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2020, Valencia (Spain), 2020
доклад Voinohovska V. FOSTERING TEACHERS’ CREATIVITY THROUGH THE CREATION OF EDUCATIONAL INTERDISCIPLINARY GAMES. IN: 14th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2020, Valencia (Spain), 2020
доклад Пенева, Н., В. Донева. Първите възрожденски стъпки на театралното „позорище“ – принос на бъдущия наш народен театръ. В: Арнаудов сборник, том 11, гр. Русе, Лени Ан, 2020
монография Bohos Aprahamian, Maria Nikolova, Vanya Zaharieva. Application of Thin and Nanostructured PVD coatings for Protection and Performance Improvement of Current-Carrying Components of Electrical Equipment. Varna, Technical University of Varna, 2019, pp. 208, ISBN 978-954-20-0793-7.
монография Georgieva, S., T. Balkandzieva. Pedagogical strategies for achieving emotionalstability whit childrenfrom incomplte families, В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране не емоциите и чувствата в образованието и социал. Ruse, RU MEDIATEX, 2019, стр. 141-151, ISBN 978-619-207-183-7.
монография Georgieva, S., T. Mincheva. The interactive educational environment as an organizitiona form for improving comprehension by experiencing a ralette of emotions,В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране не емоциите. Ruse, RU MEDIATEX, 2019, стр. 134-141, ISBN 978-619-207-183-7.
монография Pencheva V, A. Sladkowski, A. Asenov, I. Georgiev, I. Beloev, K. Ivanov. Modelling of the Interaction of the Different Vehicles and Various Transport Modes Chapter: The Danube River, Multimodality and Intermodality. Switzerland AG, Springer International Publishing, 2019, pp. 527, ISBN 978-3-030-11511-1.
монография Алипиев, О. Нетрадиционни зъбни предавки със симетрично и несиметрично зацепване. Русе, Дема прес, 2019, стр. 445, ISBN :978-954-92964-95.
монография Алипиев, О. Циклоидни предавки с вътрешно зацепване. Русе, Дема прес, 2019, стр. 183, ISBN 978-954-92964-8-8.
монография Белоев Иван. Проектиране, конструиране и експериментално изследване на едноместен автомобил за градска среда със задвижване чрез водородна клетка. Русе, Академично издателство „Русенски университет“, 2019, стр. 104, ISBN 978-954-712-775-3.
монография Георгиева, С., Владимирова-Петрова, М.,. Спортът като фактор за детското възпитание (нравствени и организационни компетенции, В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране не емоциите и чувствата в образованието и социално-педаго. Русе, РУ MEDIATEX, 2019, стр. 76-82, ISBN 978-619-207-183-7.
монография Димитрина Игнатова-Цонева. Моделиране на фонемната система на съвременния български книжовен език /Второ преработено и допълнено издание/. Русе, Димитрина Цонева-издател, 2019, стр. 130, ISBN 978-619-90981-1-0.
монография Донева, Д. Икономика и природна среда: съвременни проблеми на взаимодействието, COBISS.BG-ID 1291693284. В. Търново, Ай анд Би, 2019, ISBN 978-619-7281-55-2.
монография Дончева Ю. Преодоляване на формирани в семейството модели за агресивно поведение на детето. Печатна база при Русенски университет, ПРИМАКС - Русе, 2019, стр. 191, ISBN 978-619-7242-64-5.
монография Ениманев, К. Енергоефективно осигуряване на микроклимата в затворени аграрни сгради чрез унифицирани модулни елементи. Факултет „Авиационен“, Национален Военен Университет „Васил Левски“, Долна Митрополия, Долна Митрополия, 2019, стр. 224, ISBN 978-954-713-130-9.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.