РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Валентина
Фамилия: Радева
Адрес:
ул. Плиска, гр. Русе, 7020
Телефон:
Email: vtradeva@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане:
Пол: ж
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2008 - 2015
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Семинарни упражнения по дисциплината "Основи на изобразителната грамотност"; практически упражнения по: "Теория и методика на изобразителното изкуство в началното училище", "Педагогика на изобразителната дейност в детската градина", "Теория и методика на обучението по Домашен бит и техника", "Педагогика на конструирането и детския труд".
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" 8, Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
от -до: 2005 - 2007
Заемана длъжност или позиция: учител по изобразително изкуство
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
СОУ "Васил Левски" - гр. Ветово
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на средното образование
Образование и обучение
от -до: 2015 - сега
Наименование на придобитата квалификация: ОНС Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Професионално направление „Педагогика“;
научна специалност „Теория на възпитанието и дидактиката“
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2005 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по Право
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1996 - 2001
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по Педагогика на изобразителното изкуство
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
B2 B2 B1 B1
Руски език
B2 B2 B2 B2
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Студенски дейности към Русенски университет Ръководител на клуб по изобразително изкуство "Палитра" при Русенски университет "Ангел Кънчев".
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.