РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Галина
Фамилия: Георгиева
Адрес:
ул. Битоля 2, гр. Русе 7004, България
Телефон:
Email: galina_bg_cl@yahoo.com
Националност: българска
Дата на раждане: 29.06.1979
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2011 - сега
Заемана длъжност или позиция: учител
Основни дейности и отговорности:
Обучение и възпитание на децата. Координатор по разработване на международни проекти.
Име и адрес на работодателя:
ЦДГ "Чучулига"
"Борислав" 4, 7004 Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2009 - 2010
Заемана длъжност или позиция: учител
Основни дейности и отговорности:
Обучение и възпитание на децата. Координатор по разработване и изпълнение на
международни проекти.
Име и адрес на работодателя:
Thameside Infant School
Manor Road, RM17 6EF Grays, Essex (Англия)
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2003 - 2007
Заемана длъжност или позиция: учител
Основни дейности и отговорности:
Обучение и възпитание на децата. Работа с родители и представители от общността.Координатор по изкуствата и предучилищното образование
Име и адрес на работодателя:
Thameside Infant School
Manor Road, RM17 6EF Grays, Essex (Англия)
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2005 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по начална и предучилищна педагогика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Педагогика, Психология, Дидактика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
"Ангел Кънчев" (Русенски университет) "Студентска" 8, 7017 Русе (България)
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1998 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър по начална училищна педагогика и чужд език- английски език
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Педагогика, Дидактика, Теория на възпитанието, Психология, Английски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
"Ангел Кънчев" (Русенски университет) "Студентска"8, 7017 Русе (България)
Ниво по националната класификация: бакалавър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
свободно ниво на вла свободно ниво на вла свободно ниво на вла свободно ниво на вла
руски
самостоятелно ниво н самостоятелно ниво н основно ниво на влад основно ниво на влад
Социални умения и компетенции: Професиналният ми опит в България и чужбина с колеги и професионалисти от различни
области изискваше прилагането на добри социални умения в общуването от моя страна.
Работата в екип бе утвърдена практика, която ме научи както да приемам и прилагам идеите на участниците в екипа, така и да допринасям със свои идеи за осъществяването на целите.
Ежедневното общуване с родители и персонал от различни култури и етноси налагаше
използването на социални умения, изискващи балансираност, разбиране и отвореност към
новото и различното.
Организационни умения и компетенции: В професията на учителя организационните умения и компетенции са задължително качество,
което трябва да притежаваш. Работата с деца, родители, колеги и други професионалисти
налага това. Моят опит и компетенции се гради на:
1998-2002- Отговорник на курса и член на Студентски съвет
2003-2007- Координатор по изкуствата в Thameside Infant School
2009-2010- Координатор на предучилищната степен на образование- Thameside Infant School
Координатор по развитие на международна дейност- спечелена награда за работа на
международно ниво
2008-2010- Координатор на международен проект “Creative Teachers-Educated Children’с
участието на учебни заведения от Полша, Турция, България и Англия
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Работа с компютър- MS Word, MS Excel, Internet, работа с Interactive White Board software
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Да- В категория
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.