РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Георги
Фамилия: Боянов
Адрес:
РБългария; София, кв. Разсадника,бл.25
Телефон:
0888/87-79-13
Email: boyanovagergana@abv.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 31.05.1944
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2001 - 2012
Заемана длъжност или позиция: преподавател по вещно право
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А.Кънчев"
Юридически факултет
катедра "Частноправни науки"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1972 - 2012
Заемана длъжност или позиция: преподавател по гражданско право
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Университет по Национално и Световно Стопанство
- гр.София
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1999 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Декан на Юридически факултет
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
УНСС- гр. София
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1999 - сега
Наименование на придобитата квалификация: професор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
УНСС-гр.София
Ниво по националната класификация:
от -до: 1985 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: доцент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
УНСС-гр.София
Ниво по националната класификация:
от -до: 1981 - 1985
Наименование на придобитата квалификация: д-р по право
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
УНСС-гр.София
Ниво по националната класификация:
от -до: 1964 - 1969
Наименование на придобитата квалификация: юрист
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ"Св.Климент Охридски"-гр.София
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
френски
средно ниво
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория В
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.