РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Дочо
Фамилия: Дочев
Адрес:
"Студентска" 8, Русе 7017, България
Телефон:
+359 82 888306
Email: ddochev@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 01.03.1949
Пол: М
Трудов стаж
от -до: 2000 - 2014
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научноизследователска дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1998 - 2000
Заемана длъжност или позиция: извънреден доцент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научноизследователска дейност
Име и адрес на работодателя:
РУ“Ангел Кънчев”- Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1995 - 1998
Заемана длъжност или позиция: инженер по електронна микроскопия
Основни дейности и отговорности:
научноизследователска дейност
Име и адрес на работодателя:
РУ“Ангел Кънчев”-Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1992 - 1995
Заемана длъжност или позиция: научен сътрудник І степен
Основни дейности и отговорности:
научноизследователска дейност
Име и адрес на работодателя:
НИС-РУ“Ангел Кънчев”-Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1987 - 1992
Заемана длъжност или позиция: научен сътрудник І степен
Основни дейности и отговорности:
ръководител на направление "Вакуумни покрития"
Име и адрес на работодателя:
ТИВС–ДФ”Вакуумни технологии”-Русе
Вид на дейността или сферата на работа: научноизследователска и внедрителска дейност
от -до: 1976 - 1987
Заемана длъжност или позиция: научен сътрудник ІІІ, ІІ, І степен
Основни дейности и отговорности:
научноизследователска дейност
Име и адрес на работодателя:
НИС-РУ“Ангел Кънчев”-Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1973 - 1976
Заемана длъжност или позиция: технолог
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ККЗ ”Иван Димитров”-Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Корабостроене
Образование и обучение
от -до: 1984 - 1989
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
дисертация "Методи и технологии за нанасяне на алуминиеви покрития във вакуум"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1968 - 1973
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност "Технология на машиностроенето и металите"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС- Русе
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
много добре много добре добре добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.