РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Емилия
Фамилия: Недкова
Адрес:
ул "Студентска" №8, гр. Русе, 7017, РБългария
Телефон:
082/888 612
Email: prevned@abv.bg
Националност: Българка
Дата на раждане: 30.07.
Пол: Жена
Трудов стаж
от -до: 1985 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент, доктор по филология
Основни дейности и отговорности:
Съвременен български език (Фонетика и лексикология)
Методика на обучението по български език и литература
Методика на обучението по литература/5-12кл./
Литература за деца и юноши

Текуща педагогическа практика по литература
Български език за чужденци
други:

2003-2004 -член на АС и ОС на РУ
член на ФС на ФПНО, на ОС на РУ
председател на АК на ФПНО
зам.-председател на ОС на ФПНО
зам.ръководител-катедра БЕЛИ по УР
председател на Студентските научни четения към катедра БЕЛИ
член на ЕК по педагогика към ФПНО и УМК за спец. БЕИ, ПНУП, НУПЧЕ и СП
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев", ул. "Студентска" № 8, Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: в сферата на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 2010 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доцент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
хабилитационен труд на тема: "Фразеологизмите като знаци в езика на културата(върху материал от български, сръбски и руски език)"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Специализиран съвет по славянско езикознание - БАН
Ниво по националната класификация: доцент по български език
от -до: 1997 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
дисертация на тема: "Фразеологизмите в творчеството на Алеко Константинов и преводът им на сръбски и руски език"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
БАН - Институт за български език
Ниво по националната класификация: доктор по научната специалност 05.04.17. Български език
от -до: 1979 - 1984
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Славянска и българска филология"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ "Св. Климент Охридски"
Ниво по националната класификация: висше образование
от -до: 1975 - 1979
Наименование на придобитата квалификация: езиково обучение
Основни предмети/застъпени професионални умения:
руски, сръбски, хърватски и английски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Руска езикова гимназия, гр. Русе
Ниво по националната класификация: средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски език
В2 В2 В2 В2
Сръбски и хърва
В2 В2 В2 В2
Английски
В1 В1 В1 В1
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: координатор на две магистърски програми , участие в организацията и провеждането на празници и научни форуми
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: работа с компютър
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Участие в съюзи, редакционни колегии Съюз на учените Председател на секция Филология -Русе
Редакц. колегия на лингвистичото изд. на Тернополския държ. университет, Украйна
Редакц. колегия и съставител на Арнаудов сборник-2-8 том
Съставител и редактор на три сборника с научни статии/по ФНИ/
Участник в лаборатория по лингвокултурология
Преводач от сръбски, хърватски и руски език
Проекти Участник в десет проекта по ФНИ, ръководител на три от тях.Участник в орг. комитет на международен научен проект по фразеология, Загреб, 2013-2014. Изнесени цикъл лекции по Фразеология и лингвокултурология пред студенти от Загребския университет 2014, 2015.Изнесени цикъл лекции пред студенти и учители от Тараклийския университет /фонетика, МОБЕЛ, МОЛ/- 2008,2009,2016,2017/.
Области на професионални интереси Лексикология и фразеология
Лингвокултурология
Стилистика
Теория и практика на превода
Награди Златна значка на РУ-2014 . Две монографии, спечелили конкурс към Министерството на културата - РБългария
Кристален приз на РУ -2012, Кристален приз на РУ-2016
Грамота за високи научни постижения в областта на хуманитарните науки като лауреат на наградата на Съюза на учените - Русе
Две почетни грамоти за активно участие и добро представяне в изложбата за печатни и електронни издания на преподавателите в РУ. Първа награда в изложбата за печатни медии на РУ- 2016
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.