РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Зорница
Фамилия: Йорданова
Адрес:
Телефон:
082/888-721
Email: ziordanova@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане:
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2008 - сега
Заемана длъжност или позиция: Асистент, главен асистент, доцент
Основни дейности и отговорности:
Подготовка и провеждане на занятия по дисциплините "Конституционно право", "Конституционно правосъдие"и др.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет, Юридически факултет, катедра "Публичноправни науки"
Вид на дейността или сферата на работа: Научно-преподавателска дейност
Образование и обучение
от -до: 2011 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Теория на държавата и правото
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
мн.добър мн.добър мн.добър мн.добър
Френски
мн.добър мн.добър мн.добър мн.добър
Руски
Италиански
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: От м.май 2018 г. - председател на Общото събрание на Юридическия факултет
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Excel, Internet, Word, Apis, Ciela
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.