РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Иван
Фамилия: Сълов
Адрес:
ул."Димитър Хаджикоцев" № 70, ет.3, ап.9, гр.София п.к. 1421, Република България
Телефон:
0888929460
Email: ivan_salov@abv.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 08.06.1950г.
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2010 - 2012
Заемана длъжност или позиция: професор; ръководител на катедра
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научно-изследователска дейност; ръководство на катедра "публичноправни науки"
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", Юридически факултет
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2004 - 2012
Заемана длъжност или позиция: член на "Консултативния съвет" към Главния прокурор на Република България
Основни дейности и отговорности:
методическо ръководство и становища по конституционосъобразността на законите
Име и адрес на работодателя:
Върховна касационна прокуратура на Република България
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1979 - 2010
Заемана длъжност или позиция: старши асистент; главен асистент; доцент; професор; зам.ректор
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научно-изследователска дейност по Наказателен процес;
Заместник-ректор по научно-изследователската дейност.
Име и адрес на работодателя:
Академия на МВР
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1975 - 1979
Заемана длъжност или позиция: следовател
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на предварителни разследвания по наказателни дела.
Име и адрес на работодателя:
МВР
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1970 - 1974
Наименование на придобитата квалификация: студент в ЮФ на СУ, специалност "право", квалификация "юрист"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ "Св.Климент Охридски", Юридически факултет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1970 - 1974
Наименование на придобитата квалификация: магистър по право; доктор по право
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ "Св. Климент Охридкси" ; Академия на МВР
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично отлично добро средно
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: свидетелство за управление на МПС категория В от 1972г.
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.