РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Иринка
Фамилия: Христова
Адрес:
Телефон:
Email: ihristova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 07.07.1975
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2018 - сега
Заемана длъжност или позиция: Гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти, лекции, провеждане на учебно-практически занятия и клинична практика
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев” ул. „Студентска” №8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Факултет „Обществено здраве и здравни грижи ”, катедра „Здравни грижи”
от -до: 2014 - 2018
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти по клинична практика и специални сестрински грижи
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев” ул. „Студентска” №8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Факултет „Обществено здраве и здравни грижи ”, катедра „Здравни грижи”
от -до: 2006 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Медицинска сестра
Основни дейности и отговорности:
Медицинска сестра в Ангиографска лаборатория
Име и адрес на работодателя:
СБАЛК „МЕДИКА КОР” ЕАД; ул. Независимост №2, гр. Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа: Специализирана Болница за Активно Лечение по Кардиология
от -до: 2001 - 2006
Заемана длъжност или позиция: Медицинска сестра
Основни дейности и отговорности:
Интензивни сестрински грижи
Име и адрес на работодателя:
МБАЛ Русе АД; ул. Независимост №2, гр. Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа: Интензивно Терапевтично Отделение
Образование и обучение
от -до: 2017 - 2018
Наименование на придобитата квалификация: Управление на здравните грижи
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертационния труд: „Оптимизиране на здравните грижи и дейности при коронарно-съдови процедури"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” Варна
Ниво по националната класификация: Доктор
от -до: 2007 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Управление на здравните грижи
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” Варна
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 2001 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър по Социални дейности
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Социални дейности
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Ниво по националната класификация: Бакалавър
от -до: 1997 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: Медицинска сестра
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Медицинска сестра
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Висш Медицински Институт - Плевен, Медицински Колеж - Русе
Ниво по националната класификация: специалист
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
4 4 4 4
Социални умения и компетенции: Умения за работа в екип, комуникационни умения, работа със студенти.
Организационни умения и компетенции: Организационни умения за работа в екип; компетенции за обучение в областта на здравните грижи.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Word, Excel, Power point и др. работа с офис техника.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: кат. В
Допълнителна информация  
АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ .
Ръководени занятия по учебни дисциплини: Философия и въведение на сестринските и грижи - ПУ;
Сестрински грижи при болни със соматични заболявания - ПУ;
Сестрински грижи при болни с неврологични заболявания - Л и ПУ;
Сестрински дейности и грижи в инвазивната кардиология - Л;
Клинична практика;
Преддипломен стаж;
Публикации: Над 30 публикации в страната и чужбина, справка: Информационна система публикации на Русенски университет „Ангел Кънчев“: http://publications.uni-ruse.bg/index.php?cmd=browsePapersGuest&pid=%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
Участие в проекти: Проекти Финансирани от фонд „Научни изследвания” към РУ „Ангел Кънчев“.
1. Тема: ”Разработване на видеоалгоритми за инжекционна техника“- 2015 г.
Ръководител: доц. Иваничка Сербезова, д.п.
2. Тема: „Оптимизиране на научноизследоваделската дейност преподаватели, студенти и професионалисти по здравни грижи чрез създаване на научна лаборатория.“ - 2017 г
Ръководител: доц. Д. Георгиева, д.п.
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4859-2602
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.