РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Красимира
Фамилия: Златева
Адрес:
Телефон:
Email: kzlateva@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане:
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1996 - 2012
Заемана длъжност или позиция: гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", гр. Русе, катедра Числени методи и статистика
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1990 - 1996
Заемана длъжност или позиция: ст. асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "Ангел Кънчев", гр. Русе, сектор "Числени методи и статистика", Център по математика
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1986 - 1990
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "Ангел Кънчев", гр. Русе, сектор "Числени методи и статистика", Център по математика
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1978 - 1986
Заемана длъжност или позиция: системен програмист
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Център за Транспортна Кибернетика и Автоматизация, гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1978 - 1978
Заемана длъжност или позиция: математик
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
АСУ, завод "П. Караминчев", Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1972 - 1977
Наименование на придобитата квалификация: магистър по математика, специализация Математическо моделиране
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ "Св. Климент Охридски", гр. София
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1969 - 1972
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Средно политехническо училище "Хр. Ботев", гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
английски
немски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.