РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Мария
Фамилия: Желева
Адрес:
Ул. "Студентска", бл.14, вх. "В", ап. 139,
гр. Варна, п. к. 9010
България
Телефон:
052 30 52 84
Email: m_geleva@yahoo.fr
Националност: българка
Дата на раждане: 17. 09. 1959
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1985 - 2012
Заемана длъжност или позиция: в момента - доцент
Основни дейности и отговорности:
Семинарни упражнения и лекции в ТУ-Варна и РУ "А. Кънчев":
- История на българската държава и право /1992-2002 г./-с. у. на спец. „Право”;
- Политически и правни учения /1992-2002 г./ - с. у. и лекции на спец. „Право”в ТУ-Варна;
- Политология /1992-2002 г./ - с. у. и лекции на спец. „Право";
- Дипломатически отношения /1992-2002 г./ - с. у. и лекции на спец. „Корабоводене” и ЕФП;
- Основи на държавата и правото - с. у. и лекции, от 2004 г. включително и на чуждестранни студенти, англоезиково обучение – на спец. „Социален мениджмънт”;
- Историческо развитие на социалните общности - с. у. и лекции, след 2004 г., включително и на чуждестранни студенти, англоезиково обучение - на спец. „Социален мениджмънт”;
- Миграция и бежанско право - с. у. и лекции, от 2008/9 г. – на спец. „Европейска социална интеграция”, ОКС „Магистър”;
- Законодателство в социалната сфера - с. у. и лекции, от 2008/9 г. – в спец. „Социална работа с деца” и „Социална работа при лица с девиантно поведение”, ОКС „Магистър” – от 2008/9 г.
- Международни отношения - лекции на спец. "Право" в РУ "Ангел Кънчев"
Име и адрес на работодателя:
Технически университет - Варна, 9010 - Варна, ул. "Студентска" №1;
РУ "Ангел Кънчев", 7017 - Русе, ул. “Студентска” № 8
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1978 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: ОКС "Магистър", спец. "Право", ОНС "Доктор", н. спец. "Нова и най-нова история", доцент по Теория на държавата и правото. политически и правни учения /05. 05. 01/
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Спец. «История» /втора спец. Френски език/, спец. "Право", академични умения по английски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ "Св. Кл. Охридски", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ТУ - Варна
Ниво по националната класификация: ОКС "Магистър", ОНС "Доктор"
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
френски
отлично отлично отлично отлично
английски
отлично отлично добро добро
руски
отлично отлично добро добро
Социални умения и компетенции: Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение. Придобита по време на дългогодишната преподавателска работа и 5-месечното обучение като докторант по програма „Еразмус” в Universite d’Artois”, Франция
Организационни умения и компетенции: Координатор по програма "Еразъм", придобита в ТУ-Варна
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: да
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: да
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.