РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Никола
Фамилия: Армянов
Адрес:
ул. М. Григорий 6, бл. Родина вх. Б, ет. 1, Русе, 7004, България
Телефон:
082 85 53 64
Email: armianov@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 10.08.1947
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1974 - 2012
Заемана длъжност или позиция: преподавател
Основни дейности и отговорности:
от 1974 - асистент
от 1991 - доцент
от 2009 - професор
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: преподавател по теоретична електротехника
от -до: 1973 - 1974
Заемана длъжност или позиция: инженер
Основни дейности и отговорности:
инженер в производството
Име и адрес на работодателя:
ЗЗУ В. Търново
Вид на дейността или сферата на работа: настройчик
Образование и обучение
от -до: 1985 - 1988
Наименование на придобитата квалификация: кандидат на техническите науки
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 1967 - 1973
Наименование на придобитата квалификация: инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Киевски политехнически институт, Украйна
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
свободно свободно свободно свободно
английски
средно средно средно средно
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Преподавани дисциплини Русенски университет:
Теоретична електротехника
Електротехнологии в земеделието и хранително-вкусовата промишленост
Технически колеж - филиал Силистра:
Теоретична електротехника
Научни интереси Механизация и електрификация в земеделието;
Електротехнологии;
Електротехника
Учебници и учебни пособия Съавтор на 2 учебника и на 8 учебни пособия
Публикации Автор и съавтор на над 140 научни статии (в научни списания в България, Русия, Китай, Литва, Великобритания) и доклади на международни конференци в България, Гърция, Русия, Литва, Македония
Съавтор на 6 авторски свидетелства
Ръководител - на 3 защитили докторанти;
- на над 20 дипломанти
Ръководни длъжности - Зам. декан по НКР на ф-т ЕЕА - 1999-2003;
- Член на факултетен съвет на ф-т ЕЕА - 1991-2011
Членство в професионални организации Съюз на учените в България
Участие в проекти - ръководител на 5 проекти от ФНИ на РУ "А. Кънчев";
- участие в екип от РУ „А. Кънчев” на успешно завършил европейски проект от 7 Рамкова програма на Европейския съюз: Bio Mob FP7 – REGIONS – 2009 -1 № 245449 (2009-2011)
Рецензент - на хабилитации за научните звания: доцент и професор;
- на учебници и учебни пособия;
- на учебни програми
Член на Обединени научни звена, сформирани по заповед на Ректора на РУ "А. Кънчев" от 1998 до 2009 г., за зачисляване или защита на дисертации и предварителни защити по хабилитации в катедри: ЕСЕО, ТИЕ, Земеделска техника
Член на държавна изпитна комисия към катедра ЕСЕО на РУ “А. Кънчев”
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.