РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Пенчо
Фамилия: Пенев
Адрес:
Телефон:
082/888-758
Email: p.st.penev@abv.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 1947г.
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2010 - сега
Заемана длъжност или позиция: член на Асоциацията по европейско право
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Асоциация по европейско право
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1998 - сега
Заемана длъжност или позиция: Съдия и член на Президиума на Арбитражния съд при Българската стопанска камара
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Българска стопанска камара
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1998 - сега
Заемана длъжност или позиция: Преподавател по Конституционно право и Конституционно правосъдие
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2004 - 2011
Заемана длъжност или позиция: Директор на НИП
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Национален институт на правосъдието
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1991 - 1997
Заемана длъжност или позиция: Съдия в КС
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Конституционен съд на РБ
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1990 - 1991
Заемана длъжност или позиция: Министър на правосъдието
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Министерски съвет
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1990 - 1991
Заемана длъжност или позиция: Депутат в Седмото ВНС
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Седмо Велико народно събрание
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1990 - 1990
Заемана длъжност или позиция: Министър на правосъдието и Министър на вътрешните работи
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Министерски съвет
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1988 - 1990
Заемана длъжност или позиция: Съдия в Арбитражния съд на БТПП
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Арбитражен съд на Българската търговско- промишлена палата
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1983 - 1989
Заемана длъжност или позиция: Ръководител на направление
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Министерство на правосъдието
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1976 - 1988
Заемана длъжност или позиция: Хоноруван преподавател по Гражданско право
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1971 - 1983
Заемана длъжност или позиция: Съдия
Основни дейности и отговорности:
Младши съдия, районен съдия, председател на Костинбродския районен съд, заместник – председател на Софийски районен съд, заместник – председател на Софийския окръжен съд
Име и адрес на работодателя:
Районен съд- Костинброд, Софийски районен съд и Софийски окръжен съд
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2003 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Доцент по конституционно право
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "А.Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1983 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Доктор по гражданско и облигационно право
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет "Климент Охридски"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1970 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Юрист
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет "Св.Климент Охридски", Юридически факултет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
мн.добър мн.добър мн.добър мн.добър
Немски
среден среден среден среден
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: Бивш министър, конституционен съдия, магистрат
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Обществена дейност - Член на Обществото на конституционните съдии с изтекъл мандат
- носител на орден "Св. Св. Кирил и Методий"- огърлие
- носител на още 19 институционални и международни отличия
- участник в ръководството и провеждането на множество проекти, семинари, програми във връзка с дейността на съдебната система
Популярни публикации Множество статии в периодични издания по въпроси на конституционното право и съдебната власт, измежду които най-актуални са:
1. Статия във в-к „Труд” - Държавата взе вярното решение за „царските” имоти, 19.01.2011 г.
2. Статия във в-к „Труд” - Съдът да заговори на хората, 09.05.2011 г.
3. Статия във в-к „Труд” – Два отделни Висши съдебни съвета – за съда и за прокуратурата, 15.05.2011 г.
4. Статия във в-к „Труд” – Реформа на съдебния съвет? Пътят е свободен, 01.08.2011 г.
5. Статия във в-к „Труд” – Застрашени ли са конкурсите в съдебната система, 21.12.2011 г.
6. Статия във в-к „Преса” – Президентската институция и съдебната власт,01.2012 г.
7. Статия във в-к „Преса” – Конституционният съд може и сега да работи, 17.01.2012 г.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.