РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Таня
Фамилия: Борисова
Адрес:
Телефон:
Email: tborisova@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2017 - сега
Заемана длъжност или позиция: Учител по английски език
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Първо частно средно училище "Леонардо да Винчи", Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Образователна
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: Хоноруван преподавател по английски език
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", гр.Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2001 - 2017
Заемана длъжност или позиция: Учител по английски език
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
СУ "Възраждане", гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1999 - 2001
Заемана длъжност или позиция: Учител по английски език
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ІОУ „Отец Паисий”, гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1998 - 1999
Заемана длъжност или позиция: Учител по английски език
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ОУ” Св.Св. Кирил и Методий”, кв. Средна кула, Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1996 - 1998
Заемана длъжност или позиция: Учител по английски език
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ОУ” Христо Ботев”, с. Басарбово
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2016 - 2017
Наименование на придобитата квалификация: Професионална квалификация - 1 квалификационна степен
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Департамент за информация и усъвършенстване на учители , Софийски университет „ Св. Климент Охридски
Ниво по националната класификация: Първа степен
от -до: 2007 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: Висше образование, ОКС- Магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност "Английска филология, Лингвистика и превод"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново
Ниво по националната класификация:
от -до: 1998 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: висше образование , ОКС Бакалавър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност „Педагогика на обучението по български език и английски език”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев” , Филиал Силистра
Ниво по националната класификация:
от -до: 1992 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: Полувисше образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност

1."Български език и литература и френски език"

2."Български език и литература и английски език"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Полувисш педагогически институт гр. Силистра
Ниво по националната класификация:
от -до: 1987 - 1992
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
АГ "Гео Милев", Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
С2 С2 С2 С2
Френски
В1 В1 А2 А2
Руски
В1 В1 А2 А1
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.