РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Теодора
Фамилия: Тодорова
Адрес:
Телефон:
Email: tetodorova@uni-ruse.bg
Националност: Българка
Дата на раждане:
Пол: Жена
Трудов стаж
от -до: 2019 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти, провеждане на учебно-практически занятия и клинична практика
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" №8, гр. Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа: ФОЗЗГ, катедра "Здравни грижи"
от -до: 2003 - сега
Заемана длъжност или позиция: Старша медицинска сестра
Основни дейности и отговорности:
Управление на здравните грижи в отделение "Диализно лечение"
Име и адрес на работодателя:
УМБАЛ "Канев" АД, ул. "Независимост" №2, гр. Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа: отделение "Диализно лечение"
от -до: 2014 - 2019
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти, провеждане на учебно-практически занятия и клинична практика
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" №8, гр. Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа: ФОЗЗГ, катедра "Здравни грижи"
от -до: 1994 - 2003
Заемана длъжност или позиция: медицинска сестра
Основни дейности и отговорности:
Сестрински грижи за пациенти с урологични и нефрологични заболявания
Име и адрес на работодателя:
МБАЛ Русе АД, ул. "Независимост" №2, гр. Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа: Урологично отделение, Център по хемодиализа
Образование и обучение
от -до: 2017 - 2019
Наименование на придобитата квалификация: Управление на здравните грижи
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертационния труд: "Подкрепящата роля на медицинската сестра за пациенти на хемодиализа (медико-социални аспекти)
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Медицински университет "проф. д-р Параскев Стоянов", Варна
Ниво по националната класификация: Доктор
от -до: 2012 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Управление на здравните грижи
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Медицински университет "проф. д-р Параскев Стоянов", Варна
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 2006 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Мениджмънт на здравеопазването, мениджър здравни грижи
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Мениджмънт на здравните грижи
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Нов Български университет, София
Ниво по националната класификация: Бакалавър
от -до: 2000 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: Българска филология, допълнителна професионална квалификация - учител
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Филолог, учител по български език и литература
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново
Ниво по националната класификация: Бакалавър
от -до: 1991 - 1994
Наименование на придобитата квалификация: Медицинска сестра - общ профил
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Грижи за болния
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ПМИ "Ив. П. Павлов", Русе
Ниво по националната класификация: специалист
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
Руски език
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.