РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Теодора
Фамилия: Тодорова
Адрес:
Телефон:
Email: tetodorova@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2003 - сега
Заемана длъжност или позиция: старша медицинска сестра
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
УМБАЛ Русе АД
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1994 - 2003
Заемана длъжност или позиция: медицинска сестра
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
МБАЛ Русе АД
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2012 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: Управление на здравните грижи
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
МУ "Проф. д-р П. Стоянов" Варна
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 2006 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Мениджмънт на здравеопазването, мениджър здравни грижи
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Нов Български университет, София
Ниво по националната класификация: Бакалавър
от -до: 2000 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: Българска филология, допълнителна професионална квалификация - Учител
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Ниво по националната класификация: Бакалавър
от -до: 1991 - 1994
Наименование на придобитата квалификация: Медицинска сестра - общ профил
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ПМИ "Ив. П. Павлов" гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
Руски език
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.