РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Георги
Фамилия: Ненов
Адрес:
ул. Студентска №12, гр. Русе, 7004, България
Телефон:
Email: gnenov@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 12.12.1948г.
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1974 - сега
Заемана длъжност или позиция: Асистент ... Доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
7013 Русе, ул Студентска 8
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател
Образование и обучение
от -до: 1990 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: ОНС Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
многоконтурни системи за адаптивно управление
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация:
от -до: 1967 - 1972
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Технология на машиностроенето и металите
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС - Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
да да да да
Социални умения и компетенции: Не
Организационни умения и компетенции: Не
Технически умения и компетенции: Програмиране и работа с МРМ с ЦПУ, електроника, електротехника, мехатроника. Придобити в техникум по електротехника, РУ "А.Кънчев"
Компютърни умения и компетенции: Работа с CAD/CAM продукти, самообучение.
Артистични умения и компетенции: Не
Свидетелство за управление на МПС: Да
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.