РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: ДИМИТЪР
Фамилия: КОСТОВ
Адрес:
София,ж.к.Младост-3,бл.308,вх.3,ап.85
1712
Телефон:
0886222666
Email: dicosto2000@abv.bg
Националност: българин
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1973 - 2012
Заемана длъжност или позиция: ас., ст.ас. гл.ас, доц., професор
Основни дейности и отговорности:
Прeподавател.
Член на Ректорски съвет.
Ръководител катедра.
Име и адрес на работодателя:
СУ "Св.Кл.Охридски"
РУ"Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател в Юридическите факултети на СУ"Св.Кл.Охридски" и РУ"А.Кънчев" по Административно право и администратпивен процес и
Чиновническо право /Правен режим на държавната служба"/.
Образование и обучение
от -до: 1967 - 1972
Наименование на придобитата квалификация: юрист
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ"Св.Кл.Охридски", Юридически факултет
Ниво по националната класификация: магистър, доктор по право
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
френски,руски
френски,руски
да да да да
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
ръководна държавна дейност Член на Президиума на ВАК при Министерския съвет.
Член на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието.
Председател на ЦИК.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.