РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Десислава
Фамилия: Атанасова
Адрес:
Доростол 73, гр. Русе 7004
Телефон:
+359 82 888 754/490
Email: datanasova@ami.uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 04.11.1966
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент, декан на ФПНО
Основни дейности и отговорности:
Декан на Факултет Природни науки и образование.
Организиране на работата във факултета. Като преподавател - водене на лекции и упражнения по Непроцедурно програмиране, Човеко-машинен интерфейс, Изкуствен интелект, Информационни технологии, Информатика и др.
Член на Експертния съвет на Русенския университет за Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
Име и адрес на работодателя:
РУ „Ангел Кънчев”, ул. Студентска 8, гр. Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 2012 - 2015
Заемана длъжност или позиция: доцент, зам. декан по УР на ФПНО
Основни дейности и отговорности:
Водене на лекции и упражнения по Непроцедурно програмиране, Човеко-машинен интерфейс, Компютърна графика, Информатика, Изкуствен интелект и др.
Зам. декан по учебната работа на Факултет Природни науки и образование.
Член на Експертния съвет на РУ за Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
Име и адрес на работодателя:
РУ „Ангел Кънчев”, ул. Студентска 8, гр. Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 2010 - 2012
Заемана длъжност или позиция: доцент, зам-ръководител катедра по УР
Основни дейности и отговорности:
Водене на лекции и упражнения по Непроцедурно програмиране, Човеко-машинен интерфейс, Компютърна графика, Информатика, Изкуствен интелект и др.
Член на Експертния съвет на РУ за Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
Име и адрес на работодателя:
РУ „Ангел Кънчев”, ул. Студентска 8, гр. Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 1990 - 2010
Заемана длъжност или позиция: асистент, ст. асистент, гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Водене на лекции и упражнения по програмиране и приложение на информационните технологии, Непроцедурно програмиране, Човеко-машинен интерфейс, Компютърна графика, Информатика и др.;
От 2008 - зам. ръководител по учебната работа на катедра ИИТ - организиране, планиране и отчитане на учебната дейност в катедрата.
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев",ул. Студентска 8, гр. Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
Образование и обучение
от -до: 1998 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
тема на дисертация "Информационно-експертна система за електродъгово заваряване на стомани", защита през 2008
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Институт по Металознание „Акад. Ангел Балевски”, БАН
Ниво по националната класификация:
от -до: 1984 - 1989
Наименование на придобитата квалификация: инженер по Електроника и автоматика, специализация Информационни технологии
Основни предмети/застъпени професионални умения:
програмиране на различни езици, компютърни системи и технологии
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
много добро отлично много добро много добро
руски
много добро отлично много добро много добро
немски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции: Работа в екип по няколко научни и образователни проекта, част от които в международени екипи.
Проведени специализации по различни проекти в Нотингам трент университет – Англия, Бременски университет – Германия и за три месеца в Бранденбургски технически университет – Германия
Организационни умения и компетенции: Като зам.-ръководител на катедра ИИТ по учебна работа - планиране, организиране, координиране и отчитане на учебното натоварване.
Секретар на секция математика, информатика и физика към съюза на учените - Русе (от 2005 до 2012 г.).
В момента - заместник декан по учебната работа на ФПНО.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Като преподавател в катедра ИИТ работя свободно с различни компютърни приложни програми, компилатори и интерпретатори. Мога да инсталирам софтуерни продукти, както и да извършвам действия, свързани с конфигуриране на хардуер.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория В - от 1988 г.
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.