РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Диана
Фамилия: Цанева
Адрес:
ул. Aлександровска, 97, гр. Русе 7002, Р. България
Телефон:
082 888 307
Email: dvc@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 27.11.1949 г
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 1973 - 2012
Заемана длъжност или позиция: инспектор, асистент, старши асистент, главен асистент, доцент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научноизследователска дейности
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 1973 - 1973
Заемана длъжност или позиция: инспектор
Основни дейности и отговорности:
администриране
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: висше образования, администрация
Образование и обучение
от -до: 1980 - 1985
Наименование на придобитата квалификация: кандидат на химическите науки
Основни предмети/застъпени професионални умения:
вакуумни технологии за нанасяне на метални покрития, изследване на структурата и свойствата на покрития
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев" - гр. Русе, Институт по физикохимия на БАН
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 1968 - 1973
Наименование на придобитата квалификация: специалист химик - радиохимик
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Химия - производствен профил" -неорганична, органична и аналитична химия, химия на радиоактивните елементи
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет "Климент Охридски" - Химически факултет
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
много добре много добре много добре много добре
английски
добре добре задоволително добре
френски
добре добре не задоволително
Социални умения и компетенции: колегиални отношения с преподаватели и студенти
Организационни умения и компетенции: организиране и отчитане на учебната работа в качеството на заместник-ръководител катедра МТМ
Технически умения и компетенции: работа със специализирана апаратура за металографски и корозионни изследвания и инсталации за нанасяне на покрития
Компютърни умения и компетенции: Microsoft Office, Open Office, специализирани програмни продукти за събиране и обработка на данни и за графична обработка
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: не
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.