РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Дияна
Фамилия: Кинанева
Адрес:
Телефон:
Email: dkyuchukova@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2017 - сега
Заемана длъжност или позиция: Асистент към катедра Телекомуникации
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. "Студентска" 8
Русе, пк. 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2012 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: Магистър - Интернет и мултимедийни комуникации
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Комуникационни системи процеси
Маршрутизиране в телекомуникационните мрежи
Глобални мрежи и Интернет комуникации
Сигурност в комуникационните мрежи
Технологии за споделяне на ресурси и социални мрежи
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2008 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър - Телекомуникационни системи
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Комуникационни мрежи и системи
Мобилни клетъчни радио-мрежи
Безжични технологии за пренос на данни
Телекомуникационна сигурност
Конвергентни мрежи
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2011 - 2011
Наименование на придобитата квалификация: Erasmus
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Multimedia and Television Technologies
Optical Systems and Networks
Fixed and Mobile Wireless Links
Communication Process and Control
Czech Language
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Czech Tecnical University in Prague
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
англисйки
B2 B2 B2 B2
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.