РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Емилия
Фамилия: Големанова
Адрес:
ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Телефон:
082-888 681
Email: EGolemanova@ecs.uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 22.11.1966
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 1989 - 2012
Заемана длъжност или позиция: гл. асистент в катедра "Компютърни системи и технологии"
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на компютърните системи и технологии
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 1984 - 1989
Наименование на придобитата квалификация: Магистър-инженер по Електроника и автоматика, специализация - "Информационни технологии"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност: ”Изчислителна техника”
Оценка на дипломната работа: 6.00
Среден успех от следването: 5.63
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1980 - 1984
Наименование на придобитата квалификация: програмист
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Засилено изучаване на математика и програмиране в паралелка, обучаваща се по програмата на Националната Математическа Гимназия - София
Среден успех от дипломата: 5.97
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
добре добре задоволително добре
руски
мн.добре мн.добре мн.добре мн.добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Интересите и уменията ми са основно в областта на процедурното и непроцедурно програмиране, анализ на естествен език и алгоритми използвани в изкуствения интелект.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Притежавам свидетелство за управление на МПС от 1988 г.
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.