РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Елеонора
Фамилия: Кирилова
Адрес:
ул. Видин №48, гр. Русе 7012, България
Телефон:
0889 444 824
Email: ekirilova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 07.03.1984
Пол: Женски
Трудов стаж
Образование и обучение
от -до: 2008 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: редовен докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Научна специалност 02.21.08 Автоматизация на производството
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2006 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: магистър инженер, специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2002 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: бакалавър по автоматика, специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1998 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
испански език, английски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СОУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил философ“, гр.Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
англйски
B1 B1 A2 B1
испански
B1 B1 A2 B1
Социални умения и компетенции: Добри комуникативни умения и умения за работа в екип;
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Microsoft Office;
MATLAB, LabVIEW
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория "Б"
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.