РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Галина
Фамилия: Иванова
Адрес:
ул. "Студентска" 8, гр. Русе, Русенски университет, катедра "Компютърни системи и технологии"
Телефон:
+359 82 888-827
Email: givanova@ecs.uni-ruse.bg
Националност: българскa
Дата на раждане: 22.02.1979 г
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавател в професионално направление "Комуникационна и компютърна техника"
Име и адрес на работодателя:
Катедра "Компютърни системи и технологии", Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавани дисциплини: "Надеждност и диагностика на компютърни системи", "Софтуерно инженерство", "Организация на компютъра", "Технология на проектирането", "Съвременни компютърни технологии"
от -до: 2005 - сега
Заемана длъжност или позиция: Сътрудник в Център за дистанционно обучение
Основни дейности и отговорности:
Поддържам сайта и системата за електронно обучение на Центъра. Провеждам обучителни семинари за работа със системата за електронно обучение.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет, Център за дистанционно обучение
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2000 - сега
Заемана длъжност или позиция: Ръководител на Център за докторанти
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет , Център за докторанти
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2007 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Асистент, Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Катедра "Компютърни системи и технологии", Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2003 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Научна степен: Доктор - диплома N 33434/ 27.07.2009 г.
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Редовен докторант в катедра "Компютърни системи и технологии". Тема на дисертационен труд - "Изследване и създаване на виртуални образователни среди", с научен ръководител проф. д-р Ангел Смрикаров.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1997 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: Магистър компютърен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Професионално направление "Компютърни мрежи"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Катедра "Компютърни системи и технологии" , Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1992 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: Средно гимназиално образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Профил "Математика" с усилено изучаване на Англ. език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия "Баба Тонка"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
Отлично Отлично Отлично Отлично
Социални умения и компетенции: Умения за работа в екип, комуникативност, адаптивност, отзивчивост, придобити при участие в национални и международни проекти, редица международни конференции и семинари.
Организационни умения и компетенции: Ръководител на Център за докторанти към Русенски университет от 2000 г. В качеството си на такъв съм ръководила екип от студенти и докторанти - сумарно през годините в този екип са се включили над 60 студента с изявени качества от компютърните специалности на Университета.
Технически умения и компетенции: Техниката, оборудването и софтуерът в Центъра за докторанти са специализирани и се обновяват периодично. Непрекъснато усъвършенствам компетенциите си и уменията си за работа с най-модерната техника и се стремя да прилагам най-новите технологии в работата си.
Компютърни умения и компетенции: Като преподавател по следните дисциплини: „Организация на компютъра“, „Надеждност и диагностика на компютърни системи“, „Технология на проектирането“, "Съвременни компютърни технологии" се стремя да обновявам учебните си материали, като използвам различни съвременни информационни технологии в преподавателската си работа.
Програмиране на езици: Pascal; PHP; HTML; CSS; JavaScript и др.
Работа с бази данни: MySQL;
Работа с графични инструменти: CorelDraw; Photoshop и др.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Притежавам свидетелство за управление на МПС – категория B.
Допълнителна информация  
Участия в проекти и договори Участия в договори по фонд НИ - 7
Участия в национални програми - 14
Участия в международни проекти - 7
Участия в договори, финансирани от други организации - 15
Членство в научни организации Член на Съюза на учените
Член на Съюза на математиците
Член на Съвета за дистанционно обучение към РУ
Сертификати за авторски права Съавтор съм на два сертификата за авторски права
Награди “Кристален приз” за научно творчество, грамота и почетен знак на Съюза на учените – Русе, 2005
Награда “Русе” от Кмета на град Русе за научно-технически принос в региона (колективна награда), 2005
Грамота „Джон Атанасов” от Президента за принос в развитието на компютърните и информационните технологии, 2009
Значка от Младежкото иновационно и информационно общество, 2008
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.