РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Христо
Фамилия: Белоев
Адрес:
ул."Олимпи Панов" №6, гр. Русе 7000
Телефон:
082/ 888240; 888553
Email: hbeloev@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 15.08.1958
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1984 - 2012
Заемана длъжност или позиция: в момента: Ректор на Русенския университет, професор, доктор на техническите науки, Вицепрезидент на DONABE RECTORS CONFERENCE, Член на борда на Вишеградската асоциация на университетите
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност: земеделски машини, проектиране на машини, екологично земеделие, нови технологии за земеделско производство;
Ръководни дейности:
преди 2007г. - зам.-ръководител катедра, декан;
след 2007г. - ректор, член на ФС, АС
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 1979 - 1984
Наименование на придобитата квалификация: Магистър, машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Селскостопанска техника”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: висше образование
от -до: 1974 - 1977
Наименование на придобитата квалификация: техник
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Селскостопанска техника"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по механизация на селското стопанство
Ниво по националната класификация: средно техническо образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн. добре мн. добре мн. добре мн. добре
немски
добре добре добре добре
английски
задоволително задоволително задоволително задоволително
Социални умения и компетенции: Като ректор на Русенския университет отговарям за цялостната дейност на университета и за стратегията за неговото развитие.
Участвам в организирането и провеждане на празници, годишнини, чествания, състезания, тематични вечери и др.
Организационни умения и компетенции: бил съм: зам-.ръководител на катедра, декан, ръководител на научни и образователни проекти, ръководител на международни проекти, ръководител на международни организации и др.
Технически умения и компетенции: работа с машини - фрези, стругове и др. металообработващи машини; шлосерство и заваряване;
работа с измервателни прибори и др.
Компютърни умения и компетенции: Работя на компютър и ползвам основните компютърни програми;
Работя със специализирани компютърни програми - Статистика, AutoCad и др.
Артистични умения и компетенции: музика
Свидетелство за управление на МПС: Категории А, B, C, M, T
Допълнителна информация  
Участие в съюзи, редколегии, съвети, организации -Съюз на учените и Председател на СУБ-Русе;
-НТС;
-Зам. гл. редактор на сп. Механизация на земеделието;
-Зам. гл. редактор на в-к "Земеделска техника";
-Редколегията на сп. „Селскостопанска техника";
-Редколегията на сп. „Bulgarian journal of agricultural science ", Bulgaria
-Редколегията на сп. „Armals of the Faculty of Engineering Hunedora", Timisoara,Romania;
-Редколегията на сп. „Acta Technologica Agriculturae", Nitra, Slovakia;
-Международната организация по почвообработка (ISTRO);
-зам. председател на ISTRO за България;
-Европейската организация за защита на почвата(ESSC);
-Управителния съвет на Селскостопанска академия;
-Научно-консултативен съвет към Министерството на замеделието и храните;
-Член на СНС по Земеделска и горска техника към ВАК.
-Член на Научната комисия по Машинни науки към ВАК.
-Член на управителния съвет на Асоциация „Устойчиво земеделие";
-Член на управителния съвет на Индустриален клъстър „Селскостопанска техника".
-Проведени специализации в университети в Германия, Чехия, Гърция, Словакия.
-Общински съветник - Община Русе, мандат 2007-2011 и мандат 2011-2015.
Области на професионални интереси проектиране на земеделска техника;
комбинирани работни органи и комбинирани машини;
изследване и изпитване на земеделска техника;
ерозия и противоерозионни технологии;
устойчиво земеделие.
Договори, публикации, дипломанти, докторанти -Ръководител и изпълнител на 52 договора с научноизследователски и приложен
характер.
-Автор и съавтор на 20 изобретения и патенти, над 190 статии и доклади, четири книги и
7 учебни пособия.
-Ръководител на 10 докторанти, от тях петима успешно защитили, а другите - пред
защита.
-Ръководител на над 200 дипломанти;
-Участие в проекти, финансирани от НФНИ към МОН и по VII рамкова програма.
-Ръководител на договори от НФНИ, Структурните фондове и международни
образователни програми.
Награди -DOKTOR HONORIS CAUSA на Словашкия аграрен университет, Нитра, Словакия;
-DOKTOR HONORIS CAUSA на Поволжския държавен университет, Толиати, Русия;
-Почетен гражданин на град Разград;
-Носител на НАГРАДА РУСЕ за цялостен принос в образованието и науката;
-Носител на Златна значка на Община Русе;
-Носител на Златна значка на Русенския университет;
-Носител на плакети и почетни знаци на наши и чужди университети, институции и фирми.
-Носител на приза - Човек на 21 век.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.