РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Иванка
Фамилия: Ангелова
Адрес:
ул. Студентска", №8, Русе
Телефон:
+359-82-888 587
Email: iangelova@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 02.02.1964 г
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ"Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2002 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
РУ ”Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1999 - 2002
Заемана длъжност или позиция: старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ ”Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научна дейност
от -до: 1987 - 1999
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ ”Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научна дейност
Образование и обучение
от -до: 2008 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертация на тема «Диференчни схеми от висок ред на точност за елиптични задачи с интерфейс» по научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ „А. Кънчев”
Ниво по националната класификация:
от -до: 1983 - 1987
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Математик, учител по математика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ПУ „Паисий Хиленарски”
Ниво по националната класификация:
от -до: 1977 - 1981
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
МГ ”Баба Тонка”, гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
руски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.