РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Иван
Фамилия: Белоев
Адрес:
гп.Русе , ул "Олимпи Панов"
Телефон:
0886320080
Email: ibeloev@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 06.07.1990
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2015 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
катедра Транспорт
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2014 - 2015
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет, катедра Транспорт
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2013 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
тема на дисертационен труд -РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ И НА МОДУЛНА СИСТЕМА ЗА КОМБИНИРАНО ЕНЕРГООСИГУРЯВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2013 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2009 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: бакалавър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА С професионална квалификация: ИНЖЕНЕР ПО ТРАНСПОРТА
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2004 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
НУИ "проф.Веселин Стоянов
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
англйски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Участие в проекти 1.BG051PO001-3.3.06-0008 Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии. Финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“.
2.проект No 2015 - ФТ - 03 на тема „Разработване и изследване на комбинирано енергоосигуряване на моторни превозни средства при извършване на превозна дейност“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.
3.проект No 2016 - ФТ - 03 на тема „Изследване на симулатор за обучение на водачи за подобряване безопасността на пътното движение“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет“.
4.2016-РУ-10 “Създаване на прототип на роботизирана безпилотна летателна платформа за отдалечен мониторинг на критична инфраструктура”.
5.Project code: 15.2.1.038 Programme: INTERREG V-A Romania – Bulgaria, “Ancient roman cultural heritage interactive visualization environment for the cross border area between Bulgaria and Romania (ARCHIVE)” / “Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния”.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.