РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Иванка
Фамилия: Пеева
Адрес:
ул. "Чепеларе" N 5,
гр. Русе, 7005
България
Телефон:
082 858718
Email: ipeeva@manuf.uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 11.02.1964 г
Пол: ж
Трудов стаж
от -до: 1988 - сега
Заемана длъжност или позиция: асистент, ст. асистент, гл. асистент, доцент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научно-изследователска дейност
Име и адрес на работодателя:
РУ "А.Кънчев" - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1986 - 1987
Заемана длъжност или позиция: инженер
Основни дейности и отговорности:
конструктор
Име и адрес на работодателя:
МЗ "Г. Димитров" - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1992 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: кандидат на техническите науки
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
МГТУ "Станкин" - Москва
Ниво по националната класификация: доктор по техника
от -до: 1981 - 1986
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Автоматизация на дискретното производство
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВМЕИ - София
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
немски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.