РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Жанина
Фамилия: Иванова
Адрес:
ул."Студентска" 8, гр.Русе, 7017, България
Телефон:
082 888 219
Email: jane@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 19.04.1954
Пол: ж.
Трудов стаж
от -до: 1994 - сега
Заемана длъжност или позиция: гл. асистент в кат. Физика
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научна
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Къмчев"
Вид на дейността или сферата на работа: в сферата на висшето образование
от -до: 1983 - 1994
Заемана длъжност или позиция: ас., ст. ас., гл.ас. във ФЧС
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научна
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: в сферата на висшето образование
от -до: 1977 - 1985
Заемана длъжност или позиция: учител - възпитател
Основни дейности и отговорности:
учител по физика
Име и адрес на работодателя:
ССПУ "Майор Атанас Узунов" Русе
Вид на дейността или сферата на работа: в сферата на средното образование
Образование и обучение
от -до: 1972 - 1977
Наименование на придобитата квалификация: магистър по физика, придобита учителска правоспособност
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност Физика на твърдото тяло
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Ниво по националната класификация: висше образование
от -до: 1969 - 1972
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
математика, физика, програмиране
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
МГ "Баба Тонка" Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн. добро мн. добро добро добро
английски
добро добро задоволително задоволително
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Основни познания и работа с Windows XP, Windows 7, Excel
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.