РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Юлия
Фамилия: Златева
Адрес:
ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Телефон:
(+ 359 82) 888 681
Email: jzlateva@ecs.uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 11.06.1955
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 1998 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Водени дисциплини:
-Медицинска информатика - лекции и практически упражнения
-Изкуствен интелект 2 – Невронни мрежи - всички лекции и всички практически упражнения
-Програмиране и софтуерни техники - практически упражнения на английски език към BRIE
-Компютърно зрение - някои лекции и всички практически упражнения
-Програмиране в Интернет /Java/ - практически упражнения
-Невронни мрежи - всички лекции и всички практически упражнения на немски език
-Програмни езици - практически упражнения
-Системи с изкуствен интелект - практически упражнения в магистърска степен на обучение
-Обекно ориентирано програмиране - практически упражнения
-Уеб дизайн - практически упражнения
Име и адрес на работодателя:
-Русенски университет "Ангел Кънчев", катедра "Компютърни системи и технологии" и звено "Информационни технологии"
-Медицински Колеж, Русе
-Проект BRIE, Русе-Гюргево
-FHWT Берлин, Германия
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 1990 - 1998
Заемана длъжност или позиция: Страши асистент
Основни дейности и отговорности:
Водени дисциплини:
-Програмиране - практически упражнения
-Обработка на изображения - лекции и практически упражнения
-Компютърна графика - практически упражнения
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", катедра "Компютърни ситеми" и катедра "Информатика"
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 1988 - 1990
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Водени дисциплини:
-Техническа кибернетика - практически упржнения
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", катедра "Компютърни ситеми"
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 1981 - 1988
Заемана длъжност или позиция: Научен сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Програмиране /асемблер/ на микропроцесорни модули за управление на машини, произвеждани в КТМ
Име и адрес на работодателя:
Институт по тежко машиностроене при КТМ Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1979 - 1981
Заемана длъжност или позиция: Инженер
Основни дейности и отговорности:
Изпитване и поддръжка на медицинска техника
Име и адрес на работодателя:
Институт за медицинска техника, София
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1974 - 1979
Наименование на придобитата квалификация: Магистър инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Техническа кибернетика", профил "Биомедицинска кибернетика"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Технически университет Илменау, Германия
Ниво по националната класификация:
от -до: 1970 - 1973
Наименование на придобитата квалификация: Програмист
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Програмиране на асемблер
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия "Баба Тонка", Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
немски
мн. добре мн. добре мн. добре мн. добре
руски
мн. добре мн. добре мн. добре мн. добре
английски
добре добре добре задоволително
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: -Била съм заместник ръководител на звено "Информационни технологии", създадено по
TEMPUS_JEP 2614Establishing a Model Faculty of Advanced Information Technologies
-В момента съм член на УС на СТПЗД "Академик"
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Програмиране: Java, C++, Pascal, Assembler
Уеб дизайн: HTML/XHTML, CSS, JavaScript
Общи: MS Office, Mail
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Притежавам свидетелство за управление на МПС от 1980 г. за категории В и М.
Допълнителна информация  
Участие в образователни проекти по 6 международни програми:
-TEMPUS_JEP 2614Establishing a Model Faculty of Advanced Information Technologies
-TEMPUS_JEP 11392Restructuring Degree Courses in Computing Technologies
-TEMPUS_IB 13561Institutional Building and Public Administration Training
-SOCRATES / ERASMUS66673-IC-1-1998-1-BG-ERASMUS-EPS-1Part B - OMS, TS, PV
-TEMPUS_IB 14350 Regional Non-Governmental Organization Building
-Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Center – Project in the framework of the Stability Pact for South Eastern Europe
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.