РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Красимира
Фамилия: Щерева
Адрес:
Катедра "Електроника"
Русенски университет "А.Кънчев"
ул. "Студентска" 8
7017 Русе
България
Телефон:
Email: KShtereva@ecs.uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2010 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Лекции и упражнения по дисциплините: „Микроелектроника”, „Микроелектронна схемотехника”, „Полупроводникови елементи”
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „А. Кънчев”
ул. "Студентска" 8
7017 Русе
България
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1997 - 2010
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „А. Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1991 - 1997
Заемана длъжност или позиция: Асистент, старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Лекции и упражнения по дисциплините: „Конструиране и технология на електронни елементи”, „Електронни и полупроводникови елементи и интегрални схеми II”, „Радиотехническа електродинамика и разпространение на електромагнитни вълни”
Упражнения: "Полупроводникови елементи"
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1980 - 1990
Заемана длъжност или позиция: Научен сътрудник, отговорен конструктор
Основни дейности и отговорности:
Проектиране на цифрови биполярни ИС;
Разработка на конструктивно-технологична документация;
Внедряване в опитно производство;
Внедряване в редовно производство.
Име и адрес на работодателя:
Институт по микро и оптоелектроника, СО „Микроелектроника”, Ботевград
Вид на дейността или сферата на работа: Научно – изследователска и развойна
Образование и обучение
от -до: 2005 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Микроелектроника
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Словашки технически университет в Братислава, Словакия
Ниво по националната класификация:
от -до: 1975 - 1980
Наименование на придобитата квалификация: Магистър инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Микроелектроника
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Словашки технически университет в Братислава, Словакия
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Словашки
отлично отлично отлично отлично
Английски
много добро отлично много добро много добро
Руски
отлично отлично добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: 1997-2000: Администратор на проект TEMPUS S_JEP-12456-97.
2002-2013: Координатор на двустранни споразумения по програма Еразъм с университета "Брюнел", Великобритания, и Словашкия технически университет в Братислава, Словакия.
ECTS координатор и отговорник за международното сътрудничество на катедра "Електроника"
Технически умения и компетенции: Проектиране на интегрални схеми.
Измерване на електрическите параметри на интегрални схеми.
Нанасяне на тънки слоеве чрез разпрашване във вакуум.
Измерване на електрическите параметри на тънки слоеве по метода на Хол.
Компютърни умения и компетенции: Microsoft Office програми (Word, Excel, Power Point); Origin Data Analysis and Graphic Software; Micro-Cap; Програмни среди за проектиране на интегрални схеми Cadence,
Synopsis, LASI.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория В
Допълнителна информация  
Научни интереси - Прозрачни полупроводникови материали. Създаване и изследване на легирани и двойно легирани слоеве цинков оксид с приложения във фотоволтаици и прозрачни електронни елементи;
- Наноматериали и технологии;
- Симулационно изследване и проектиране на интегрални схеми;
- Оптоелектроника.
КРАТКОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА Норвегия: 2016
Словакия: 2014, 2011, 2009, 2006 – 2007, 2005, 2003 – 2004;
Англия: 2002, 2000, 1998;
Холандия: 1999
Германия: 2013, 1999
Стипендии - Изследователска стипендия от чешки проект CENTEM 2010;
- Изследователска стипендия от National Scholarship Programme of Slovakia (2009, 2009, 2006 – 2007)
- Стипендия на МОНМН по програма за културен обмен България-Словакия (2005, 2003 – 2004)
Допълнителна информация - Член на Electrochemical society (ECS) (USA) от 2011.
- Рецензент на публикации в Journal of the Electrochemical Society (JES) and Materials Chemistry and Physics (2010)
- Поканен доклад пред 217th ECS Meeting (Vienna 2009)
- Повече от 150 цитирания на публикации (източник Scopus)
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.