РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Даниела
Фамилия: Камаринчева
Адрес:
Русе-7012, ул."Давид" 17, ап.5
Телефон:
0899 371 805
Email: kamarini@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 20.09.1956
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 1986 - 2012
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Водене на упражнения по дисциплинте ПОЕРР, Култура на речта и поведението, Съвременен български език
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" 8,
катедра "Български език, литература и изкуство"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1986 - 2012
Заемана длъжност или позиция: гл.асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска" №8
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1976 - 1980
Наименование на придобитата квалификация: Висше образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
добро много добро задоволително задоволително
английски
добро много добро добро задоволително
френски
задоволително добро задоволително задоволително
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Елементарни компютърни умения - Word.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Да
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.