РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Кирил
Фамилия: Панайотов
Адрес:
гр. Русе, ул. Пирот 24
Телефон:
Email: zkm@abv.bg
Националност: Българска
Дата на раждане:
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: Собственик на капитала
Основни дейности и отговорности:
Осъществяване на болнична помощ в областта на вътрешни болести, кардиология, гастроентерология,ендокринология и болести на обмяната, хирургия, съдова хирургия,детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия, урология, очни болести, физикална и рехабилитационна медицина, анестезиология и интензивно лечение, клинична лаборатория, образна диагностика, микробиология,обща и клинична патология, нервни болести, неврохирургия, акушерство и гинекология, ортопедия и трявматология.
Име и адрес на работодателя:
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2011 - сега
Заемана длъжност или позиция: Управител
Основни дейности и отговорности:
Медицински център за оказване на извънболнична помощ, здравна профилактика и експертна дейност в областта на здравеопазването.
Име и адрес на работодателя:
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „МЕДИКА ЕКСПЕРТ“ – КЛОН НАРЕЧЕНСКИ БАНИ“
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2010 - сега
Заемана длъжност или позиция: Управител
Основни дейности и отговорности:
Профилактика и рехабилитация, балнеоложки и здравен туризъм
Име и адрес на работодателя:
МЕДИКА „НАРЕЧЕНСКИ БАНИ“ ЕООД
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2007 - сега
Заемана длъжност или позиция: Изпълнителен директор
Основни дейности и отговорности:
Организиране на специализирана болнична помощ в областта на кардиологията.
Име и адрес на работодателя:
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ „МЕДИКА КОР“ ЕАД
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2005 - сега
Заемана длъжност или позиция: Управител
Основни дейности и отговорности:
Организиране на болнична помощ в областта на физикалната и рехабилитационната медицина.
Име и адрес на работодателя:
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА „МЕДИКА“ ООД
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2004 - сега
Заемана длъжност или позиция: Управител
Основни дейности и отговорности:
Здравна профилактика за експертна дейност в областта на здравеопазването
Име и адрес на работодателя:
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „МЕДИКА ЕКСПЕРТ“ ЕООД
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2003 - сега
Заемана длъжност или позиция: Управител
Основни дейности и отговорности:
Здравеопазване
Име и адрес на работодателя:
АСИМП ФРМ ГП ЗДРАВНА КЪЩА „МЕДИКА“ ООД
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2001 - 2003
Заемана длъжност или позиция: Лекар специализирана практика по физикална и рехабилитационна медицина
Основни дейности и отговорности:
Здравеопазване, Лечебна дейност по физикална и рехабилитационна медицина
Име и адрес на работодателя:
„ДКЦ 1 – Русе“ ЕООД
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1992 - 2000
Заемана длъжност или позиция: Ординатор - Физиотерапевт
Основни дейности и отговорности:
лечебна дейност по физикална и рехабилитационна медицина
Име и адрес на работодателя:
РТОБ - РУСЕ
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1989 - 1992
Заемана длъжност или позиция: Ординатор - Физиотерапевт
Основни дейности и отговорности:
лечебна дейност по физикална и рехабилитационна медицина
Име и адрес на работодателя:
Спортен диспансер -Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2014 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: Доцент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Социална медицина и организация на здравеопазването
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет „Ангел Кънчев“
Ниво по националната класификация:
от -до: 2012 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: Доктор по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ За защитен дисертационен труд Рискова характеристика на болните от ИБС. концептоални и организационнинос
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Национален център по обществено здраве и анализи, София Дирекция „Класификационни системи“
Ниво по националната класификация:
от -до: 2006 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: Курс за следдипломна квалификация по Мануална терапия – цикъл “C”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Висш медицински институт - София
Ниво по националната класификация:
от -до: 1999 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: Здравен мениджмънт
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Стопанска Академия „Д.А.Ценов“ - гр. Свищов
Ниво по националната класификация:
от -до: 1996 - 1996
Наименование на придобитата квалификация: Курс за следдипломна квалификация по Рефлексотерапия - цикъл „Б“ Акупунктура и лазертерапия
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Висш медицински институт - София
Ниво по националната класификация:
от -до: 1995 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: Курс за следдипломна квалификация по Инфилтрационна и мезотерапия
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Висш медицински институт - София
Ниво по националната класификация:
от -до: 1989 - 1994
Наименование на придобитата квалификация: Лекар-специалист: Физиотерапия, курортология и рехабилитация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Физиотерапия, курортология и рехабилитация
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВМИ – гр. София
Ниво по националната класификация:
от -до: 1989 - 1994
Наименование на придобитата квалификация: Лекар
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВМИ – гр. Плевен
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български, Русеки, Английски
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
С1/С2 C1/C2 С1/С2 С1/С2
Английски
А1/А2 А1/А2 А1/А2 А1/А2
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: Изпълнителен директор на СБАЛК“ МЕДИКА КОР“ ЕАД
Управител на СБАЛФРМ“ МЕДИКА“ ООД
Управител на Медицински Център“ Медика Експерт“ ЕООД
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Членства Член на Управителния съвет на Български Лекарски Съюз . РК - Русе;
Член на Управителния съвет на Асоциацията на специалистите по Физикална и рехабилитационна медицина
Член на Комисията по здравеопазване и социална политика при Общински съвет Русе
Член на Постоянна комисия по младежта и спорта при Общински съвет Русе
Член на Постоянна секторна комисия по здравеопазване към Област Русе
Член на Управителния съвет на „Българска Болнична Асоциация“
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.