РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Лиляна
Фамилия: Славянова
Адрес:
Р България, гр. Русе 7017, ул. Студентска № 8
Телефон:
+ 359 82 / 888 816
Email: lslavianova@uni-ruse.bg
Националност: България
Дата на раждане: 18.03.1961
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 1989 - 2018
Заемана длъжност или позиция: старши преподавател
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на обучение по общ и специализиран английски език на студенти от ОКС „Бакалавър” в следните специалности: Маркетинг, Икономика, Индустриален мениджмънт, ТУТ, ТТТ, ЕФП, Ерготерапия, Кинезитерапия, Компютърни системи и технологии и Промишлен дизайн.
Провеждане на обучение по общ и специализиран английски език на студенти от ОКС „Магистър” в следните курсове: Лингводидактика в началното училище (англ. език), Лингводидактика в прогимназиалния етап (английски език), Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилната техника, Хибридни и електрически превозни средства.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. Студентска 8, Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа: Образователна сфера
от -до: 1986 - 1989
Заемана длъжност или позиция: Учител по английски език
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на обучение по английски език; планиране на организацията на часовете по английски език в съответствие с изискванията на програмата на МОН; участие в работата на
педагогическия съвет; предоставяне информация за процеса на обучение на поверените ученици; участие в провежданите в училището родителски срещи
Име и адрес на работодателя:
гр. Русе - 7002, ул. Алеи Възраждане № 3,
Английска гимназия "Гео Милев"
Вид на дейността или сферата на работа: Образователна сфера
Образование и обучение
от -до: 2011 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертационен труд на тема: "Специфика на модалните средства за езиков контакт в български и английски език и владеенето им от интернет поколението"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет, Катедра "Български език, литература и изкуство"
Ниво по националната класификация: Образователна и научна степен
от -до: 1980 - 1984
Наименование на придобитата квалификация: Висше образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Лингвистични дисциплини: езикознание, морфология, синтаксис, фонетика, историческа граматика, теория на превода, стилистика, руски език, латински език. Литературни дисциплини: Съвременна английска литература, американска литература, класическа английска литература. Културология: История и култура на Великобритания, История и култура на САЩ.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 1975 - 1980
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Учебни дисциплини, включени в учебните програми за гимназиалния етап на обучение
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Английска гимназия „Гео Милев"' - гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
C2 C2 C2 C2
Руски език
С2 С2 С1 С1
Немски език
В2 С1 В1 В2
Испански език
В2 В2 В1 В2
Социални умения и компетенции: Асертивност; емпатия; повишено приемане и толерантност на разнообразието сред хората; проявяване на разбиране на чуждата гледна точка; умения за активно слушане и ефективна комуникация и др.
Организационни умения и компетенции: Умения за работа в екип; умения за координация на дейности, организиране на обща работа и разпределяне на функциите и задълженията; умения за справяне с конфликти; гъвкавост; инициативност; креативност и др.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Отлични умения при работа с Microsoft Office™ и Интернет
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория В
Допълнителна информация  
Приложение Участие в проекти:

10. 03. 2007 – 24. 03. 2007
Работна визита

Събиране на оригинални материали и написване на учебник „Английски за моден дизайн” (в съавторство)
Хебдън Бридж, Великобритания по проект Леонардо да Винчи No 2005-BG/05/B/F/LA-166043 озаглавен „Разработване на секторно-ориентирани многоформатни материали за чуждоезиково обучение за професиите”

20. 04. 2007 – 30. 04.2007

Обучение по превод

Теория и практика на превода. Курсът повиши професионалната ми подготовка и ми даде възможност да отговоря на нарастващата нужда от браншови преводачи на работния пазар като подготвя и проведа курсове, обучаващи преводачи на специализиран писмен и устен превод.
Университетът Малага, Испания по проект ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ BG/06/A/EX-166116 „Придобиване на нови компетенции за целите на обучението на браншови устни и писмени преводачи”.

06.02.2001 – 20. 02.2001

Работна визита
Събиране на оригинални материали и написване на учебник „Английски за медицински сестри” (в съавторство)
Университетът в Ковънтри, Великобритания по проект ЛЕОНАРДО BG/99/1/086052/PI/III.1.a/FPC

01.10.1999 – 14.10.1999

Работна визита
Събиране на оригинални материали и написване на учебник
„Бизнес английски” (в съавторство)
Университетът на Уулвърхемптън, Великобритания – ТЕМПУС проект

01.10. 1997 – 30.10.1997

Работна визита
Разработване на мултимедийни пакети за бизнес английски
Кинг’з Колидж, Лондон, Великобритания – ТЕМПУС проект

02.01.1996 – 30.03.1995
обучение
курсове по общ и специализиран английски език
Университетът на Уулвърхемптън, Великобритания – ТЕМПУС проект

Учебници и учебни пособия:
Business English: Slavyanova, L., R. Rashkova, S. Tsvetanova, Y. Marinova, A. Spasova. Publishing house Alma Mater International”. Gabrovo, 2001. ISBN 954 9577-54-6.
English for Fashion Design: Slvyanova, L., A. Grice, S. Tsvetanova, I. Petrova. Avangard Print Ltd. Rousse, 2007. ISBN 978-954-712-404-2
English for Nursing: Slavyanova, L., S. Tsvetanova, A. Grice. Avangard Print Ltd. Rousse, 2005. ISBN 954-712-118-9
English for Occupational Therapy Student's Book. Slavianova, L Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ-Плевен, pp. 108, 2016. ISBN 978-619-207-082-3

Членства:
Член на международната женска организация „Сороптимист”, която е доброволна, независима, неполитическа организация за защита на човешките права и подобряване статута на жените – от 2012 г. до 2016 г.
Член на „Сдружение за българо-румънско приятелство”, чиято дейност е насочена към популяризиране на културата на двете съседни държави – от 1998 г. до момента
Член на Университетския синдикат от 1989 г.
Член на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА)

Друга дейност: Преводач на международни форуми и проекти, а също и на държавни и културни институции и преводачески бюра.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.