РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Галина
Фамилия: Лечева
Адрес:
http://lechevag.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/linalecheva/
Facebook Lina Lecheva
Телефон:
Email: GLecheva@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 06 октомври
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент, доктор
Основни дейности и отговорности:
Университетски преподавател
Методика на обучението по литература
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет *Ангел Кънчев*
Филиал Силистра
Вид на дейността или сферата на работа: 1. Методика на обучението по литература
2. Текуща педагогическа практика по БЕЛ
3. Стажантска педагогическа практика по БЕЛ
4. Българската литература през Възраждането.
5. Стара българска литература.
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: доктор
Основни дейности и отговорности:
Интерактивен учебен модел на перманентна педагогическа практика
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Катедра *Педагогика и психология*
Вид на дейността или сферата на работа: научна спец. Теория на възпитанието и дидактика
от -до: 2006 - 2011
Заемана длъжност или позиция: фасилитатор (граждански договор)
Основни дейности и отговорности:
фасилитатор по различни проекти
Име и адрес на работодателя:
Фондация "Съпричастие" - клон Силистра
Вид на дейността или сферата на работа: организатор на проектни дейности, свързани с изграждане на трасверсални компетенции
Образование и обучение
от -до: 2007 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: обучител
Основни предмети/застъпени професионални умения:
използване на обучителни техники за доброволчески мениджмънт, работа в екип, сензитивиране на екип, ефективни презентации и даване на интервю.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Знание, успех, промяна» - програма на ФРГИ за обучение на възрастни
Ниво по националната класификация: 235
от -до: 2003 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: Обучител: мобилизиране на трансверсални компетенции
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Обучение в социални компетенции, логическо мислене, познавателно и поведенческо развитие
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
D’EURO CORDIALE. 2003-2007
Ниво по националната класификация: 235
от -до: 2004 - 2004
Наименование на придобитата квалификация: Обучител
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Организиране на обучение, функции и задължения на фасилитатора
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Обучителен център на БЧК - Долни Лозен
Ниво по националната класификация: 235
от -до: 2001 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: фасилитатор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Използване на стратегии за развитие на критическото мислене чрез четене и писане
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
«Развитие на критическото мислене чрез четене и писане»
Ниво по националната класификация: 235
от -до: 1985 - 1990
Наименование на придобитата квалификация: магистър - филолог
Основни предмети/застъпени професионални умения:
учител по български език и литература и руски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Шуменски университет
Ниво по националната класификация: 2312
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
С2 С2 С2 С2
английски
А2 В1 А2 А1
Социални умения и компетенции: * умения за сътрудничество с другите;
* способност за управление и решаване на конфликти (асертивно поведение);
* способности да се отстояват права, интереси, нужди;
работа в екип и сензитивиране на екип;
* трансверсални компетенции;
* създаване и поддържане на "мрежи" от полезни контакти;
* разбиране и използване културата на мястото (институция / организация).
Организационни умения и компетенции: * управление на времето;
* реалистично изграждане на резервни варианти за всякакъв план на действие;
* справяне с променящи се обстоятелства;
* творческо решаване на проблемите;
* умения за работа в екип;
* лидерски качества.
Технически умения и компетенции: * умения за установяване на технически проблем и взимане на адекватно решение за отстраняването му;
* умения за инсталиране и тестиране на електронни и механични устройства в бита;
* опериране със специално оборудване и пакети свързани с информационните технологии;
*
Компютърни умения и компетенции: Office 2007-2017, Corel DRAW, Photoshop, Page Maker, In Design
Артистични умения и компетенции: * графичен дизайн - печатница и издателство БЕТА-РИТТ;
* народни танци - АНПТ "Силистра";
Свидетелство за управление на МПС: категория В
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.