РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Любомир
Фамилия: Любенов
Адрес:
Русе, ул Студенска 8
Телефон:
0887693031
Email: LLyubenov@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане:
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2000 - сега
Заемана длъжност или позиция: Ръководител издателска дейност
Основни дейности и отговорности:
1. 2000 - ОТД в РУ ”А. Кънчев”
2. 2001 - 2004 Зам.-Декан по УР на ФБМ
3. 2004 - 2005 Зам.-Директор на Дирекция за чуждестранни студенти
4. 2004 - Ръководител издателска дейност на РУ “А. Кънчев”
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Икономика на земеделието,Агромаркетинг, Маркетинг, Маркетингови проучвания,Продуктиова и иновационна политика, Икономика на предприятието
Образование и обучение
от -до: 2007 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доцент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
по 05.02.18 “Икономика и управление” (земеделие)
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2000 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор;
Основни предмети/застъпени професионални умения:
05.02.21 “Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли)”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
немски
много добро много добро много добре много добре
английски
добре добре добре добре
руски
много добро много добро много добре много добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Национални и институционални награди и отличия 1. Първа награда на изложбата на печатни, електронни и WEB базирани издания на преподавателите от Русенския университет за книгата “Агромаркетинг”, Русе 2006.
2. Втора награда на изложбата на печатни и електронни издания на преподавателите от Русенския университет за книгата “Надеждност на икономическите системи”, Русе 2005.
3. Втора награда на изложбата на печатни, електронни и WEB базирани издания на преподавателите от Русенския университет за учебник “Икономика на земеделието”, Русе 2006.
4. Втора награда на изложбата на печатни, електронни и WEB базирани издания на преподавателите от Русенския университет за изданието “Цени и ценообразуване”, Русе 2009.
Повишаване наквалификацията 1. Курс по "Управление на инвестиционни проекти", УННС - София, 2008
2.Германия, Проект Леонардо да Винчи, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Landwirtschaftszentrum Haus Riswick, 2009.
3. Франция, INSTITUT REGIONAL DU TRAVAILS SOCIAL DE LORRAINE, изнасяне на лекции по „Цени и ценообразуване”, 2012.
Членство в науни организации и социации 1. от 2000 г. Съюз на учените СУ – Русе
2. Асоциация на преподавателите по управление и икономика (АПУИ), 2011
Участие в национални и международни проекти 1. 2009 – “Проучване и създаване на комплекс за издаване на научна и художествена литература”, фонд “Научни изследвания”, Русенски Университет “А. Кънчев”.
2. 2010 – “Развиване на център за издаване на научна литература”, фонд “Научни изследвания”, Русенски Университет “А. Кънчев”.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.