РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Мирослав
Фамилия: Кокаларов
Адрес:
Гр. Русе, ул. "Студентска" №8
Телефон:
0889-387-987
Email: mkokalarov@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 26.09.1989 г
Пол: Мъж
Трудов стаж
Образование и обучение
от -до: 2018 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност: "Метрология и метрологично осигуряване"
Обучаваща катедра: "Технология на машиностроенето и металорежещи машини"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: ОНС "Доктор"
от -до: 2015 - 2017
Наименование на придобитата квалификация: Магистър машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност: "Земеделска техника и технологии"
Обучаваща катедра: "Земеделска техника"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: ОКС "Магистър"
от -до: 2009 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: Машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност: "Земеделска техника и технологии"
Обучаваща катедра: "Земеделска техника"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: ОКС "Бакалавър"
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: AM, B1, C1, C, Tкт;
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.